porady

 

porady 1

 

porady 2

 

porady 3

 

porady 4

 

porady 7

 

porady 8

 

porady 9

 

 

 

 

 

Zaczerpnięte z Internetu, autor nieznany

 

 

  

 

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECIrodzina

Przedszkole przykłada dużą wagę do tego, by każde dziecko było w nim witane serdecznie i czuło się oczekiwane. Rodzice lub upoważniona przez Rodziców osoba powina odprowadzić dziecko do miejsca, w którym ma ono przebywać i bawić się. W naszym przedszkolu witamy się i żegnamy z dziećmi przez podanie ręki. W okrsie pandemii zwyczaj ten jest zastąpiony innym, ustalonym w każdej grupie np. przywitanie łokciem, pomachanie dłonią, dotknęcie stopą

 

 

podanie ręki

Dlaczego wprowadziliśmy zwyczaj podania ręki ?

  • Podanie ręki jest bezpieczną formą nawiązania bezpośredniego kontaktu społecznego, świadczy o podmiotowym traktowaniu dziecka- w okresie pandemii zastąpiony inną formą pokazuje dzieciom, że zawsze jest jakiś sposob na nawiązanie kontaktu niezależnie od okoliczności
  • W trakcie podania ręki lub przy zastosowaniu innego sposobu zwracamy uwagę na kontakt wzrokowy- w ten sposób wzajemnie obdarzamy się uwagą , dochodzi do indywidualnego kontaktu z dzieckiem
  • Napięcie w dłoni pozwala odczytać gotowość dziecka do działania
  • Przez podanie ręki lub stosując alternatywny sposób powiatania uczymy dzieci odczytywania sygnałów niewerbalnych
  • Dzięki powiataniu wiemy, kto dołączył do grupy, a kto idzie do domu (zwracamy także uwagę, kto odbiera dziecko)
  • Podanie ręki lub wykonanie innego umówionego gestu jest także jednym ze wskaźników adaptacji dziecka do przedszkola- wymaga akceptacji ze strony dziecka, jeżeli nie jest gotowe, wita się i żegna z wybranymi osobami lub początkowo nie podaje ręki czy wykonuje gestu w odniesieniu do nikogo. Stopniowo , wraz ze wzrostem zaufania dziecka do nauczycieli i innych pracowników przedszkola wita się z każdym.

Prosimy rodziców (inne upoważnione osoby) o współdziałanie w zakresie kształtowania nawyku podawania ręki czy innego umówioego sposobu przy witaniu się i żegnaniu.

 

Z powodów bezpieczeństwa prosimy by zawsze zamykać drzwi wejściowe. Ze względu na rozkład dnia w przedszkolu, prosimy przyprowadzać dzieci do godziny 8.30, bowiem o tej godzinie rozpoczyna się śniadanie. W godzinach 9.00-14.15 przedszkole jest zamykane, a w przypadku potrzeby wejścia w tym czasie na teren placówki, odwiedzający korzystają z dzwonka znajdującego się po lewej stronie przy drzwiach wejściowych.

Rodzice/prawni opiekunowie mogą upoważnić określone osoby, osoby gwarantujące pełne bezpieczeństwo dzieci inne niż rodzice do odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić w formie pisemnej – należy podać dane osoby wraz z jej numerem dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdającego tożsamość.

Upoważniona osoba, w razie potrzeby, przy odbiorze dziecka okazuje nauczycielowi dokument potwierdzający tożsamość. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione. W razie konieczności rodzice mogą również jednorazowo upoważnić na piśmie  dowolną osobę .

 

 

 

 


 

 

 

 

ŻYWIENIE

 

          piramidaPrawidłowe żywienie dziecka w okresie przedszkolnym to jeden z najważniejszych czynników gwarantujących zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy dzieci. Każdego dnia dzieci jedzą trzy smaczne posiłki: śniadanie, II posiłek- zupę+ owoc(sok) i obiad- II danie + kompot/deser. Posiłki przygotowywane są w przedszkolu przez kucharki. Dbamy o to, by posiłki przygotowywane dla dzieci były smaczne, zdrowe, przyrządzone zgodnie z obowiązującymi normami żywienia Instytutu Żywności i  Żywienia oraz Instytutu Matki i Dziecka oraz przepisami. Podajemy dzieciom pokarmy zawierające najwyższe wartości odżywcze. Zgodnie z powiedzeniem „jemy oczami” dbamy o sposób podawania wszystkich potraw, tak by były kolorowe i zachęcające do spożycia. Dwa razy w tygodniu, starsze dzieci, mają podawane śniadanie w formie stołu szwedzkiego, samodzielnie częstują się produktami, przygotowują kanapki. Często trafiają do przedszkola dzieci, które z natury są „niejadkami” lub takie, które poznają smak niektórych potraw dopiero w przedszkolu. Staramy się stosować rozmaite formy zachęt do spożywania posiłków.

 

Przede wszystkim:

 

  • Nie zmuszamy do jedzenia.
  • Zachęcamy do próbowania potraw, których nie lubi (malutkie kęsy do skosztowania).
  • Nie popędzamy.
  • Respektujemy diety oraz alergie pokarmowe.

 

 

 

 

 

 

 

SKŁAD RADY RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

PREZYDIUM RADY:

PRZEWODNICZĄCY- Marcin Bartkowiak

SKARBNIK- Marta Zamośna

SEKRETARZ- Anna Borowska

 

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

 

Magdalena Voloshyna, Anna Borowska, Karolina Berus

 

 

SKŁADY ODDZIAŁOWYCH RAD RODZICÓW

GRUPA I

Przewodnicząca – Anna Dominiczak

Skarbnik – Anna Borowska

Sekretarz – Katarzyna Dworniczek

PRZEDSTAWICIEL DO PREZYDIUM RR- Joanna Łochowicz

GRUPA II

Przewodnicząca – Marta Zamośna

Skarbnik – Magdalena Voloshyna

Sekretarz – Anna Kiełczewska

PRZEDSTAWICIEL DO PREZYDIUM RR- Agata Majorek

GRUPA III

Przewodnicząca – Dorota Sacha

Skarbnik – Marta Fedec

Sekretarz – Honorata Dyba-Grabarska

PRZEDSTAWICIEL DO PREZYDIUM RR- Dorota Sacha

GRUPA IV

Przewodnicząca – Anna Borowska

Skarbnik – Marcin Bartkowiak

Sekretarz – Karolina Berus

PRZEDSTAWICIEL DO PREZYDIUM RR- Karolina Berus

GRUPA V

Przewodnicząca – Monika Kościelniak

Skarbnik – Ewelina Świtała

Sekretarz – Beata Pożegowiak

PRZEDSTAWICIEL DO PREZYDIUM RR- Monika Kościelniak