zdrowe dziecko

 

ZDROWY PRZEDSZKOLAK = AKTYWNE DZIECKO

 

       

dzieci z piłką

 

 

 

OPIEKA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI/UCZNIÓW W LESZNIE :

 

Ventriculus - ul. Słowiańska 41

Hanna Ciesielska - SP 7

Anna Hrapek -Szeflińska , ul. Rejtana 73 a

 

 

 

 

 

 

Działania przedszkola w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

 

 • Czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu i procedur bezpieczeństwa
 • Dbanie o bezpieczne warunki fizyczne- dostosowanie stolików i krzeseł do wzrostu dzieci,  atesty nowo kupowanych sprzętów, natychmiastowa likwidacja usterek, wietrzenie sal, unikanie przeciągów, optymalna temperatura w salach, 
 • Codzienne ćwiczenia poranne z elementami gimnastyki korekcyjnej, mycie zębów, pobyt na powietrzu
 • Wyrabianie u dzieci nawyków związanych z dbałością o własną sylwetkę, nawyków higienicznych, czynności samoobsługowych
 • Dostosowanie ofert do możliwości psychofizycznych dzieci, pobudzanie i rozwijanie wszystkich sfer rozwoju
 • Stosowanie technik relaksacyjnych, wyciszanie dzieci- higiena układu nerwowego
 • Przestrzeganie zalecanego czasu pobytu na powietrzu i stosowanie rozwiązań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci- np. zwiększenie liczby opiekunów w trakcie wyjść poza teren przedszkola, w trakcie niewielkich opadów wykorzystanie parasoli dla dzieci, korzystanie z kamizelek odblaskowych w czasie wyjęć poza przedszkole, korzystanie z kapeluszy lub innych symboli w trakcie wycieczek wyjazdowych (dodatkowe oznakowanie dzieci)
 • Włączenie dzieci w układanie jadłospisu- współpraca z referentem i kucharką
 • Samodzielne przygotowywanie przez dzieci kanapek- nabycie umiejętności przygotowania posiłku- szwedzki stół
 • Stały dostęp do wody pitnej w każdej Sali
 • Spożywanie przygotowywanych dla dzieci soków wyciskanych ze świeżych owoców i warzyw (1x tydzień)
 • Przygotowanie dzieci  do uczestnictwa w ruchu drogowym- na zakończenie działań sprawdzenie wiedzy praktycznej i teoretycznej we współpracy z Policją (rozmowa przy obrazkach pokazujących zachowania na ulicy- ocena zachowania i uzasadnianie oceny, samodzielne przejście przez ulicę (dzieci 7 letnie)
 • Wprowadzenie nawyku podawania ręki na powitanie i pożegnanie jako bezpiecznej formy kontaktu społecznego
 • Udział w turniejach sportowych, konkursach o tematyce zdrowotnej
 • Wdrożenie projektów i programów prozdrowotnych we współpracy z Rodzicami oraz różnymi podmiotami

 

Realizowane dodatkowo projekty i programy

 

 

 

Ogólnopolski projekt: DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY

 

 

 

dzieciństwo bez próchnicy plakat

 

 

Tu znajdziecie Państwo przydtane informacje i propozycje zabaw dla dzieci

http://www.zebymalegodziecka.pl/

 

 

bez próchnicy