NA WSI MOTYL

TEMAT 1: Na wsi

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

uczestniczenie w zabawach ruchowych

rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

ćwiczenie sprawności manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych

OBSZAR SPOŁECZNY

współdziałanie w zabawie

czerpanie radości ze wspólnej zabawy

respektowanie reguł podczas gier i zabaw

obdarzanie uwagą innych osób

OBSZAR POZNAWCZY

usprawnianie aparatu artykulacyjnego

rozwiązywanie zagadek

rozpoznawanie i nazywanie zwierząt mieszkających na wsi

uważne słuchanie utworów literackich i odpowiadanie na pytania dotyczące ich treści

rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych

rozwijanie orientacji w przestrzeni i na kartce

dodawanie i odejmowanie na konkretach

odczytywanie zakodowanych informacji

wykonywanie prac plastycznych

doskonalenie umiejętności wokalnych

prowadzenie obserwacji


PLANETA MOTYLE

TEMAT 2: Dbamy o środowisko

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w zabawach ruchowych i naśladowczych

wdrażanie do uczestniczenia w pracach porządkowych

doskonalenie sprawności dłoni oraz palców podczas zabaw manipulacyjnych, porządkowych i plastycznych

OBSZAR EMOCJONALNY

dostrzeganie piękna przyrody

rozumienie potrzeby ochrony środowiska naturalnego

OBSZAR SPOŁECZNY

stwarzanie okazji do zgodnego współdziałania z innymi

czerpanie radości ze wspólnej zabawy

respektowanie reguł i zasad gier oraz zabaw

OBSZAR POZNAWCZY

utrwalanie prawidłowego toru oddechowego

zdobywanie wiadomości na temat ekologii

nabywanie umiejętności prawidłowego segregowania odpadów

doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności zbiorów

dostrzeganie i kontynuowanie rytmów

uważne słuchanie utworów literackich i odpowiadanie na pytania dotyczące ich treści

doskonalenie spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo-ruchowej

tworzenie prac plastycznych z wykorzystaniem materiałów pochodzenia naturalnego

 

 

ŚWIĘTA MAJOWE MOTYL

TEMAT 3:Święta majowe

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

uczestniczenie w zabawach kształtujących motorykę dużą i sprawność ciała

konstruowanie trójwymiarowych budowli

ćwiczenie sprawności ręki w czasie rysowania, malowania, wykonywania czynności precyzyjnych

OBSZAR EMOCJONALNY

stwarzanie okazji do czerpania radości z czynności artystycznych, takich jak śpiewanie, malowanie, taniec

wdrażanie do radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami

OBSZAR SPOŁECZNY

uczenie szacunku do rówieśników i osób starszych

rozbudzanie zainteresowania postaciami historycznymi

kształtowanie świadomości narodowej, poczucia przynależności do narodu i kraju,

w którym żyjemy

wdrażanie do obdarzania uwagą innych osób, uważne słuchanie wypowiedzi innych

OBSZAR POZNAWCZY

kształtowanie postawy patriotycznej

zapoznawanie poprzez literaturę z symbolami narodowymi i treściami patriotycznymi

utrwalanie umiejętności rozpoznawania prawej i lewej strony, rozróżniania kierunków

w przestrzeni

stwarzanie okazji do przeliczania na konkretach w sytuacjach zadaniowych

uczestniczenie w zabawach umożliwiających poznanie prostych zwrotów w języku angielskim

umożliwienie wyrażania siebie i swojego sposobu widzenia świata w ruchu, pieśni, tańcu

i wytworach plastycznych

 

 

Motylkowe wiadomości:

08.04 wyjście do Teatru na przedstawienie.

9.04 - lekcja teatralna w Teatrze Miejskim
w ramach Miedzynarodowego Dnia Teatru

12. 04 innowacja pedagogiczna Międzynarodowy dzień Lotnictwa i kosmonautyki

15.04 - 19.04 Akcja Czytajki - umilajki , Rodzice czytają Motylkom bajki.

22.04 Dzień ziemi