logopedia31

 

PROGRAM TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

DLA GRUPY I

Termin realizacji: XI/2022 – VI/2023

 

Cel ogólny: Kształtowanie prawidłowej wymowy

Główne zadania:

 1. Usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 2. Kształtowanie prawidłowych nawyków oddechowych.
 3. Doskonalenie słuchu fonematycznego.
 4. Wywołanie prawidłowego brzmienia głosek: sz, ż, cz, dż, r.
 5. Automatyzacja prawidłowej wymowy.
 6. Wzbogacenie zasobu słownictwa.

Ewaluacja:      

Okresowe badanie efektów w miesiącach: styczniu, marcu, czerwcu.

Postępowanie logopedyczne:

 

I. Ćwiczenia wstępne

1.Ćwiczenia wstępne usprawniające narządy mowy:

 • wargi i policzki,
 • język,
 • podniebienie miękkie,
 • dolnej szczęki. 

2. Ćwiczenia oddechowe.

3. Ćwiczenia percepcji słuchowej.

 

II. Praca nad głoską

Głoski: [sz] [ż [cz] [dż]

Etap I

Ćwiczenia narządów mowy, przygotowujące do prawidłowej wymowy głosek [sz] [ż] [cz] [dż].

Ćwiczenia języka

 1. Wysuwanie szerokiego języka na zewnątrz jamy ustnej.
 2.   Żucie brzegów języka zębami trzonowymi, w celu rozciągania całej jego powierzchni.

Ćwiczenia języka

 1. Wysuwanie szerokiego języka na zewnątrz jamy ustnej.
 2.   Żucie brzegów języka zębami trzonowymi, w celu rozciągania całej jego powierzchni.
 3. Klaskanie językiem - naśladowanie odgłosu konia uderzającego kopytami o bruk.
 4. Dotykanie czubkiem języka górnych zębów po stronie wewnętrznej, podczas szerokiego otwierania jamy ustnej - zabawa „Liczenie ząbków”.
 5. Oblizywanie językiem górnych zębów po wewnętrznej stronie przy zamkniętych, a następnie otwartych ustach - naśladowanie mycia zębów językiem.
 6. Przytrzymanie przez kilka sekund czubka języka na podniebieniu przy szeroko otwartych ustach - zabawa „Zaczarowany język”.
 7. Cofanie języka w głąb jamy ustnej, zaczynając od górnych zębów,
  a kończąc na podniebieniu miękkim - zabawa „Krasnoludek zagląda do gardła”.
 8. Zlizywanie czubkiem języka z podniebienia, np. kawałka rozmiękczonej czekolady lub gumy rozpuszczalnej.
 9. Ssanie czubkiem języka na podniebieniu małego pudrowego cukierka, musującej witaminy C, opłatka lub naśladowanie ssania pożywienia.
 10. Wydmuchiwanie powietrza przez język zwinięty w tzw. rynienkę boki języka przylegają do górnych dziąseł. Zjedzenie wcześniej miętowego cukierka sprzyja intensywniejszemu odczuciu przepływu powietrza przez środek języka.

Ćwiczenia warg

 1. Naśladowanie mlaskania.
 2. Śpiewanie znanych melodii na sylabach: la, lo, le, lu, ly.
 3. Cmokanie ustami naśladowanie posyłania całusków.
 4. Wysuwanie zaokrąglonych warg do przodu w kształcie ryjka świnki.
 5. Wydawanie odgłosów:

krowy - mu, mu,

kukułki - kuku, kuku,

sowy - hu, hu,

psa - hau, hau,

rybki - plum, plum,

pukania - puku, puku,

uderzania - buch, buch,

chodzenia - tupu, tupu.

 1. Wysuwanie warg do przodu, a następnie naprzemienne ich otwieranie
  i zamykanie - naśladowanie pyszczka rybki.
 2. Układanie warg w kształcie ryjka, a następnie ich rozsuwanie do uśmiechu.
 3. Przytrzymywanie wargami wkładki przedsionkowej zwanej też smoczkiem ortodontycznym podczas prób wyciągania go z ust.
 4. Gra na trąbce z szerokim ustnikiem, flecie, harmonijce ustnej.

Etap II – wywołania dźwięku

 

Wywołanie głosek sz, ż

 • unoszenie szerokiego języka za górne siekacze w okolice wałka dziąsłowego (bez dotykania)
 • układanie „ryjka”
 • dmuchanie na czubek szerokiego, uniesionego języka przy jednoczesnym ułożeniu warg w „ryjek” – imitowanie szumu drzew (przy spółgłosce sz) lub wichru (przy spółgłosce ż)

Wywoływanie głosek cz, dż

 • zaokrąglanie i wysuwanie do przodu warg
 • artykułowanie nieco przedłużonej przydziąsłowej spółgłoski t – imitowanie dźwięku jadącej lokomotywy (przy spółgłosce cz) lub uruchamianego samochodu (przy spółgłosce )

W przypadku ubezdźwięczniania spółgłosek ż i stosujemy ćwiczenia typowe dla mowy bezdźwięcznej.

