Lista dzieci w grupie "Motylków" w roku szkolnym 2020/2021

 

grupa II

 

motyle020MOTYLKOWE WIADOMOŚCI

STYCZEŃ 2018

OFERTY EDUKACYJNE:

 

„NOWY ROK SIĘ WŁAŚNIE ZACZĄŁ I Z RADOŚCI WSZYSCY SKACZĄ”


BĘDZIEMY:

 • rozwijać wyobraźnię i ekspresję twórczą przez łączenie różnych form jej wyrazu (muzyka, plastyka, taniec),
 • kształtować umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji,
 • wdrażać do posługiwania się zegarem i kalendarzem (poprawne posługiwanie się jednostkami czasu),
 • dostrzegać cechy zimowego krajobrazu,
 • poznawać gatunki i zwyczaje ptaków zimujących w naszym kraju, oraz różne sposoby zabezpieczania roślin i dokarmiania zwierząt,
 • rozwijać zdolności dostrzegania i wyodrębniania powtarzających się rytmów i sekwencji,
 • doskonalić umiejętności dostrzegania elementów fantastycznych w utworach oraz różnic między światem realnym i fantastycznym,
 • kształtować umiejętności wnioskowania i uogólniania,
 • usprawniać narządy artykulacyjne przez ćwiczenia ortofoniczne,
 • tworzyć prace plastyczne inspirowane kontaktem ze środowiskiem przyrodniczym,
 • zdobywać pozytywne doświadczenia związane z wypowiadaniem się oraz prezentowaniem siebie i swoich prac,
 • rozwijać sprawnosć fizyczną oraz uczestniczyć w zabawach ruchowych i zręcznościowych.

 

 

 

dziadkowie17

KOCHAM BABCIĘ, KOCHAM DZIADKA, BYCIE Z NIMI TO JEST GRATKA”

 

 

 

BĘDZIEMY:

 • interesować się historią i tradycjami swojej rodziny,
 • uczyć się mówić o uczuciach: miłości, przywiązania i szacunku do bliskich osób,
 •  

 • układać dłuższe wypowiedzi na określony temat,
 • rozwijać zdolności porządkowania zdarzeń, posługiwać się określeniami czasu,
 • doskonalić umiejętność słuchania ze zrozumieniem,
 • wyróżniać głoski w nagłosie i wygłosie,
 • kształtować właściwą postawę oraz kulturalne zachowanie związane z przygotowaniem


i spożywaniem posiłku,zdobywać doświadczenia w występowaniu przed publicznością,

 • naśladować gestem, mimiką określone czynności,
 • klasyfikować i przeliczać elementy,
 • tańczyć w parze układ taneczny,
 • wykonywać zaproszenia i niespodzianki dla dziadków,
 • aktywnie uczestniczyć w zabawach ruchowych,
 • kontynuować działania daltońskie.

 

 

„O ZWIERZĄTKACH SWYCH PAMIĘTAJ – PRZYTUL, NAKARMzwirzęta domowe

 

NIE OD ŚWIĘTA”

BĘDZIEMY:

 • poznawać różne gatunki zwierząt żyjących w środowisku naturalnym i hodowanymi

w domach (uwrażliwienie na ich potrzeby),

 • uczestniczyć w rozmowie na podany temat, przestrzegając zasad kulturalnego słuchania

i mówienia,

 • kształtować orientację przestrzenną ( poprawnie stosować wyrażenia przyimkowe),
 • rozwijać umiejętność rozumienia informacji zakodowanych w formie podpisów obok obrazków,
 • ruchem przedstawiać treść opowiadania,
 • porównywać przedmioty pod względem wysokości i ustawiać je od największego do najmniejszego,
 • doskonalić sprawność manualną i koordynację wzrokowo – ruchową,
 • rozwijać umiejętność odpoczynku i relaksacji przy muzyce,
 • doskonalić umiejętność skoku i podskoku oraz rzutu i chwytu,
 • uczyć się przestrzegania ustalonych reguł

 

 

motyle044 MOTYLKOWE NOWINKI:

 

 

 

 

 

09.01. - KOLOROWY DZIEŃ -BIAŁY- POWITAMY ZIMĘ (UBIERAMY UBRANKA W KOLORZE BIAŁYM) :),

17.01, 9:00 - SPOTKANIE Z CZARODZIEJEM
24.01. - UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA - GODZ.10.30.

 

  

POZDRAWIAMY MOTYLKOWO -

MIŁO I KOLOROWO :)

 

 

 

 

 

Motylkowe wiadomości

 

PAŹDZIERNIK 2017

 

Zbierzemy doświadczenia pod hasłem:

„JESIEŃ – DOTKNIJ, POSMAKUJ, POWĄCHAJ”

 

 

 

pani jesień

 

 

BĘDZIEMY:

 • dostrzegać i opisywać zmiany w przyrodzie związane z jesienią,
 • utrwalać kolejność pór roku oraz ich charakterystyczne cechy,
 • podziwiać piękno jesiennego kolorytu przyrody,
 • rozpoznawać wybrane gatunki drzew, ptaków, zwierząt leśnych, owoców i warzyw,
 • rozwijać wrażliwość zmysłową i słownictwo podczas działań badawczych, związanych z poznawaniem jesiennej przyrody,
 • nabywać prawidłowe nawyki żywieniowe, rozumiejąc potrzebę spożywania warzyw i owoców,
 • prawidłowo przeliczać na materiale konkretnym,
 • doskonalić analizę i syntezę słuchową: podawać słowa rozpoczynające się daną głoską,
 • komponować improwizacje muzyczne związane z jesienią,
 • rozwijać ekspresję twórczą, tworząc bukiety, kompozycje z tworzywa przyrodniczego,
 • realizować projekt zespołowy: tworzyć plakat, makietę.

MOTYLKOWE NOWINKI:

 

 

02.10 – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZYKI – zabawy z muzyką :)

WYCIECZKA do sklepu zoologicznego – zakup ŻÓŁWIKA :)

WYCIECZKI do parku, ogrodu....

12.10 – Udział w uroczystości przedszkolnej z okazji DEN

09.10 – 23.10. - RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY: ”Jesienne zwierzaki cudaki” (dla chętnych) :)

18.10 – WYJŚCIE DO MUZEUM -zaproszenie od dziadka Jakuba :)

 

 

 

 

POZDRAWIAMY MOTYLKOWO –

MIŁO I KOLOROWO:)

 

 

MOTYLKOWE WIADOMOŚCI

WRZESIEŃ 2017

 

OFERTY EDUKACYJNE: SZTUKA BYCIA W GRUPIE

 

dzieci na tęczy

BĘDZIEMY:

 • doskonalić umiejętności społeczno – emocjonalne,
 • utrwalać zasady bezpieczeństwa na terenie przedszkola (sala, łazienka, szatnia, plac zabaw),
 • ustalać zasady obowiązujące w grupie i przestrzegać ich (kodeks grupowy),
 • poznawać kolejne, nowe obowiązki dyżurnego,
 • klasyfikować przedmioty, tworząc kąciki tematyczne,
 • kształtować świadomość własnego ja oraz orientację przestrzenną,
 • doskonalić artykulację,
 • doskonalić analizę i syntezę słuchową:dzielić słowa na sylaby,
 • poprawnie wypowiadać się na temat wysłuchanych utworów i wyciągać wnioski,
 • uwrażliwiać się na różne elementy muzyki,
 • doskonalić sprawność i koordynację ruchową,
 • kontynuować działania daltońskie.

„WAŻNE ZNAKI, WAŻNE ZASADY”

 

znaki drogowe

 

BĘDZIEMY:

 • utrwalać podstawowe zasady zachowania związane z bezpieczeństwem na drodze i podczas korzystania z transportu,
 • kształtować myślenie przyczynowo – skutkowe,
 • dostrzegać różne rodzaje zagrożeń w sytuacjach codziennych, jak i szczególnych – uczyć się, jak ich unikać, jak postępować,
 • rozpoznawać i nazywać kształty podstawowych figur geometrycznych,
 • doskonalić analizę i syntezę słuchową: wyodrębniać głoski w nagłosie,
 • śpiewać piosenki, ilustrować je ruchem,
 • nabierać zaufania i szacunku w stosunku do przedstawicieli służb ratowniczych,
 • wykazywać ostrożność w kontaktach z nieznajomymi,
 • starannie i estetycznie wykonywać prace plastyczne,
 • współpracować w grupie,
 • doskonalić sprawność ruchową.

MOTYLKOWE NOWINKI:

 

 

13.09. - Spotkanie z psami – rozmowa z mamą Hani połączona z obserwacją.

15.05. - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI.

20.09. - V LESZCZYŃSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA.

23.09. - KOLOROWY DZIEŃ – POMARAŃCZOWY – WITAMY JESIEŃ.

26.09. -Spotkanie z POLICJANTEM.

