daltom

 

 

 OPIEKA MERYTORYCZNAdalton

 

ŚRODOWISKO EDUKACJI DALTOŃSKIEJ

 

FILARY :

 

 • Samodzielność
 • Współpraca
 • Odpowiedzialność
 • Refleksja

 

PODEJŚCIE DO DZIECKA

 

 • Eksponowana jest podmiotowość dziecka bazująca na humanizmie i swobodzie działania
 • w edukacji kierujemy się potrzebami, uzdolnieniami, potencjałem rozwojowym i zainteresowaniami dziecka,
 • podejście nacechowane jest otwartością  na korzystanie z niezliczonych źródeł wiedzy, zdobywanie doświadczeń przez m.in. rozwiązywanie problemów i zadań,
 • Stawiamy dziecku wyzwania na miarę jego możliwości co powoduje, że czuje się ono kompetentne, ma poczucie sprawstwa, gdyż samodzielnie potrafi wykonać różne czynności i działania
 • Dziecko wdrażane jest do sztuki uczenia się samodzielnego i w grupie
 • Jest zachęcane do zainteresowania się swoim działaniem i uczeniem w aspekcie planowania, wykonania i analizy efektów

 

NAUCZYCIEL

 

 • tworzy atmosferę bezpieczeństwa, spokoju, porządku oraz radości.
 • jest dostępny dla dziecka, aby w razie potrzeby je wspomóc lub zachęcić do działania.
 • Organizuje uporządkowaną i harmonijną przestrzeń edukacyjną, które daje dziecku inspirację do spokojnej i bezpiecznej zabawy, nauki, pracy.
 • jest przewodnikiem dzieci.

 

OTOCZENIE

 • W najbliższym otoczeniu dziecka w przedszkolu znajdują się tzw. kąciki zabaw/centra edukacyjne, których  wyposażenie inspiruje dzieci do twórczego działania i wykonywania zadań
 • Środki dydaktyczne są celowo dobrane, odpowiadają potrzebom i zainteresowaniom dzieci, korzystanie z nich wpływa na rozwój zdolności manualnych , sprawności fizycznej, umiejętności językowych, matematycznych, przyrodniczych, muzycznych, teatralnych itp.
 • Materiały potrzebne do rozwijania zdolności i umiejętności dzieci, rozłożone są w miejscach, do których dzieci mają bezpośredni dostęp
 • Przestrzeń jest tak zorganizowana, że umożliwia dzieciom tworzenie grup zabawowych, działanie w parach i indywidualne