balony   

KALENDARZ IMPREZ

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

W kalendarzu ujęto imprezy planowane dla całej społeczności przedszkolnej- realizacja w bieżącym roku w każdej grupie osobno , prezentacja podjętych działań  w formie nagrań - linki dostępne na zamkniętych grupach na FB lub fotorelacji na FB przedszkola .

Nauczyciele we współpracy z oddziałowymi Radami Rodziców organizują dodatkowe grupowe imprezy 

 

Lp.

Planowane działania

Uczestnicy

Termin

1.

Międzynarodowy Dzień Kropki

wszyscy

15.09.2020

2.

VIII Leszczyński Dzień Przedszkolaka

 w przedszkolu

współpraca z MZO- nasadzanie kwiatów

18.09.2020

3.

Międzynarodowy Dzień Muzyki

wszyscy

1.10.2020

4.

Uroczystość z okazji DEN, pasowanie dzieci 4-6 letnich, nowo przybyłych do przedszkola 

wszystkie dzieci i pracownicy 

14.10.2020

10: 00

5.

Dzień Postaci z Bajek

wszyscy 

5 .11. 2020

6.

Narodowe Święto Niepodległości

-obchody 100-lecia przyłączenia Leszna do macierzy

 

wszyscy w odświętnych strojach

10.11.2020

 

 

7.

Dzień Życzliwości

wszyscy + Rodzice

20.11.2020

8.

Dzień Pluszowgo Misia

          wszyscy          25.11.2020

 

9.

Andrzejki

wszyscy

30.11.2020 

10.

Spotkanie z Mikołajem

wszyscy

7.12.2020

 

Wigilia w przedszkolu

wszyscy

23.12.2020- 11:30

11.

Dzień Babci i Dziadka

wszystkie grupy 

21-22.01.2021

linki z nagranymi występami

12.

Balik w przedszkolu

wszystkie grupy

12.02.2021 

każda grupa osobno

13.

Tydzień daltoński w przedszkolu

 

Dzień otwarty w przedszkolach daltońskich

wszystkie grupy

 

 

 

spotkania po wcześniejszym uzgodnieniu

15.03-19.03.2021

 

 

 

17.03.2021

14.

Powitanie wiosny

wszystkie grupy

22.03.2021

15.

Międzynarodowy Dzień Teatru

wszystkie grupy

26.03.2021

16.

Spotkanie z zającem

wszystkie grupy

1.04.2021

17.

Festiwal sztuki

impreza miejska

maj 2021

18.

Piknik rodzinny połączony z obchodami Dnia Dziecka, Matki i Ojca

wszystkie grupy + zaproszeni goście

10.06.2021

19.

Uroczyste pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły

wszystkie grupy + zaproszeni goście

24.06.2021