 

Etap IV – utrwalania dźwięku

Utrwalenie zaburzonych głosek odbywa się według schematu:

 1. Utrwalenie wywołanej głoski
 • Utrwalenie głoski w izolacji
 • Utrwalenie głoski w sylabach
 1. Połączenie wszystkich wywołanych głosek (nagłos) z samogłoskami otwartymi
 2. Utrwalenie głosek w wygłosie
 3. Utrwalenie głosek w śródgłosie
 4. Utrwalenie głosek w logotomach (kszta, psła, czło…)
 5. Utrwalenie głosek w wyrazach wyjściowych

Etap V - Automatyzacja głosek

 1. Powtarzanie wyrazów z wywołanymi głoskami w nagłosie, w wygłosie i w śródgłosie
 1. Utrwalenie w zdaniach
 2. Teksty drukowane i wierszyki
 3. Mowa spontaniczna
 4. Opowiadanie treści historyjek obrazkowych

Etap VI – ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej

 

Ćwiczenie kinestezji artykulacyjnej powinny pojawić się na końcu każdej terapii poprawnej wymowy. Jest to grupa ćwiczeń polegająca na wielokrotnym powtórzeniu danej artykulacji w celu wykształcenia czucia właściwego ułożenia narządów artykulacyjnych. Ćwiczenia te prowadzone są w celu automatyzacji
i różnicowania pod względem ułożenia narządów artykulacyjnych w przypadku głosek opozycyjnych (sz-s, sz-ś, ż-z, ż-ź ...). Są to ćwiczenia autokontroli słuchowej. Ćwiczenia te są zalecane szczególnie w przypadku wad wymowy polegających na substytucji głosek. Ćwiczenia rozpoczynamy od wyrazów, przechodząc stopniowo do zdań.

Przykłady ćwiczeń z głoską sz

wyrazy:

szelest, szosa, sztruksy, suszarka, listonosz, oszust, staruszek, Staszek, skrzydło, skrzyp

 

zdania:

 • Strapiony Staszek szedł szosą w starych sztruksach.
 • Sergiusz szarpał szympansa podczas strasznego snu.

Przykłady ćwiczeń z głoską ż

wyrazy:

żelazko, żywica, strażak, zboże, nosorożec, lekceważyć, żałosny

zdania:

 • W ZOO Jerzyk widział jeżozwierza i nosorożca.
 • Zatrwożona Żaneta żałowała za grzechy.

Przykłady ćwiczeń z głoską cz

wyrazy:

czarownica, czasopismo, znaczek, zrozpaczony, smycz, dziurkacz

zdania:

 • Czeską czekoladą częstowano Czesława.
 • W czwartek kupiłam spinacz i znaczki.

Przykłady ćwiczeń z głoską dż

wyrazy:

dżokej, dżdżysty, drożdże, dżinsy

zdania:

 • Dżokej w dżinsach zjeżdżał na zjeżdżalni.
 • Dżek w dżungli jadł drożdżówkę.

Głoska [r]

Etap I

Ćwiczenia narządów mowy przygotowujące do wywołania głoski [r]:

Ćwiczenia języka

 1. Nagryzanie brzegów języka zębami, czyli masowanie i rozciąganie języka.
 2. Wysunięcie przedniej części języka między zęby i delikatne żucie go, tzn. masaż języka.
 3. Przeciskanie języka przez maksymalnie zbliżone do siebie zęby, tj. masowanie języka.
 4. Wysuwanie szerokiego języka z ust - zabawa „Pokaż łopatę”.
 5. Odklejanie językiem chrupek kukurydzianych lub opłatka z podniebienia.
 6. Klaskanie czubkiem języka o podniebienie twarde, od najwolniejszych uderzeń po najszybsze - zabawa „Jedzie konik”.
 7. Wielokrotne odrywanie języka przyklejonego całą powierzchnią - do podniebienia - zabawa w mlaskanie.
 8. Zlizywanie z przedniej części podniebienia twardego przyklejonego kawałka czekolady, kropli miodu, odrobiny dżemu lub opłatka.
 9. Naśladowanie lub ssanie prawdziwego cukierka czubkiem języka.
 10. Przytrzymanie paska papieru wargami, a następnie zdmuchiwanie
  go z ust.
 11. Szybkie wypowiadanie głoski [l].
 12. Szybkie i kilkukrotne wybrzmiewanie ly z językiem uderzającym o górną wargę.
 13. Energiczne, wielokrotne wybrzmiewanie:

te, te, te,

ty, ty, ty,

de, de, de,

dy, dy, dy.

 

Naśladowanie różnych odgłosów:

 • rybki - plum, plum,
 • indyka - gul, gul,
 • bociana - kle, kle,
 • chodaków - klap, klap,
 • mycia - chlapu, chlapu,
 • jazdy konnej – patataj.
 1. Śpiewanie różnych melodii na sylabach:
 • la, la, la,
 • lo, lo, lo,
 • le, le, le,
 • lu, lu, lu,
 • ly, ly, ly.
 1. Coraz szybsze wypowiadanie zbitki sylabowej la lo lu le.
 2. Szybkie kilkukrotne powtarzanie:

nalapatada,

nolopotodo,

nelepetede,

nuluputudu,

nylypytydy.

