Lista dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do grupy "Kubusiów"

 

grupa IV

 

 

TEMATY W STYCZNIU

I TYDZIEŃ

 

NOWY ROK SIĘ WŁAŚNIE ZACZĄŁ I Z RADOŚCI WSZYSCYkubus puchatek36 SKACZĄ

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dostrzeganie występowania zdarzeń czasowych, pór roku, miesięcy, zapoznanie dzieci z nazwami.

Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania się rytmów i sekwencji czasowych.

Poznawanie utworów literackich o wartościach wychowawczych.

Udział w uroczystościach przedszkolnych organizowanych dla wszystkich dzieci.

-Zabawy ruchowe, rytmiczne, muzyczne, naśladowcze, z przyborami lub bez nich, różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z  czworakowaniem, rzutne.

 

II TYDZIEŃ

 

zamek z cegły

CAŁY Z CEGŁY, MA DWIE WIEŻE- KIEDYŚ W NIM MIESZKALI RYCERZE

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności twórczej.

Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

Stwarzanie okazji do wspólnych działań w zabawie.

-Zabawy ruchowe, rytmiczne, muzyczne, naśladowcze, z przyborami lub bez nich, różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z  czworakowaniem, rzutne.

 

 

III TYDZIEŃ

 

KOCHAM BABCIĘ, KOCHAM DZIADKA- BYCIE Z NIMI TO JEST GRATKA

babciadziadek

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Rozwijanie zdolności mówienia o uczuciach.

Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych.

Umożliwienie wykonania własnoręcznie prezentów.

Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

-Zabawy ruchowe, rytmiczne, muzyczne, naśladowcze, z przyborami lub bez nich, różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z  czworakowaniem, rzutne.

 

IV TYDZIEŃ

 

CO MARZENIE, TO MARZENIA, WNET SIĘ NASZE ŻYCIE ZMIENIA

marzenia

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Wyrażanie własnych myśli i życzeń.

Dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych.

Dostrzeganie potrzeb, marzeń innych ludzi.

-Zabawy ruchowe, rytmiczne, muzyczne, naśladowcze, z przyborami lub bez nich, różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z  czworakowaniem, rzutne.

 

 

CO CIEKAWEGO CZEKA NA „ KUBUSIE”

W STYCZNIU?

 

17.01.2018 - SPOTKANIE Z CZARODZIEJEM

22.01.2018, godz.10.30 - UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

 

Czerwiec u „Kubusiów”   „

„Czerwiec się czerwieni, będzie dość w kieszeni” Znalezione obrazy dla zapytania truskawki

 1. TEMATYKA KOMPLEKSOWA: Dzieci z całego świata        Znalezione obrazy dla zapytania dzieci z całego świata

Treści programowe:

Nasza Ziemia

Poznawanie świata

− nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków      

  klimatycznych, w jakich żyją

− poznanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie)

− zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata.

To ja

Poznawanie swego ciała poprzez zabawy

− dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej.

Cele ogólne:

− budzenie zainteresowania własnym świętem

− rozwijanie mowy

− wzbudzanie zainteresowania życiem dzieci

− wykorzystywanie w pracy plastycznej różnorodnych materiałów

− rozwijanie umiejętności liczenia

− rozwijanie umiejętności wokalnych

− porównywanie warunków życia dzieci na różnych kontynentach

− rozwijanie sprawności manualnych

− rozwijanie techniki czytania

− rozumienie takiej wartości jak przyjaźń

 1. TEMATYKA KOMPLEKSOWA: Zwiedzamy nasz kraj

Znalezione obrazy dla zapytania polska ojczyzna

Treści programowe:

Jesteśmy Polakami

Rozwijanie poczucia przynależności narodowej

− poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych

− poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu
 i ważniejszych miejsc

− nazwanie największych rzek Polski – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr – oraz    

  większych miast Polski.

Cele ogólne:

− rozróżnianie środków lokomocji; określanie, w jaki sposób się poruszają

− wykonywanie formy przestrzennej

− przybliżenie wiadomości na temat rzeki Wisły

− kształtowanie poczucia rytmu

− dodawanie i odejmowanie w zakresie10

− rozwijanie sprawności manualnych

− poznawanie ważniejszych zabytków i miejsc Warszawy

− rozwijanie mowy

− poznawanie legend związanych z Krakowem

− nauka kroków i figur krakowiaka, poloneza

 1. TEMATYKA KOMPLEKSOWA: Wkrótce wakacjeZnalezione obrazy dla zapytania absolwenci przedszkola obrazki

Treści programowe:

Poznajemy przyrodę

Lato

– obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, zmian zachodzących w przy rodzie w wybranych środowiskach (np.: las, łąka)

– określanie charakterystycznych cech lata, np.: długie dni, wyższa temperatura; poznanie zjawisk atmosferycznych występujących o tej porze roku, np.: burzy, tęczy.

Nasze bezpieczeństwo na co dzień

Poznanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich

– odpowiednie zachowanie się podczas burzy, huraganu.

Cele ogólne:

– zwracanie uwagi na zbliżające się wakacje

– poszerzanie do świadczeń plastycznych

– uświadomienie zagrożeń związanych z wakacyjnym odpoczynkiem

– kształtowanie poczucia rytmu

– zwracanie uwagi na oznaki nowej pory roku

– dodawanie i odejmowanie w zakresie 10

– zwracanie uwagi na przedmioty potrzebne podczas wakacyjnych wędrówek

– rozwijanie sprawności manualnych

Pożegnania nadszedł czas – prezentowanie młodszym kolegom oraz pracownikom  

  przedszkola i rodzicom programu na zakończenie roku szkolnego - prezentowanie własnych   

  umiejętności.

Clipart Illustration of a Smiley Face Ringing a BellWażniejsze daty:

01.06.2017 – Międzynarodowy Dzień Dziecka

02.06.2017 - godz. 10.00,  MOK w Lesznie – eliminacje

               rejonowe do XXII Wojewódzkiego Festiwalu

               Piosenki Przedszkolaków CZERWONAK’2017 – udział            

               Marcelinki

02.06.2017, godz. 12.00 – udział w imprezie na Rynku –

              „Festiwal baniek mydlanych”

05.06.2017, godz. 11.00 – Teatrzyk pt. „Calineczka” – PWSZ

             w Lesznie

07.06.2017 – wycieczka do Castoramy Leszno – udział w  

              warsztatach (w drewnie) pt. „Majsterkowo”

08.06.2017- konkurs recytatorski „Polscy poeci dzieciom”     

             zorganizowany przez PM nr 19 w Lesznie – udział   1 dziecka z grupy

08.06.2017, w godz. 13.30–17.00 - turniej streetsoccer   

              „Mistrzostwa Piłki Nożnej Reprezentacji

               Przedszkoli o Puchar Stortingu”

               miejsce: Hala FOOTBALL PARK, Plac     

              T. Kościuszki 5 (przy III LO)

09.06.2017 – wycieczka do lasu w Koczurach -Nadleśnictwo   

              Włoszakowice (wyjazd po I śniadaniu, powrót ok.

               godz. 13.30}

13.06.2017 –  Warsztaty – REWITALIZACJA cz. III, temat:

              ”W poszukiwaniu idealnego miejsca” – spacer z

                przewodnikiem

22.06.2017 – Uroczyste pożegnanie dzieci odchodzących do

               szkoły

Znalezione obrazy dla zapytania żegnaj szkoło witajcie wakacje

ŻYCZYMY SŁONECZNYCH, UŚMIECHNIĘTYCH ORAZ BEZPIECZNYCH WAKACJI - WYCHOWAWCZYNIE

Maj u „Kubusiów”


 1. TEMATYKA KOMPLEKSOWA: Wiosna na łące

Podobny obraz


Treści programowe:

Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania

− rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

− tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie

− czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.


Poznajemy przyrodę

Wiosna

− poznanie etapów rozwojowych wybranych zwierząt, np.: żaby, motyla

− określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.


Cele ogólne:


− zapoznanie z literą ż: małą i wielką, drukowaną i pisaną

− zachęcanie do ruchu − zapoznanie z cyklem rozwojowym motyla

− rozwijanie umiejętności współpracy

− rozwijanie mowy

− kształtowanie poczucia rytmu

− zwrócenie uwagi na przystosowanie zwierząt do życia
 w danym środowisku

− poszerzanie do-świadczeń plastycznych

− przybliżenie życia pszczół i mrówek

− rozwijanie mowy

 

 1. TEMATYKA KOMPLEKSOWA: Nasze zmysły


                                             Podobny obraz

Treści programowe:

Dbamy o nasze zdrowie

Dbałość o higienę

− dbanie o narządy zmysłów poprzez: dobre oświetlenie miejsc zabaw, pracy, unikanie hałasu, samemu też nie będąc jego źródłem, wietrzenie pomieszczeń.

Nasze zmysły

Poznawanie świata poprzez zmysły

− rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu

− wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka

− nabywanie właściwego stosunku do ludzi niewidomych, głuchoniemych, u których zaburzone są pewne zmysły.


Cele ogólne:


− rozpoznawanie i nazywanie części ciała

− rozwijanie myślenia krytycznego

− uświadomienie istnienia różnych narządów zmysłów

− rozwijanie umiejętności łączenia w pracy plastycznej różnorodnych materiałów

− rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 10

− umuzykalnienie i kształtowanie poczucia rytmu

− uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka

− poszerzanie do-świadczeń plastycznych

− podkreślanie znaczenia zmysłu wzroku

− poznawanie różnych rodzajów okularów


 1. TEMATYKA KOMPLEKSOWA: Poznajemy różne zawody          Znalezione obrazy dla zapytania poznajemy różne zawody

Treści programowe:


Nasza miejscowość, nasz region

Poznawanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola

− poznanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia,    

 nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ich ubiór

− odwiedzanie punktów usługowych, poznawanie pracy zatrudnionych w   

 nich osób.


Cele ogólne:

− przybliżenie wiadomości na temat wybranych zawodów

− uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka

− zapoznanie z pracą krawcowej

− projektowanie stroju z różnych materiałów

− zapoznanie z pracą ogrodnika i z narzędziami, jakie w niej   

  wykorzystuje

− kształtowanie poczucia rytmu

− zapoznanie z etapami powstawania chleba

− usprawnianie motoryki rąk

− zachęcanie do wypowiedzi na temat zawodów, jakie dzieci chciałyby  

  wykonywać w przyszłości

− zapoznawanie z właściwościami magnesu


 1. TEMATYKA KOMPLEKSOWA: Nasi kochani rodzice

Znalezione obrazy dla zapytania nasi kochani rodzice

Nasze rodziny

Podawanie informacji na temat swojej rodziny

− podawanie informacji, jak mają na imię mama, tata

− podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice,

czym się zajmują

− opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter)

− określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny.

Organizowanie świąt
o charakterze rodzinnym

− przygotowanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi.

(Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci,

Cele ogólne:


− stwarzanie sytuacji do dzielenia się opiniami na temat swoich

 rodziców

− rozwijanie myślenia

− wypowiadanie się na temat spędzania wolnego czasu z rodzicami

− rozwijanie sprawności manualnych

− rozwijanie mowy

− nauka piosenki

− wypowiadanie się na temat swojego taty

− porównywanie masy przedmiotów

− prezentowanie własnych umiejętności – udział w konkursach,  

 festiwalach i przeglądach artystycznych

 

Clipart Illustration of a Smiley Face Ringing a BellWażniejsze daty:


7.05.2017 – wycieczka do Firmy Toms

13.05.2017 – występy na Rynku – udział w obchodach Dnia Europy

15.05.2017 – Dzień Polskiej Niezapominajki

16.05.2017, godz. 10.00,  MOK w Lesznie – eliminacje miejskie i powiatowe do XXII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków CZERWONAK’2017

17.05.2017 – wycieczka do Teatru Muzycznego w Poznaniu na spektakl „Madagaskar”

25.05.2017 – piknik rodzinny

 

 

Kwiecień u "Kubusiów”Znalezione obrazy dla zapytania Kwiecień

 

 1. TEMATYKA KOMPLEKSOWA: Wkrótce Wielkanoc

Znalezione obrazy dla zapytania wielkanoc 2017

Treści programowe:

Uczymy się czytać Elementarna nauka czytania

 

rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

 

tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie

 

czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.

 

Nasze rodziny Wzmacnianie więzów w rodzinie

poznanie historii rodziny, jej rodowodu

 

kultywowanie tradycji, zwyczajów, np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia, Wielkanoc

 

Cele ogólne:

 • zapoznanie z literą j: małą i wielką, drukowaną i pisaną

 • zwrócenie uwagi na czynniki potrzebne roślinom do życia

 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi

 • rozwijanie inwencji twórczej i umiejętności łączenia ze sobą różnorodnych materiałów

 • wypowiadanie się na temat wysłuchanego utworu

 • rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem

 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 10

 • zapoznanie ze sposobem wy- konania formy przestrzennej

 • – z wykorzystaniem różnorodnych materiałów

 • wypowiadanie się na temat wysłuchanego utworu

 • ćwiczenia klasyfikacyjne

 

 1. TEMATYKA KOMPLEKSOWA: Nowinki z wiejskiego podwórka

Znalezione obrazy dla zapytania wiejskie podwórko

 

Treści programowe:

Uczymy się czytać Elementarna nauka czytania

 

rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

 

tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie

 

czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.

 

Poznajemy przyrodę

Wiosna

 

poznanie zwierząt – dorosłych i młodych – hodowanych na wsi

 

nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania

 

wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi.

 

Cele ogólne:

 

 • zapoznanie z literą f: małą i wielką, drukowaną i pisaną

 • rozwijanie koncentracji uwagi i spostrzegawczości

 • rozróżnianie i na- śladowanie głosów wydawanych przez zwierzęta hodowane przez człowieka

 • wzbogacanie doświadczeń plastycznych

 • zapoznanie z rodzinami zwierząt; nazywanie rodziców i ich dzieci

 • rozwijanie poczucia rytmu i muzykalności

 • określanie korzyści płynących z hodowli zwierząt dla człowieka

 • podkreślanie wartości zdrowego odżywiania się

 • poznawanie domów zwierząt żyjących na wiejskim podwórku

 • posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10

 

 1. TEMATYKA KOMPLEKSOWA: Mali strażnicy przyrody

Podobny obraz

 

Treści programowe:

Uczymy się czytać Elementarna nauka czytania

− rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

 

tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie

 

czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.

 

Poznajemy przyrodę

Ochrona przyrody

 

poznanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach

 

nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew

 

wyrzucanie śmieci do kosza

 

sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi

 

niedeptanie trawników, klombów z kwiatami, szanowanie wody, niemarnowanie jej.

 

Cele ogólne:

 • zapoznanie z literą h: małą i wielką, drukowaną i pisaną

 • ćwiczenia słuchowe i artykulacje

 • rozwijanie po- czucia odpowiedzialności i troski o najbliższe otoczenie

 • wyrażanie swoich obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej

 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 10

 • rozwijanie po- czucia rytmu i muzykalności

 • uświadomienie konieczności segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania

 • zachęcanie do dbania o swoje najbliższe środowisko

 • uświadomienie konieczności dbania o środowisko naturalne

 • prawidłowa artykulacja głosek: s, sz

Clipart Illustration of a Smiley Face Ringing a BellWażniejsze daty:

 

6.04.2017, W GODZ. 9.30-12.00 – OLIMPIADA

                    SZEŚCIOLATKÓW, MIEJSCE: HALA  

                    TRAPEZ

12.04.2017 - SPOTKANIE Z ZAJĄCEM

28.04.2017, GODZ. 15.00 – WARSZTATY TEATRALNE 

                     „MAMA, TATA NA  SCENIE” – 

                     RZYGOTOWUJEMY W DOMU WSPÓLNY 

                     RODZINNY WYSTĘP

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania marzec rysunekMarzec u „Kubusiów”

 

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. Tak mija nam czas Znalezione obrazy dla zapytania tak nam mija czas

 

Treści programowe:

Uczymy się czytać Elementarna nauka czytania

 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie

 • czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.

Nasza edukacja matematyczna Organizacja czasu i przestrzeni

 • poznanie wybranych mierników czasu

od starożytności do dnia dzisiejszego

 • nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór i nocy

 • odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze

 • zwrócenie uwagi na upływający czas, uwidoczniony, np. w rozwoju dzieci.

 

Cele ogólne:

 • zapoznanie z literą p: małą i wielką, drukowaną i pisaną

 • rozwijanie umiejętności określania tempa wykonywanych czynności

 • zwrócenie uwagi na mijający czas, na podstawie przykładów z życia ludzi, przyrody i literatury dziecięcej

− wyrażanie w ekspresji plastycznej jednego dnia z życia dzieci

 • określanie, co było najpierw, co jest teraz, co będzie potem

 • nauka kroku i figur tańca trojaka

 • przybliżenie wyglądu i wyposażenia zakładu zegarmistrzowskiego oraz pracy zegarmistrza

 • rozwijanie mowy

 • zachęcanie do wypowiedzi na temat przyszłości

 • przedstawienie wyobrażeń dotyczących przyszłości w ekspresji plastycznej

 

 1. Muzyka jest wszędzie Znalezione obrazy dla zapytania muzyka jest wszędzie

 

Treści programowe:

Uczymy się czytać Elementarna nauka czytania

 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie

 • czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.

W świecie sztuki. Muzyka

Słuchanie i śpiewanie piosenek

 • śpiewanie piosenek - zbiorowe i indywidualne.

Gra na instrumentach perkusyjnych

 • wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach indywidualnie lub grupowo (tworzenie orkiestry)

− wykonywanie instrumentów perkusyjnych z różnych materiałów.

 

Cele ogólne:

 • zapoznanie z literą z: małą i wielką, drukowaną i pisaną

 • ukazanie roli batuty w  pracy dyrygenta

 • rozwijanie mowy

 • akompaniuje na wykonanych instrumentach

 • rozwijanie umiejętności śpiewania piosenek

 • zapoznanie z odtwarzaczami muzyki – dawnymi i współczesnymi

 • utrwalenie poznanych cyfr

 • umuzykalnienie dzieci

 • wyrażanie nastroju muzyki F. Chopina w ekspresji plastycznej

 • tworzenie własnych kompozycji muzycznych, z wykorzystaniem słoików wypełnionych wodą

 

 1. Mamy różne charakteryprzyjaciele puchatka

 

Treści programowe:

To ja

Poznanie wartości moralnych

− dążenie do zrozumienia i przeżywania wymienionych wartości

  moralnych, takich jak: dobro, szacunek, uczciwość,    

  odpowiedzialność, odwaga, sprawiedliwość, szczęście, piękno

 • wskazywanie przeciwieństw poznanych wartości, np. nieuczciwość, kłamstwo, zwrócenie uwagi na ich nieakceptowanie społeczne.

Uczymy się czytać Elementarna nauka czytania

 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie

 • czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.

 

Cele ogólne:

 • zapoznanie z literą u: małą i wielką, drukowaną i pisaną

 • rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania uczuć

 • rozwijanie mowy

 • przyporządkowanie odpowiednich barw bohaterom pozytywnym i bohaterom negatywnym

 • organizowanie zabaw  muzyczno-ruchowych  z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych

 • wykonanie upominku dla bliskiej osoby

 • wprowadzenie odejmowania jako ubywania

 • uświadamianie negatywnych skutków chwalenia się

 • rozpoznawanie i nazywanie emocji

 • tworzenie formy przestrzennej

 1. Wiosna, wiosna      Znalezione obrazy dla zapytania grafika wiosna zdjęcia

 

Treści programowe:

Uczymy się czytać Elementarna nauka czytania

 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie

 • czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.

Poznajemy przyrodę

Wiosna

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronek, czajka, szpak), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)

− poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach.

Cele ogólne:

 • zapoznanie z literą c: małą i wielką, drukowaną i pisaną

 • zapoznanie z charakterystycznymi zmianami zachodzącymi w przyrodzie w związku ze zbliżającą się nową porą roku

 • poznawanie charakterystycznych zwiastunów wiosny

 • rozwijanie umiejętności wycinania

 • rozwijanie poczucia rytmu

 • wyrażanie spostrzeżeń dotyczących wiosny w ekspresji plastycznej

 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 0

 • zapoznanie z rozwojem tulipana

 • poszerzanie wiadomości na temat zwiastunów wiosny

 • robienie wiosennych porządków w najbliższym otoczeniu

 

Ważniejsze daty:

08.03.2017 - DZIEŃ DZIEWCZYNKI

10.03.2017- DZIEŃ CHŁOPAKA   

21.03.2017 - POWITANIE WIOSNY, DZIEŃ  ZIELONY (DO

                      PRZEDSZKOLA PRZYCHODZIMY UBRANI NA

                      ZIELONO)

22.03.2017 – DZIEŃ OCHRONY MORZA BAŁTYCKIEGO,  

                     - DZIEŃ WODY(MILE WIDZIANY STRÓJ LUB   

                       ELEMENT STROJU MARYNARZA)              

 

 

 

 

Podobny obrazLuty u „Kubusiów”

 

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 

I. Mój dom, moja miejscowość

 

Znalezione obrazy dla zapytania leszno

 

Treści programowe:

Nasza miejscowość, nasz region Poznawanie swojej miejscowości

 • nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków

 • poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem

 • tworzenie planu osie- dla, swojej miejscowości

 • organizowanie kącika regionalnego, wzbogacanie go o eksponaty wykonane w przedszkolu i przyniesione z domu

 • słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu,

poznanie przyśpiewek, obrzędów, tańców, gwary.

Spacery, wycieczki po swojej miejscowości, swoim regionie

 • wykonanie albumów o swojej miejscowości, swoim regionie.

Uczymy się czytać Elementarna nauka czytania

 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

 • tworzenie sylab z poznanych liter i ich odczytywanie

 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.

 

Cele ogólne:

 • zapoznanie z literą b: małą i wielką, drukowaną i pisaną

 • poznanie najbliższej okolicy; utrwalenie adresu swojego zamieszkania

 • wyjaśnienie różnych znaczeń słowa dom

 • porównywanie domów wybudowanych dawniej i obecnie

 • przybliżenie charakterystycznych miejsc danej miejscowości

 • rozwijanie sprawności manualnej

 • rozwijanie umiejętności dodawania

 • tworzenie nazw nadrzędnych

 • poznawanie legend związanych z danym regionem

 • wyrażanie swoich obserwacji w ekspresji plastycznej

 

 1. Mieszkamy w Europie Znalezione obrazy dla zapytania europa

Treści programowe:

Jesteśmy Polakami Rozwijanie poczucia przynależności narodowej

 • podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu

 • wskazywanie Polski na mapie Europy, nazywanie jej sąsiadów

 • poznanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc.

Polska w Europie Zainteresowanie Unią Europejską

 • wyjaśnienie znaczenia zdań: Jesteśmy Polakami. Jesteśmy Europejczykami

 • poznawanie nazw wybranych państw należących do Unii Europejskiej

 • poznawanie charakterystycznych zwyczajów, tradycji, poznawanie baśni wybranych państw należących do UE.

Uczymy się czytać Elementarna nauka czytania

 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

 • tworzenie sylab z poznanych liter i ich odczytywanie

 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.

 

Cele ogólne:

 • zapoznanie z literą g: małą i wielką, drukowaną i pisaną

 • przybliżenie postaci i muzyki F. Chopina

 • poznanie herbu, nazwy Warszawy i jej pochodzenia oraz wybranych zabytków

 • rozwijanie sprawności manualnej

 • zapoznanie z symbolami narodowymi

 • poznanie flagi UE oraz nazw krajów, które do niej należą

 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8

 • zapoznanie z ba- śnią wybranego kraju europejskiego

 • rozwijanie myślenia

 

Clipart Illustration of a Smiley Face Ringing a BellWażniejsze daty:

                

 

14.02.2017 r.–  Walentynki Znalezione obrazy dla zapytania serce rysunek

17.02.2017 r.- Dzień kota Znalezione obrazy dla zapytania kot rysunek kolorowy

23.02.2017 r. – Balik w przedszkolu Znalezione obrazy dla zapytania maska karnawałowa rysunek kolorowy

 

 

 

Grudzień u „Kubusiów”

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 

  I. Urządzenia elektryczne urzadzenie elektryczne

Treści programowe:

Uczymy się czytać Elementarna nauka czytania

Nasz kontakt z techniką

Doświadczenia konstrukcyjno-techniczne

  bezpieczne korzy- stanie z wybranych urządzeń technicznych, np.: telewizora, komputera, odtwarza- cza płyt kompaktowych,wideo

  poznawanie, w sposóbbezpośredni

lub pośredni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi (np. korzystanie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego, komputera)

  poznawanie wpływu wynalazków, np. oświetlenia, na rozwój cywilizacji

− poznawanie współczesnych środków łączności: radia, telewizji, Internetu rozpoznawanie liter drukowanych – ma- łych i wielkich

  tworzenie sylab z po- znanych liter i ich odczytywanie

  czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej

 

Cele ogólne:

  zapoznanie z literą l: małą i wielką, drukowaną i pisaną

  rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy telefonicznej zwrócenie uwagi na znaczenie prądu w gospodarstwie domowym

  rozwijanie umiejętności łączenia ze sobą różnorodnych materiałów rozwijanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu

  poznanie różnych sposobów otrzymywaniaenergii rozwijanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu

  poznanie różnych sposobów otrzymywaniaenergii zapoznanie ze sposobem wy- konania koktajlu mleczno-owocowego

przyzwyczajanie do czynnego uczestniczenia w uroczystościach przedszkolnych

 

II. Nadeszła zima 

pani zimaTreści programowe:

Uczymy się czytać Elementarna nauka czytania

  rozpoznawanie liter drukowanych – ma- łych i wielkich

  tworzenie sylab z po- znanych liter i ich odczytywanie

  czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.

Poznajemy przyrodę

Zima

  obserwowanie zmian zachodzących wprzy- rodzie zimą; zwrócenieuwaginakoloryt i pięknoprzyrody w zimowejszacie

poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np.: opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne

− poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu

i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.

Cele ogólne:

  zapoznanie z literą y: małą i wielką, drukowaną

i pisaną

  przybliżenie właściwościśniegu i lodu

  pamięciowe opanowanie utworu literackiego

  zapoznanie ze sposobem wykonania śniegowych gwiazdek różnymi technikami

  umuzykalnienie dzieci

  zwrócenie uwagi na oznaki charakterystyczne dla pór roku

  rozwijanie orientacji przestrzennej

  rozwijanie mowy

  rozwijanie umiejętności malowania  na  kartkach o różnej fakturze

 

 

III. Święta, święta… gwiazdorek16

 

Treści programowe:

.

Uczymy się czytać  Elementarna nauka czytania

  rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

  tworzenie sylab z po- znanych liter i ich odczytywanie

  czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.

Nasze rodziny Wzmacnianie więzów w rodzinie

 • poznanie historii rodziny, jejrodowodu

 

Cele ogólne:

  kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy

  wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

  rozwijanie mowy

  przybliżenie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia

  rozwijanie pa- mięci słuchowej

  stosowanie w pracyplastycznej techniki orgiami

  rozwijanie umiejętności wokalnych

  zachęcanie do wypowiadania się na temat zwyczajów związanych zWigilią

  kształtowanie po- jęcia liczby 6

  przybliżenie zwyczajów związanych ze świętami Boże- go Narodzenia w wybranych krajach

  zapoznanie ze zwyczajem składania i wysyłania świątecznych życzeń, utrwalenie znajomości własnegoadresu

  zapoznanie ze sposobem łączenia ze sobą różnorodnych materiałów

dzwonki

 

 

 

Ważniejsze daty:

05.12.2016, GODZ, 13.00 – WSPÓLNE UBIERANIE ŚWIĄTECZNEJ   

                CHOINKI PRZY LODOWISKU NA U. 17- STYCZNIA              ( MILE WIDZIANY AKCENT ŚWIĄTECZNY – 

                     MIKOŁAJKOWA CZAPKA)

06.12.2016 –SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

                    (PRZYCHODZIMY UBRANI W MIKOŁAJKOWE CZAPKI)

16.12.2016, GODZ. 15.00 – JASEŁKA DLA RODZICÓW,      

21.12.2016 –POWITANIE ZIMY   D(DO PRZEDSZKOLA

                           PRZYCHODZIMY UBRANI NA BIAŁO)

21.12.2016 – WYJŚCIE DO BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ – UDZIAŁ W LEKCJI  

                       BIBLIOTECZNEJ NT. „ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA”

22.12.2016 –WIGILIA W PRZEDSZKOLU,

                       SPOTKANIE Z GWIAZDOREM

 

 

Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Zapraszamy chętnych rodziców do czynnego udziału

w naszych jasełkach.

Do obsadzenia są role do pastorałki „On jest Królem”:

 1. Pastuszkowie, owieczki…
 2. Rodziny
 3. Trzej królowie
 4. Kresowianie
 5. Maryja i Józef

 

51

 

 

KOCHANI RODZICE

ŻYCZYMY WAM ŚWIĄT PACHNĄCYCH CHOINKĄ, SPĘDZONYCH W MIŁEJ RODZINNEJ ATMOSFERZE PRZY DŹWIĘKACH KOLĘD ORAZ TYLKO SZCZĘŚLIWYCH DNI W NOWYM ROKU

DZIECI I WYCHOWAWCZYNIE

 

wesolych swiat

 

 

Listopad u „Kubusiów”

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 

I Jesienne nastroje

 

parasol

Treści programowe:

 Uczymy się czytać Elementarna nauka czytania

  rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich.

