KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

 

 

      Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych

 

 

1 września 2023

 

      Zimowa przerwa świąteczna- przedszkole jest czynne (zmiana organizacji pracy ze względu na mniejszą ilość dzieci)

 

 

 

23 grudnia- 31 grudnia 2023

 

      Ferie zimowe- przedszkole jest czynne   (możliwa zmiana organizacji pracy ze względu na mniejszą ilość dzieci)

 

 

12 lutego – 25 lutego 2024

 

      Wiosenna przerwa świąteczna przedszkole jest czynne (zmiana organizacji pracy ze względu na mniejszą ilość dzieci)

 

 

28 marca - 02 kwietnia 2024

 

      Zakończenie zajęć dydaktycznych   w przedszkola

 

 

30 czerwca 2024

 

    Praca w miesiącu wakacyjnym

 

Ustalona przez organ prowadzący przerwa w pracy przedszkola

 

 

 

LIPIEC

 

 

SIERPIEŃ