DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole Miejskie nr 20 im. Baśniowa Kraina w Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą

z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.basniowakraina.leszno.pl

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnej.

Data publikacji strony internetowej:   XII 2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: XII 2019

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • brak audiodeskrypcji

Wyłączenia:

 • pliki DOC
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik.
 • Treści nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF.
 • opublikowanie treści przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie podmiotowej BIP występuje

 • odpowiedni kontrast,
 • możliwość powiększenia wielkości liter
 • moduł wyszukiwania
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Obsługa strony jest możliwa przy użyciu myszki lub klawiatury. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Strona daje się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej w grudniu

przez Przedszkole Miejskie nr 20 w Lesznie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-31.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 20 W LESZNIE

Budynek nie spełnia wymagań dla osób ze szczególnymi potrzebami – zapewnia się dostęp alternatywny

 • Do budynku i jego pomieszczeń przeznaczonych do obsługi petentów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wszelkie uwagi dotyczące opisów zawartych w Deklaracji dostępności w sekcji Dostępność architektoniczna, prosimy kierować do koordynatora do spraw dostępności : Agnieszka Bojanowska telefonicznie 65 520 35 28 lub mailowo na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest koordynator do spraw dostępności : Agnieszka Bojanowska- telefonicznie 65 520 35 28 lub mailowo na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Tą samą drogą można składać wnioski oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o który element strony internetowej chodzi
 • sposób kontaktu (jeżeli żądająca osoba zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla siebie sposób przedstawienia tej informacji)

Realizacja żądania następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, przedszkole niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, przedszkole zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jego elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Informacja, jak to zrobić znajduje się na stronie https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich