logopedia31

PROGRAM TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

DLA GRUPY IV

Termin realizacji: XI/2022 – VI/2023

 

Cel ogólny: Kształtowanie prawidłowej wymowy

Główne zadania:

 1. Usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 2. Kształtowanie prawidłowych nawyków oddechowych.
 3. Doskonalenie słuchu fonematycznego.
 4. Wywołanie prawidłowego brzmienia głosek: k, g, w, f.
 5. Automatyzacja prawidłowej wymowy.
 6. Wzbogacenie zasobu słownictwa.

Ewaluacja:

Okresowe badanie efektów w miesiącach: styczniu, marcu, czerwcu.

Postępowanie logopedyczne:

I. Ćwiczenia wstępne

1.Ćwiczenia wstępne usprawniające narządy mowy:

 • wargi i policzki,
 • język,
 • podniebienie miękkie,
 • dolnej szczęki. 

2. Ćwiczenia oddechowe.

3. Ćwiczenia percepcji słuchowej.

II. Praca nad głoską

 

Głoski [k], [g]:

 

Etap I

Ćwiczenia narządów mowy, przygotowujące do prawidłowej wymowy głosek: [k], [g], [ch]:

 1. Opieranie czubka języka o dolne zęby i cofanie go w głąb jamy ustnej, aby nastąpiło uniesienie grzbietu języka do góry - zabawa Koci grzbiet.
 2. Picie gęstych napojów przez długą i cienką słomkę.
 3. Przysysanie drobnych papierków przez rurkę i przenoszenie ich na plansze.
 4. Układanie czubka języka za górnymi zębami i opuszczanie go do dziąseł dolnych podczas szerokiego otwierania jamy ustnej.
 5. Naśladowanie ssania cukierka i mlaskania całą powierzchnią języka przy opuszczonej żuchwie.
 6. Ziewanie przy szeroko otwartych ustach.
 7. Wdychanie powietrza nosem i wydychanie ustami, podczas szerokiego otwierania ust.
 8. Przyklejanie całej masy języka do podniebienia przy szeroko otwartych ustach, a następnie energiczne opuszczanie przodu języka w dół.
 9. Interesującą propozycją dla dzieci małych, tj. po 2 roku życia i starszych z nieharmonijnie rozwijających się są ćwiczenia wzmacniające tył języka, a równocześnie przygotowujące do wywołania głoski [k], przez wymawianie [x] (Trawińska 1988, 82 83), czyli zabawy typu:

 

nawoływania i okrzyki:

 hej, hej

hop, hop,

hej ho, hej ho,

ho ho ho,

hip hip, hura,

buch, bach,

echo, echo.

 

imitowanie śmiechu:

dziadka - he, he,

taty - ho, ho,

mamy - ha, ha,

dziewczynki - hi, hi.

 

zabawy w chuchanie na: zmarznięte ręce, lustro, by zaparowała jego powierzchnia.

 1. Dotykanie czubkiem języka wewnętrznych krawędzi dolnych siekaczy.
 2. Oddychanie połączone z emisją głoski ch przy jednoczesnym zwarciucz ubka języka z dolnymi siekaczami (ćwiczenie wykonywane w pozycji  leżącej).

 

Etap II 

Wywoływanie głosek k g

 

I sposób:

  1. Ułożenie dziecka w pozycji leżącej, najlepiej z miękkim wałkiem pod głową na wysokości karku.
  2. Zwarcie czubka języka z dolnymi siekaczami.
  3. Artykulacja głoski ch a potem zatrzymanie wydechu poprzez zwarcie obsady języka z tylną ścianą gardła.
  4. Naśladowanie odgłosu kapiącej wody.

W przypadku ubezdźwięczniania głoski g stosujemy ćwiczenia typowe dla mowy bezdźwięcznej.

 

II sposób:

Wymawiamy sylabę do, przyciskamy palcem lub szpatułką (łyżeczką) przód języka (metoda Chwatcewa). Powstaje w ten sposób głoska g. Głoskę k uzyskamy od t działając tak jak z głoską g. wymawiamy wówczas sylabę to.

 

Etap III – utrwalania dźwięku

Utrwalenie zaburzonych głosek odbywa się według schematu:

 1. Utrwalenie wywołanej głoski
 • Utrwalenie głoski w izolacji
 • Utrwalenie głoski w sylabach
 1. Połączenie wszystkich wywołanych głosek (nagłos) z samogłoskami otwartymi
 2. Utrwalenie głosek w wygłosie
 3. Utrwalenie głosek w śródgłosie
 4. Utrwalenie głosek w logotomach
 5. Utrwalenie głosek w wyrazach wyjściowych

Etap IV - Automatyzacja głosek

 1. Powtarzanie wyrazów z wywołanymi głoskami w nagłosie, w wygłosie i w śródgłosie
 2. Utrwalenie w zdaniach
 3. Teksty drukowane i wierszyki
 4. Mowa spontaniczna
 5. Opowiadanie treści historyjek obrazkowych

Głoski [f] [w]

Etap I

Ćwiczenia narządów mowy przygotowujące do wywołania głosek [f] [w]

 1. Energiczne wyrzucanie wargi dolnej przytrzymywanej między zębami.
 2. Nagryzanie wargi dolnej zębami - zabawy w naśladowanie króliczka lub chomika.
 3. Dmuchanie na brodę.
 4. Nakładanie górnej wargi na dolną.
 5. Dmuchanie na szyjkę butelki, aby powstał odgłos gwiżdżącego parostatku.
 6. Przyciskanie bokiem palca dolnej wargi i próby dmuchania na niego.

Etap II – wywołania dźwięku

Głoski:  w – podczas wymawiania lekko przybliżamy dolną  

                     wargę do górnych zębów,

                – uzyskamy wymawiając szeptem w.

Etap III – utrwalania dźwięku

Utrwalenie zaburzonych głosek odbywa się  według schematu:

 1. Utrwalenie wywołanej głoski
 • Utrwalenie głoski w izolacji
 • Utrwalenie głoski w sylabach
 1. Połączenie wszystkich wywołanych głosek (nagłos) z samogłoskami otwartymi
 2. Utrwalenie głosek w wygłosie
 3. Utrwalenie głosek w śródgłosie
 4. Utrwalenie głosek w logotomach
 5. Utrwalenie głosek w wyrazach wyjściowych      

                                 

Etap IV - Automatyzacja głosek

 1. Powtarzanie wyrazów z wywołanymi głoskami w nagłosie, w wygłosie
   i w śródgłosie
 2. Utrwalenie w zdaniach
 3. Teksty drukowane i wierszyki
 4. Mowa spontaniczna
 5. Opowiadanie treści historyjek obrazkowych

Etap V – ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej:

w-h, f-p

Opracowała:

logopeda mgr Elżbieta Skórzewska