balony   

KALENDARZ IMPREZ

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

W kalendarzu ujęto imprezy planowane dla całej społeczności przedszkolnej- realizacja w bieżącym roku w każdej grupie osobno , prezentacja podjętych działań  w formie nagrań - linki dostępne na zamkniętych grupach na FB lub fotorelacji na FB przedszkola .

Nauczyciele we współpracy z oddziałowymi Radami Rodziców organizują dodatkowe grupowe imprezy 

 

Lp.

Planowane działania

Uczestnicy

Termin

1.

Międzynarodowy Dzień Kropki

wszyscy

15.09.2021

2.

IX Leszczyński Dzień Przedszkolaka, Igrzyska przedszkolaków pod hasłem "Rozwiń skrzydła dla zdrowia"

 wszyscy, zaproszeni goście

miejsce- plac zabaw przy przedszkolu

20.09.2021

3.

Międzynarodowy Dzień Muzyki

wszyscy

1.10.2021

4.

Uroczystość z okazji DEN, w pasowanie dzieci 4-6 letnich, nowo przybyłych do przedszkola 

wszystkie dzieci i pracownicy 

14.10.2021

10: 00

5.

Dzień Postaci z Bajek

wszyscy 

5 .11. 2021

6.

Narodowe Święto Niepodległości-wspólne odśpiewanie hymnu

 

wszyscy w odświętnych strojach

10.11.2021

 

 

7.

Dzień Życzliwości

wszyscy + Rodzice

19.11.2021

8.

Dzień Pluszowgo Misia

          wszyscy          25.11.2021

 

9.

Andrzejki

wszyscy

30.11.2021 

10.

Spotkanie z Mikołajem

wszyscy

6.12.2021

 

Wigilia w przedszkolu

wszyscy

22.12.2021- 11:30

11.

Dzień Babci i Dziadka

wszystkie grupy 

w zależności od warunków epidemicznych uroczystości w przedszkolu lub

21-22.01.2022

linki z nagranymi występami

12.

Balik w przedszkolu

wszystkie grupy

10.02.2022

każda grupa osobno

13.

Tydzień daltoński w przedszkolu

 

Dzień otwarty w przedszkolach daltońskich

wszystkie grupy

 

 

 

spotkania po wcześniejszym uzgodnieniu

14.03-18.03.2022

 

 

 

17.03.2022

14.

Powitanie wiosny

wszystkie grupy

21.03.2022

15.

Międzynarodowy Dzień Teatru

wszystkie grupy

25.03.2022

16.

             Dzień sportu 

wszystkie grupy

         6.04.2022

17.

Spotkanie z zającem

wszystkie grupy

13.04.2022 

18.

Dzień Ziemi

wszystkie grupy

22.04.2022

19.

Piknik rodzinny połączony z obchodami Dnia Dziecka, Matki i Ojca

wszystkie grupy + zaproszeni goście

9.06.2022

19.

Uroczyste pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły

wszystkie grupy + zaproszeni goście

23.06.2022