Poznajemy przyrodę

Jesień

  obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury,skracającej się długości dnia

  wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt

  wyjaśnienie zjawiska krążenia wody w przyrodzie.

 

Cele ogólne:

  zapoznanie z literą i: małą i wielką, drukowaną i pisaną

  -  poznanie właściwościfizycznych wody

  zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie

  poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez łączenie ze sobą różnych technik plastycznych

  wykonywanie prostych doświadczeń

  rozwijanie umiejętności wokalnych

  wyznaczanie części wspólnej zbiorów

  rozwiązywanie  zagadek: wzrokowych, słuchowych i słownych

  zapoznanie z nazwą aktualnego miesiąca

  przybliżenie technikimokre w mokrym

 

 II W świecie teatru teatr

 

Treści programowe:

Uczymy się czytać Elementarna nauka czytania

  rozpoznawanie liter drukowanych – małych

i wielkich

  tworzenie sylab z poznanych liter i ich odczytywanie.

W świecie sztuki. Teatr Udział w przedstawieniach teatralnych

  oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w teatrze

  poznanie wystroju teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tam pracujących

  dzielenie się swoimi odczuciami na temat obejrzanego przedstawienia

  przygotowanie przed- stawień wybranych baśni poprzez przy- dzielenie ról, przygotowaniescenografii

i akcesoriów.

 

Cele ogólne:

  zapoznanie z literą t: małą i wielką, drukowaną i pisaną

   zachęcanie do zabaw  tematycznych

  dzielenie się swoimi odczuciami na temat obejrzanego przedstawienia

− zapoznanie z teatrem jako miejscem sztuki i kultury

  rozwijanie mowy

  rozwijanie umiejętności łączenia ze sobą różno- rodnych materiałów w pracy

− zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 4

− wykonywanie wspólnej całości z elementów

− inscenizowanie utworów wybranego autora; zachęcanie do sprawiania innym przyjemności

 

III. Znamy te baśnie basnie

 

Treści programowe:

Interesujemy się książką

Wzbudzanie zainteresowania literaturą

− słuchanie wierszy,

polskich i zagranicznych autorów

 • recytowanie, indywidualne i zespołowe, długichwierszy.

Uczymy się czytać Elementarna nauka czytania

  rozpoznawanie liter drukowanych – ma- łych i wielkich

  tworzenie sylab z po- znanych liter i ich odczytywanie

  czytanie wyrazów

o prostej budowie fonetycznej.

 

Cele ogólne:

− zapoznanie z literą d: małą i wielką, drukowaną i pisaną

− rozpoznawanie bohaterów baśni

− zapoznanie z etapami powstawania

− zachęcanie do tworzenia własnych książeczek

− rozwijanie sprawności manualnej

− rozwijanie muzykalności i szybkiej reakcji na sygnał dźwiękowy

− zapoznanie z na- zwą i cechami prostokąta

− tworzenie własnych kompozycji z wykorzystaniem figur geometrycznych

- rozwijanie mowy

  - rozwijanie słuchu fonematycznego

 

 

IV. Tutaj rosły paprocie paproc

 

Treści programowe:

Uczymy się czytać Elementarna nauka czytania

  rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

  tworzenie sylab z po- znanych liter i ich odczytywanie

− czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.

Poznajemy przyrodę

Zima

  poznawanie historii powstania węgla kamiennego, jego właściwości

  poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie) występujących w tamtym okresie.

 

Cele ogólne:

  rozpoznawanie i nazywanie litery k:małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

  zapoznanie zwyglądem Ziemi w czasach prehistorycznych

− zapoznanie z przypuszczalnymi przyczynami wyginięcia

− zapoznanie z techniką plastyczną – batikiem

  zapoznanie z wyglądem i brzmieniem kołatki; instrumentacja piosenki z wykorzystaniem tego instrumentu

  zapoznanie z właściwościami fizycznymiwęgla kamiennego i soli kamiennej

  zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 5; utrwalenie poznanych cyfr

  wykonanie kart matematycznych; wykorzystanie ich podczas zabaw

   zapoznanie z produktami powstałymi wskutek chemicznej przeróbki węgla

− poznanie nowej techniki plastycznej – rysowanie węglem drzewnym

 

 

Ważniejsze daty:

04.11.2016 –DZIEŃ POSTACI Z BAJEK – PRZEBIERAWY

                           SIĘ ZA RÓŻNYCH BOHATERÓW Z BAJEK

17.11.2016 –WYJŚCIE TO TEATRU LESZNO NA SPEKTAKL PT.:  

                      „WYPRAWA”

21.11.2016 – DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

23.11.2016 – WYJŚCIE DO BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ – UDZIAŁ W LEKCJI BIBLIOTECZNEJ NT. „PLUSZOWY MIŚ”

25.11.2016 – DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA- DO   

                           PRZEDSZKOLA PRZYNOSIMY PLUSZOWE MISIE

30.11.2016 - ANDRZEJKI

 

kubusieKALENDARZ IMPREZ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

W GRUPIE IV - „PRZYJACIELE KUBUSIA PUCHATKA”

