• RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU 

  

 

 

 

6.30 – 8.30

 

 • Schodzenie się dzieci, zaznaczenie obecności na tablicy, rozmowy z dziećmi, zajęcia niekierowane- samodzielna zabawa, wspieranie wielokierunkowej aktywności dzieci zgodnie z ich potrzebami
 • zaznaczenie na tablicy aktualnego dnia tygodnia, wspólne planowanie dnia
 • planowanie pracy w parach, wybór „prawej ręki”, w grupach starszych ustalenie dyżurów (w poniedziałki)
 • zabawy i ćwiczenia poranne z elementami gimnastyki korekcyjnej oraz rytmiki
 • zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

 

 

8.30 – 9.15

 • Śniadanie. Wizualizacja czasu

 

9.15 – 11.30

 • Zajęcia kierowane -realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności z uwzględnieniem potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci, zdobywanie przez dzieci doświadczeń podczas działań indywidualnych grupowych i zespołowych, dla zgłoszonych dzieci zajęcie religii (2x tydzień)
 • zabawy samodzielne na powietrzu lub w sali
 • poznawanie najbliższego otoczenia – spacery, wycieczki
 • planowanie wykonania zadań na „tablicy zadań” (w poniedziałki)
 • zabiegi higieniczne

 

11.30 – 12.00

 • II posiłek (zupa + owoc/deser+ świeżo wyciskany sok z owoców /warzyw-1x tydzień), zabiegi higieniczne

 

12.00 – 13.30

 • Wyciszanie za pomocą technik relaksacyjnych w miejscu przeznaczonym na odpoczynek
 • samodzielne zabawy eksploracyjne , realizacja  pomysłów dzieci, gry dydaktyczne, spacery, wycieczki, ćwiczenia logopedyczne
 • w ustalone dni- zabawy w języku angielskim, zajęcia rytmiki
 • realizacja zaplanowanych zadań ,w tym z wykorzystaniem metody „przeniesionej uwagi” i instrukcji czynnościowych
 • czynności porządkowe, zabiegi higieniczne

 

13.30 – 14.00

 • Obiad. Wizualizacja czasu. (II danie+kompot/owoc)
14.00 – 16.30
 • Słuchanie czytanych lub odtwarzanych utworów literackich, słuchanie utworów muzycznych
 • Aktywność własna dzieci, zabawy samodzielne
 • ćwiczenia wspomagające rozwój dziecka- praca indywidualna
 • realizacja zadań zaplanowanych na „Tablicy zadań”
 • samodzielne sprawdzanie realizacji zadań tygodniowych i podsumowanie z nauczycielką (w piątek)
 • kontakty indywidualne z rodzicami
 • rozchodzenie się dzieci do domów