27.09. Wycieczka na skrzyżowanie.

29.09 – Wycieczka do KLUCZEWA.

 

 

POZDRAWIAMY MOTYLKOWO -

MIŁO I KOLOROWO :)

 

 

MOTYLKOWE WIADOMOŚCI

CZERWIEC 2017

 

 

OFERTY EDUKACYJNE:

„ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE”

 

BĘDZIEMY:

 • dostrzegać różnice w kolorach i wyglądzie zwierząt egzotycznych,

 • poznawać ciekawostki o zwierzętach egzotycznych,

 • naśladować gestami, ruchami i mimiką twarzy zwierzęta egzotyczne,

 • doskonalić analizę słuchową,

 • wyrażać muzykę ruchem,

 • rozwijać umiejętność składania i zaginania papieru,

 • układać dowolne wzory, kształty z kawałków sznurków lub skakanek,

 • rozwijać orientację przestrzenną,

 • poprawnie stosować liczebniki porządkowe,

 • uczestniczyć w zabawach i zajęciach ruchowych,

 • współdziałać z kolegami podczas zabaw.

 

 

 

 

„CZYM PODRÓŻUJEMY?”

 

 

 

 

BĘDZIEMY:

 • poznawać wybrane środki transportu: lądowego, wodnego i powietrznego,

 • wypowiadać się na temat treści wiersza, opowiadania,

 • obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie,

 • doskonalić wymowę poprzez usprawnienie narządów artykulacyjnych,

 • utrwalać pory dnia i roku,

 • rozwijać samodzielność i kreatywność,

 • porządkować i klasyfikować przedmioty,

 • słuchać muzyki poważnej,

 • grać na instrumentach perkusyjnych,

 • uczestniczyć w ćwiczeniach w przechodzeniu przez jezdnię,

 • rozwijać sprawność fizyczną i koordynację ruchową,

 • kontynuować działania daltońskie – wizualizacje: plan dnia, dni tygodnia, tablica obecności, kalendarz urodzin, paski umiejętności, dyżury, tablica zadań (4-latki -2 lub 3 zadania tygodniowo, chętne 3-latki – 1 zadanie)

 

 

„WAKACJE TUŻ - TUŻ”

 

 

BĘDZIEMY:

 • poznawać zjawiska atmosferyczne występujące w lecie,

 • zwracać uwagę na ubieranie się odpowiednio do pogody, aktualnej pory roku,

 • mówić o swoich marzeniach,

 • tworzyć instrumentacje do wiersza,

 • rozwijać spostrzegawczość i logiczne myślenie,

 • dopasowywać obiekty według wielkości,

 • wycinać proste elementy,

 • malować farbami plakatowymi na podany temat,

 • współdziałać w tańcu z partnerem,

 • rozwijać koordynację słuchowo – ruchową,

 • utrwalać zasady bezpieczeństwa, przestrzegać umów,

 • przebywać na świeżym powietrzu – uczestniczyć w zabawach, spacerach

i wycieczkach

MOTYLKOWE NOWINKI:

 • 01.06 - ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ DZIECKA -wspólne gry i zabawy :)

 • 06.06 – WYJŚCIE DO PWSZ – PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE

pt. „CALINECZKA”

 • 09.06 – WYCIECZKA DO WŁOSZAKOWIC – LEŚNICZÓWKA KOCZURY

 • 22.06 – UROCZYSTOŚĆ PRZEDSZKOLNA – POŻEGNANIE STARSZAKÓW

 • 23.06 – KOLOROWY DZIEŃ – ŻÓŁTY – POWITAMY LATO (ubieramy ubranka w kolorze żółtym) :)

POZDRAWIAMY MOTYLKOWO

- MIŁO I KOLOROWO :)

DZIECIOM I RODZICOM

ŻYCZYMY WSPANIAŁYCH

I BEZPIECZNYCH WAKACJI :) :) :)

 

 

 

MOTYLKOWE WIADOMOŚCI

MAJ 2017

OFERTY EDUKACYJNE:

„NASZ KRAJ TO POLSKA”

Znalezione obrazy dla zapytania GODŁO GRAFIKA

BĘDZIEMY:

 • rozwijać poczucie przynależności narodowej,

 • poznawać symbole narodowe: flaga, godło, hymn

 • słuchać legend

 • uczestniczyć w spotkaniu z reprezentantką Kadry Narodowej w strzelectwie

 • wykonywać prace plastyczne wg wzoru

 • wyrażać muzykę ruchem

 • doskonalić pamięć ucząc się wierszy i piosenek

 • rozwijać sprawność manualną wycinając po śladzie

 

