PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECIrodzina

Przedszkole przykłada dużą wagę do tego, by każde dziecko było w nim witane serdecznie i czuło się oczekiwane. Rodzice lub upoważniona przez Rodziców osoba powina odprowadzić dziecko do miejsca, w którym ma ono przebywać i bawić się. W naszym przedszkolu witamy się i żegnamy z dziećmi przez podanie ręki.

 

 

podanie ręki

Dlaczego taki właśnie zwyczaj wprowadziliśmy?

  • Podanie ręki jest bezpieczną formą nawiązania bezpośredniego kontaktu społecznego, świadczy o podmiotowym traktowaniu dziecka
  • W trakcie podania ręki zwracamy uwagę na kontakt wzrokowy- w ten sposób wzajemnie obdarzamy się uwagą , dochodzi do indywidualnego kontaktu z dzieckiem
  • Napięcie w dłoni pozwala odczytać gotowość dziecka do działania
  • Przez podanie ręki uczymy dzieci odczytywania sygnałów niewerbalnych
  • Dzięki temu nawykowi wiemy, kto dołączył do grupy, a kto idzie do domu (zwracamy także uwagę, kto odbiera dziecko)
  • Podanie ręki jest także jednym ze wskaźników adaptacji dziecka do przedszkola- podanie ręki wymaga akceptacji ze strony dziecka, jeżeli nie jest gotowe, wita się i żegna z wybranymi osobami lub początkowo nie podaje ręki nikomu. Stopniowo , wraz ze wzrostem zaufania dziecka do nauczycieli i innych pracowników przedszkola podaje ono rękę każdemu.

Prosimy rodziców (inne upoważnione osoby) o współdziałanie w zakresie kształtowania nawyku podawania ręki przy witaniu się i żegnaniu.

 

Z powodów bezpieczeństwa prosimy by zawsze zamykać drzwi wejściowe. Ze względu na rozkład dnia w przedszkolu, prosimy przyprowadzać dzieci do godziny 8.30, bowiem o tej godzinie rozpoczyna się śniadanie. W godzinach 9.00-13.45 przedszkole jest zamykane, a w przypadku potrzeby wejścia w tym czasie na teren placówki, odwiedzający korzystają z dzwonka znajdującego się po lewej stronie przy drzwiach wejściowych.

Rodzice/prawni opiekunowie mogą upoważnić określone osoby, osoby gwarantujące pełne bezpieczeństwo dzieci inne niż rodzice do odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić w formie pisemnej – należy podać dane osoby wraz z jej numerem dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdającego tożsamość.

Upoważniona osoba, w razie potrzeby, przy odbiorze dziecka okazuje nauczycielowi dokument potwierdzający tożsamość. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione. W razie konieczności rodzice mogą również jednorazowo upoważnić na piśmie  dowolną osobę .

 

 

 

 


 

 

 

 

ŻYWIENIE

 

          piramidaPrawidłowe żywienie dziecka w okresie przedszkolnym to jeden z najważniejszych czynników gwarantujących zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy dzieci. Każdego dnia dzieci jedzą trzy smaczne posiłki: śniadanie, II posiłek- zupę+ owoc(sok) i obiad- II danie + kompot/deser. Posiłki przygotowywane są w przedszkolu przez kucharki. Dbamy o to, by posiłki przygotowywane dla dzieci były smaczne, zdrowe, przyrządzone zgodnie z obowiązującymi normami żywienia Instytutu Żywności i  Żywienia oraz Instytutu Matki i Dziecka oraz przepisami. Podajemy dzieciom pokarmy zawierające najwyższe wartości odżywcze. Zgodnie z powiedzeniem „jemy oczami” dbamy o sposób podawania wszystkich potraw, tak by były kolorowe i zachęcające do spożycia. Dwa razy w tygodniu, starsze dzieci, mają podawane śniadanie w formie stołu szwedzkiego, samodzielnie częstują się produktami, przygotowują kanapki. Często trafiają do przedszkola dzieci, które z natury są „niejadkami” lub takie, które poznają smak niektórych potraw dopiero w przedszkolu. Staramy się stosować rozmaite formy zachęt do spożywania posiłków.

 

Przede wszystkim:

 

  • Nie zmuszamy do jedzenia.
  • Zachęcamy do próbowania potraw, których nie lubi (malutkie kęsy do skosztowania).
  • Nie popędzamy.
  • Respektujemy diety oraz alergie pokarmowe.

 

 

 

 

 

 

 

UBEZPIECZENIE DZIECI

 

  

INFORMUJEMY, ŻE RODZICE INDYWIDUALNIE  UBEZPIECZAJĄ DZIECI OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

 

dzieci1

 

 

 

 

 

 

SKŁAD RADY RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

PREZYDIUM RADY:

PRZEWODNICZĄCY- Grzegorz Gawrych

SKARBNIK- Marta Zamośna

SEKRETARZ- Anna Borowska

 

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

 

Magdalena Voloshyna, Anna Borowska, Karolina Berus

 

 

SKŁADY ODDZIAŁOWYCH RAD RODZICÓW

GRUPA I

Przewodnicząca – Dorota Sacha

Skarbnik – Agata Gumienna

Sekretarz – Małgorzata Bartlewicz-Nowak

PRZEDSTAWICIEL DO PREZYDIUM RR- Dorota Sacha

GRUPA II

Przewodnicząca – Anna Borowska

Skarbnik – Ewa Raburska

Sekretarz – Marcin Bartkowiak 

PRZEDSTAWICIEL DO PREZYDIUM RR- Karolina Berus- Szyszka

GRUPA III

Przewodnicząca – Magdalena Voloshyna

Skarbnik – Karolina Ostrowska

Sekretarz – Anna Tomaszewska

PRZEDSTAWICIEL DO PREZYDIUM RR- Marta Zamośna

GRUPA IV

Przewodnicząca – Agnieszka Kozłowska

Skarbnik – Marta Fedec

Sekretarz – Zuzanna Kusik

PRZEDSTAWICIEL DO PREZYDIUM RR- Maciej Kostrowski

GRUPA V

Przewodniczący – Tomasz Kirstajn

Skarbnik – Paweł Derda

Sekretarz – Grzegorz Gawrych

PRZEDSTAWICIEL DO PREZYDIUM RR- Tomasz Kirstajn