 

WRZESIEŃ

11.09.2016 – POWRÓT KRÓLA – RYNEK

14.09.2016 – WYCIECZKA DO KLUCZEWA

15.09.2016  MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI

17.09.2016 – NA LOTNISKU – FESTYN ORGANIZACJI 

                        POZARZĄDOWYCH ORAZ LESZCZYŃSKICH    

                        INSTYTUCJI – WYSTĘPY DZIECI Z GRUPY

                       AKCJA: AKTYWNE OBYWATELSKIE LESZNO

19.09.2016 - WYCIECZKA DO RATUSZA I SPOTKANIE Z  

                        PREZYDENTEMMIASTA LESZNA

                         AKCJA: AKTYWNE OBYWATELSKIE LESZNO

20.09.2016 -  IV LESZCZYŃSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

                        POD HASŁEM „PRZEDSZKOLAK PODRÓŻUJE

                        PO EUROPIE”– IMPREZA NA RYNKU

21.09.2016WYCIECZKA DO RADIA ELKA- ZWIEDZANIE

                         RADIA Z PRZEWODNIKIEM

                        AKCJA: AKTYWNE OBYWATELSKIE LESZNO

23.09.2016 –POWITANIE JESIENI-MILE WIDZIANY 

                          ELEMENT STROJU W KOLORZE POMARAŃCZOWYM

PAŹDZIERNIK

07.10.2016 –TEATRZYK W MOK-u

14.10.2016 - UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DEN

                          WSZYSTKIE DZIECI I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 

13.10.2016 - URODZINY KUBUSIA PUCHATKA.                                        - DZIEŃ  POMARAŃCZOWY-PROSIMY

                           O  UBRANIEDZIECI W KUBUSIOWE LUB 

                           POMARAŃCZOWE BLUZECZKI

27.10.2016 – SPOTKANIE Z PRACOWNIKIEM

                       ENERGRTYKI

LISTOPAD 

04.11.2016 –DZIEŃ POSTACI Z BAJEK – PRZEBIERAWY

                           SIĘ ZA RÓŻNYCH BOHATERÓW Z BAJEK

21.11.2016 – DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

25.11.2016 – DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA- DO   

                           PRZEDSZKOLA PRZYNOSIMY PLUSZOWE MISIE

30.11.2016 - ANDRZEJKI

GRUDZIEŃ

06.12.2016  - SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

16.12.2016, GODZ. 15.00 – JASEŁKA DLA RODZICÓW,      

21.12.2016 – POWITANIE ZIMY 

                     DZIEŃBIAŁY (DO PRZEDSZKOLA

                           PRZYCHODZIMY UBRANI NA BIAŁO)

22.12.2016 – WIGILIA W PRZEDSZKOLU,

                       SPOTKANIE Z GWIAZDOREM

STYCZEŃ 

26.01.2017, GODZ.10.30 -DZIEŃ BABCI  I DZIADKA 

LUTY

 

14.02.2017 – WALENTYNKI – DZIEŃ CZERWONY (DO                             PRZEDSZKOLA PRZYCHODZIMY UBRANI NA                                           CZERWONO)

23.02.2017 – BALIK W PRZEDSZKOLU

MARZEC   

08.03.2017 - DZIEŃ DZIEWCZYNKI

10.03.2017-DZIEŃ CHŁOPAKA

21.03.2017 - POWITANIE WIOSNY, 

               DZIEŃ  ZIELONY (DO PRZEDSZKOLA                                               PRZYCHODZIMY  UBRANI NA ZIELONO)

22.03.2017 – DZIEŃ OCHRONY MORZA BAŁTYCKIEGO,  

                     - DZIEŃ WODY(MILE WIDZIANY STRÓJ LUB   

                            ELEMENT STROJUMARYNARZA)

KWIECIEŃ

12.04.2017 - SPOTKANIE Z ZAJĄCEM

29.04.2017, GODZ. 15.00 – WARSZTATY TEATRALNE 

                     „MAMA, TATA NA  SCENIE” – 

                       RZYGOTOWUJEMY W DOMU WSPÓLNY 

                       RODZINNY WYSTĘP

MAJ 

15.05.2017 - DZIEŃ NIEZAPOMINAJKI POLSKIEJ

              - DZIEŃ NIEBIESKI (DO PRZEDSZKOLA    

                            PRZYCHODZIMY URANI NA NIEBIESKO)

25.05.2017 - PIKNIK RODZINNYPOŁĄCZONY Z  

                      OBCHODAMI DNIA DZIECKA,

                      MATKI I OJCA

CZERWIEC

  .06.2017 – WYCIECZKA POCIĄGIEM DO TEATRU

                      MUZYCZNEGO W POZNANIU

22.06.2017 – UROCZYSTE POŻEGNANIE DZIECI    

                       ODCHODZĄCYCH DO SZKOŁY

               

23.06.2017 – DZIEŃ  ŻÓŁTY - POWITANIE LATA –  (DO  

                          PRZEDSZKOLA PRZYCHODZIMY UBRANI NA ŻÓŁTO)