„KSIĄŻKA - PRZYJACIELEM DZIECKA”

Podobny obraz

BĘDZIEMY:

 • rozwijać zainteresowanie literaturą

 • wybierzemy się na wycieczkę do Biblioteki Miejskiej

 • kształtować nawyk dbania o książki

 • słuchać opowiadać

 • współdziałać podczas zabaw

 • bawić się w zabawy dramowe

 • wykonywać ćwiczenia grafomotoryczne

 • rozwijać ekspresję plastyczną wykonując prace wg własnego pomysłu

 • rozwijać spostrzeganie wzrokowe

 • rozwijać umiejętność przeliczania

 

„TAJEMNICE ŁĄKI”

Podobny obraz

BĘDZIEMY:

 • rozwijać zainteresowanie przyrodą

 • pracować z ilustracją

 • słuchać opowiadań

 • wybierzemy się na wycieczkę na łąkę

 • rozwijać aparat mowy poprzez ćwiczenia ortofoniczne

 • uczyć się wierszy i rymowanek

 • rozwijać integrację sensoryczną

 • bawić się przy piosenkach – tańcząc i grając na instrumentach

 • rozwijać sprawność manualną

 • malować farbami oraz wykonywać pracę metodą D. Dziamskiej

 • układać ciągi

„MAMA, TATA I JA”

Znalezione obrazy dla zapytania RODZINA GRAFIKA

BĘDZIEMY:

 • rozwijać umiejętność wypowiadania się zdaniami

 • pracować z ilustracją

 • bawić się w „gimnastykę buzi i języka”

 • wykonywać prace plastyczne

 • rozwijać pamięć ucząc się wierszy

 • uczyć się piosenek

 • odwzorowywać muzykę ruchem

 • porównywać liczebność dwóch zbiorów

 • używać pojęć: mniejszy, większy

 • wypełniać kontury farbą

 • doskonalić umiejętność posługiwania się nożyczkami

 • rozbudzać wyobraźnię

 

 

 

MOTYLKOWE NOWINKI:

 • 5.05 SPOTKANIE Z DOMINIKĄ BARTOSZ ZAWODNICZKĄ KADRY NARODOWEJ W STRZELECTWIE

 • 8.05-15.05 III MOTYLKOWA AKCJA CZYTANKOWA

 • 8.05-15.05RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY: MOJA ULUBIONA BAJKA

 • WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ

 • WYCIECZKA NA ŁĄKĘ

POZDRAWIAMY  MOTYLKOWO

MIŁO I KOLOROWO

 

 

 

MOTYLKOWE WIADOMOŚCI

KWIECIEŃ 2017

 

OFERTY EDUKACYJNE:

„WIELKANOCNE TRADYCJE”


 

BĘDZIEMY:

 • poznawać tradycje wielkanocne,

 • wypowiadać się na temat świątecznych przygotowań w naszych domach,

 • dostrzegać piękno przyrody,

 • poznawać środowisko przyrodnicze, posługując się zmysłami węchu,

 • doskonalić wymowę poprzez usprawnienie narządów artykulacyjnych,

 • uczyć się rymowanek, wierszy,

 • odpowiadać na pytania dotyczące utworu,

 • rozwijać orientację w przestrzeni,

 • poprawnie wskazywać i nazywać najmniejsze i największe przedmioty,

 • ozdabiać pisanki,

 • wykonywać pracę plastyczną według instrukcji,

 • lepić z plasteliny, ciastoliny, masy solnej,

 • wyrażać muzykę ruchem,

 • aktywnie uczestniczyć we wspólnych zabawach,

 • współdziałać z kolegami podczas zabaw.

 

„EKOLOGIA TO WAŻNA SPRAWA”


 

BĘDZIEMY:

 • utrwalać zasady ochrony przyrody, np. niełamanie gałęzi drzew, niedeptanie trawników, klombów z kwiatami, wyrzucanie śmieci do kosza,

 • obserwować środowisko przyrodnicze,

 • rozwijać postawy proekologiczne,

 • segregować odpady,

 • rozwijać kompetencje językowe,

 • doskonalić umiejętność przeliczania na konkretach,

 • rozbudzać wyobraźnię,

 • ćwiczyć spostrzegawczość wzrokową,

 • rozwijać ekspresję ruchową, muzyczną i plastyczną,

„DBAMY O ZDROWIE”

BĘDZIEMY:

 • poznawać czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia: lekarz, pielęgniarka, stomatolog, farmaceuta,  – dostrzegać ich role w dbaniu

o nasze zdrowie,

 • poznawać sposoby jak chronić się przed chorobami,

 • rozpoznawać i nazywać przybory służące do utrzymania czystości,

 • doskonalić czynności samoobsługowe: mycie zębów, rąk,

 • rozwiązywać zagadki,

 • rozwijać słuch fonematyczny,

 • wypowiadać się prostymi zdaniami na temat obrazka, ilustracji,

 • poprawnie stosować liczebniki porządkowe,

 • grać na instrumentach perkusyjnych,

 • rysować na podany temat,

 • rozwijać sprawność fizyczną i koordynację ruchową,

 • przebywać na świeżym powietrzu, uczestniczyć w zabawach, spacerach

i wycieczkach

 

MOTYLKOWE NOWINKI:

 • 04.04. - 10.04. RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY: „OZDOBA WIELKANOCNA” (dla chętnych) :)

 • 07.04. - WYJŚCIE DO MUZEUM – TRADYCJE WIELKANOCNE

 • 12.04 – ZAJĄC I ŚNIADANKO WIELKANOCNE (ubieramy się odświętnie) :),

 • 21.04. - DZIEŃ ZIEMI (ubieramy ubranka w kolorze niebiesko - zielonym) :)

 • WYCIECZKA DO APTEKI :)

 

POZDRAWIAMY MOTYLKOWO -

MIŁO I KOLOROWO :)

PRZESYŁAMY KOSZYK PEŁEN KOLOROWYCH  

ŻYCZEŃ WIELKANOCNYCH; MNÓSTWO WSPANIAŁOŚCI;

DUŻO ZDRÓWKA, RADOŚCI

I SŁODKOŚCI

ŻYCZĄ: „MOTYLKI” I WYCHOWAWCZYNIE


DZIECIOM ŻYCZYMY NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ PODCZAS SZUKANIA KOSZYCZKÓW PEŁNYCH NIESPODZIANEK OD ZAJĄCZKA


 

 

MOTYLKOWE WIADOMOŚCI

MARZEC 2017

OFERTY EDUKACYJNE:

 

„KIM BĘDĘ GDY DOROSNĘ?”

 

 

BĘDZIEMY:

 • wymieniać czynności wykonywane przez ludzi wybranych zawodów oraz używane przez nich narzędzia,

 • wspólnie tworzyć kąciki tematyczne,

 • uczestniczyć w wycieczkach i spacerach,

 • ustalać kolejność zdarzeń,

 • odgrywać role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem,

 • utrwalać kolory podstawowe i figury geometryczne (koło,kwadrat) lub wg. możliwości,

 • tworzyć muzykę korzystając z instrumentów perkusyjnych, a także improwizować ją ruchem,

 • rozwijać sprawność manualną,

 • używać prostych narzędzi podczas majsterkowania,

 • kontynuować działania daltońskie – wizualizacje: dni tygodnia, plan dnia, tablica obecności, kalendarz urodzin, dyżury, tablica zadań:  3-latki (chętne) -

1 zadanie tygodniowo, 4- latki ( 2 lub 3 zadania),

 • uczestniczyć we wspólnych zabawach.

 

„KAPRYŚNY MARZEC”


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BĘDZIEMY:

 • obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie, przed zbliżającą się wiosną, np. topnienie śniegu, powracające pierwsze ptaki (bociany), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy),

 • poznawać i określać zjawiska atmosferyczne,

 • wypowiadać się na temat swoich obserwacji,

 • rozpoznawać i dostrzegać znaki graficzne,

 • poszerzać doświadczenia plastyczne,

 • rysować wg instrukcji czynnościowej (działania daltońskie),

 • uczestniczyć w zabawach przy muzyce,

 • przeliczać w zakresie czterech lub wg. możliwości,

 • rozwijać samodzielność i kreatywność,

 • sprawnie wykonywać podstawowe czynności ruchowe,

 • aktywnie uczestniczyć we wspólnych zabawach.