 1. Coraz szybsze i wielokrotne wypowiadanie zbitki bd.
 2. Powtarzanie ze stopniowym przyspieszaniem:

bda, bdo, bde, bdu, bdy,

pta, pto, pte, ptu, pty,

bda – pta,

bdo – pto,

bde – pte,

bdu – ptu,

bdy – pty.

 1. Przyspieszone wielokrotne wybrzmiewanie:

tedamwa,

tat tedat,

ente dente,

lelum polelum,

ble, bla,

tla, tlo, tlu.

 1. Podczas szerokiego otwierania jamy ustnej, unoszenie czubka języka do podniebienia a następnie szybkie i wielokrotne wymawianie przytępionych głosek: [t] [d] oraz zbitek spółgłoskowych td, tdn, a także zbitek sylabowych:

             teda – teda,

           tede – tede,

             tedo – tedo,

                 tedu – tedu,

                 tedy – tedy.

 1. Recytacja rymowanki z [t] dziąsłowym

Kto tutaj tak tupie?

To tato tutaj tak tupie.

Ach, tato tutaj tak tupie!

 1. Unoszenie czubka języka do wałka dziąsłowego, wymawianie przedłużonego [d] z równoczesnymi energicznymi, poziomymi ruchami palcem po wewnętrznej powierzchni języka lub po wędzidełku podjęzyczkowym.
 2. Uniesienie języka do wałka dziąsłowego, a następnie mocne dmuchnięcie na czubek języka, aż do pojawienia się tr.
 3. Ułożenie wąskiego paska papieru na języku lub pod nim, a następnie wypowiadanie głoski [t]. Papier powinien się unosić, a zamiast [t] powinno pojawić się trrr.
 4. Mocne akcentowanie [t] podczas wybrzmiewania zbitek tll, tll, tll, trl najpierw szeptem,a potem głośno.
 5. Powtarzanie szeptem, a następnie głośno:

         la, la, la, trla,

         lo, lo, lo, trlo,

         lu, lu, lu, trlu,

         !e, le, le, trle,

         ly, ly, ly, trly,

         li, li, li, trli.

 1. Szeptem i głośno wypowiadanie trla, trlo, trle, trlu, trly.
 2. Próby naśladowania odgłosów, zaczynając od szeptu:
 • śpiewu ptaków - tri li li,
 • gry na trąbce - tra ta ta, tru tu tu, tre te te,
 • zepsutego zamka karabinu - tr tr tr, dr dr dr,
 • warczenia psa - wrr, wrr, wrr,
 • ruszającego traktora - tur tur tur, tyr tyr tyr, pyr pyr pyr,
 • ćwierkania wróbli - ćwir, ćwir,
 • zatrzymywania konia - pr, pr,
 • chrapania - chr, chr, chr,
 • dzwoniącego tramwaju - dryń, dryń,
 • chrupania - chrup, chrup,
 • szorowania - szuru, szuru,
 • zapalania światła – pstryk,
 • łamania gałęzi – trach.
 1. Częste żucie gumy do momentu utraty przez nią smaku.

Ćwiczenia warg

1.  Naśladowanie odgłosów z otoczenia:

 • samopoczucia w czasie zimna - brr, brr,
 • ruszającego motocykla - brum, brum,
 • parskania konia - prr, prr.

2.  Energiczne pionowe poruszanie warg bokiem palca.

3.  Parskanie wargami z językiem wysuniętym między nimi.

4.  Pionowe ruchy palcami po wargach, naśladujące grę na gitarze lub harfie. 

 

Etap II - wywołanie głoski r

 1. Ułożenie języka w pozycji l i wypowiadanie lala lala… alalalal… tatatata… patataj… hopla… bla-ble…
 2. Użycie szpatułki lub palca w celu wywołania drżenia na bazie głoski l
 3. Dalsze wywoływanie drżenia na bazie trrr… trrr… trrra… drrr… durra…
 4. Wprowadzenie ze wspomaganiem palca trawa, droga.

Etap III – utrwalenie dźwięku

 1. Utrwalenie głosek w logotomach (kszta, psła, czło…)
 2. Utrwalenie głosek w wyrazach wyjściowych

Etap IV - Automatyzacja głosek

 1. Powtarzanie wyrazów z wywołanymi głoskami w nagłosie, w wygłosie  i w śródgłosie
 1. Utrwalenie w związkach wyrazowych
 2. Utrwalenie w zdaniach
 3. Teksty drukowane i wierszyki
 4. Mowa spontaniczna
 5. Opowiadanie treści historyjek obrazkowych

Etap V – ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej:

Przykłady r – l : la – ra , lama – rama,

Przykłady: r – j: ra – ja, raki – jaki.

 

 

Opracowała: mgr Elżbieta Skórzewska