balony   

KALENDARZ IMPREZ

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

W kalendarzu ujęto imprezy planowane dla całej społeczności przedszkolnej- realizacja w bieżącym roku w każdej grupie osobno , prezentacja podjętych działań  w formie nagrań - linki dostępne na zamkniętych grupach na FB lub fotorelacji na FB przedszkola .

Nauczyciele we współpracy z oddziałowymi Radami Rodziców organizują dodatkowe grupowe imprezy 

 

Lp.

Planowane działania

Uczestnicy

Termin

1.

Międzynarodowy Dzień Kropki

wszyscy

15.09.2023

2.

XI Leszczyński Dzień Przedszkolaka, pod hasłem "Od małego leszczyniaka do wielkiego Polaka "

 wszyscy

miejsce- gr. III-V Park im. Leszczyńskich Satyryków  gr. I-II plac zabaw przy przedszkolu

20.09.2023

3.

Międzynarodowy Dzień Muzyki

wszyscy

29.09.2023

4.

Uroczystość z okazji DEN, w pasowanie dzieci 4-6 letnich, nowo przybyłych do przedszkola 

wszystkie dzieci i pracownicy 

13.10.2023

10: 00

5.

Dzień Postaci z Bajek

wszyscy 

06 .11. 2023

6.

Narodowe Święto Niepodległości-wspólne odśpiewanie hymnu

 

wszyscy w odświętnych strojach

10.11.2023

 

 

7.

The Voice of Baśniowa Kraina

wszyscy

listopad

8.

Dzień Życzliwości

wszyscy + Rodzice

21.11.2023

9.

Dzień Pluszowgo Misia

          wszyscy          25.11.2023

 

10.

Andrzejki

wszyscy

29.11.2023 

 11.

Spotkanie z Mikołajem

wszyscy

6.12.2023

   

   12.

Wigilia w przedszkolu połączona ze spotkaniem z Gwiazdorem

wszyscy

23.12.2023

    13.

Dzień Babci i Dziadka

wszystkie grupy 

 uroczystości w  tygodniu od 22.01.2024-26.01.2024

 

    14.

Balik w przedszkolu

wszystkie grupy

7.02.2024

    15.

Tydzień daltoński w przedszkolu

Dzień otwarty w przedszkolach daltońskich

wszystkie grupy

  

spotkania po wcześniejszym uzgodnieniu

04.03-8.03.2024

 

03.2024

   16.

Powitanie wiosny

wszystkie grupy

21.03.2024

   17.

Międzynarodowy Dzień Teatru

wszystkie grupy

22.03.2024

   18.

Parada wielkanocnych kapeluszy

chętni

26.03.2024

   19.

   Spotkanie z Zającem             Śniadanko wielkanocne

wszystkie grupy

        27.04.2024
   20.

Dzień Ziemi

wszystkie grupy

22.04.2024 

 

     21.

Piknik rodzinny połączony z obchodami Dnia Dziecka, Matki i Ojca

wszystkie grupy + zaproszeni goście

23.05.2024

    22.

"TALENT SHOW"

wszystkie grupy

maj

    23. Rodzinne spotkanie z poezją chętne dzieci z Rodzicami                maj
    24. Międzyprzedszkolny Festiwal Sztuki    chętne dzieci z     przedszkoli miejskich           czerwiec

   

    25.

Uroczyste pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły

wszystkie grupy + zaproszeni goście

18.06.2024