„WITAMY WIOSNĘ”


 

 

 

 

 

 

 

BĘDZIEMY:

 • poznawać wybrane tradycje i obrzędy ludowe ze swojego regionu – topienie Marzanny,

 • rozwijać zainteresowania przyrodnicze,

 • podejmować prace porządkowe w ogrodzie przedszkolnym,

 • rozpoznawać przedmioty, rośliny, zwierzęta  za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,

 • słuchać opowiadań, wierszy, baśni i rozmawiać o nich,

 • klasyfikować kwiaty wiosenne wg rodzaju,

 • podejmować próby samodzielnego śpiewania,

 • rytmicznie poruszać się przy muzyce,

 • ćwiczyć umiejętność posługiwania się nożyczkami,

 • poznawać nowe techniki plastyczne,

 • określać kierunki oraz miejsca na kartce papieru,

 • wznosić konstrukcje z klocków i tworzyć kompozycje z różnorodnych materiałów,

 • rozwijać sprawność fizyczną i koordynację ruchową.

 

 

 

MOTYLKOWE NOWINKI:

 • 09.03. DZIEŃ MAŁYCH KOBIETEK I MAŁYCH MĘŻCZYZN  (wspólne zabawy z niespodziankami) :)

 • 13.03. - 20.03. RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY: „ZWIASTUNY WIOSNY ” (dla chętnych) :)

 • 21.03. KOLOROWY DZIEŃ – ZIELONY – POWITAMY WIOSNĘ (ubieramy ubranka w kolorze zielonym) :)

 

POZDRAWIAMY MOTYLKOWO

- MIŁO I KOLOROWO :)

 

 

 

 

MOTYLKOWE WIADOMOŚCI

LUTY 2017

 

OFERTY EDUKACYJNE:

„WZORY I ŚLADY”

 

Znalezione obrazy dla zapytania dzieci na śniegu grafika

BĘDZIEMY:

 • obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie,

 • wyruszymy do ogrodu przedszkolnego i parku, aby zamienić się w małych tropicieli,

 • obserwować i formułować wnioski z obserwacji,

 • słuchać opowiadań i wierszy,

 • pracować z ilustracją,

 • odtwarzać ruchem treść piosenki,

 • przeliczać i porównywać liczebność zbiorów,

 • podejmować w zabawie określone role,

 • poszerzać doświadczenia plastyczne

„PAMIĘTAMY O PTAKACH”

 

Znalezione obrazy dla zapytania ptaki zimą animacja

BĘDZIEMY:

 • rozwijać opiekuńczy stosunek do zwierząt,

 • przygotowywać karmę dla ptaków i systematycznie uzupełniać ją w karmniku,

 • aktywnie korzystać z kącika książki,

 • rozwijać sprawność manualną wykonując ptaszki,

 • bawić się w zabawy inspirowane opowiadaniem „Przyjaciel zza okna”

 • wykonywać pracę według instrukcji czynnościowej,

 • wycinać nożyczkami,

 • poznawać nowe wiersze i piosenki,

 • stosować określenia: szeroki, wąski,

 • uczestniczyć w zabawach i zajęciach ruchowych.

„DZIŚ W PRZEDSZKOLU ŚPIEW I TAŃCE”

Znalezione obrazy dla zapytania karnawał dla dzieci grafika

BĘDZIEMY:

słuchać utworów literackich,

 

współdziałać z kolegami podczas zabawy,

 

 • rozwijać umiejętności taneczne,

 • sprawnie wykonywać podstawowe czynności ruchowe,

 • wystukiwać rytm przy pomocy instrumentów perkusyjnych,

 • uczestniczyć w BALU KARNAWAŁOWYM,

 • klasyfikować przedmioty wg jednej cechy,

 • poszerzać doświadczenia plastyczne,

 • kontynuować działania daltońskie – wizualizacje: dyżurów, dni tygodnia, tablicy obecności, planu dnia, tablicy zadań (4l jedno zadanie tygodniowo)

 

MOTYLKOWE NOWINKI:

14.02 -  „Kolorowy dzień” – CZERWONY – WALENTYNKI

17.02 -  DZIEŃ KOTA

- II Motylkowa Akcja Czytankowa „CZYTAJKI UMILAJKI” – Rodzice czytają Motylkom bajki

23.02 - BAL KARNAWAŁOWY

 

POZDRAWIAMY MOTYLKOWO

MIŁO I KOLOROWO

 

 

 

 

 

MOTYLKOWE WIADOMOŚCI

STYCZEŃ 2017

OFERTY EDUKACYJNE:

 

„ZIMOWE ZABAWY”zima17

BĘDZIEMY:

 • obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie zimą; zwracać uwagę na koloryt i piękno przyrody,
 • poznawać zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy, nazywać je,np. opady śniegu,
 • słuchać wierszy, opowiadań,
 • uzupełniać kalendarz pogody z użyciem symboli graficznych,
 • kojarzyć kolory z ich nazwami,
 • wskazywać różnice pomiędzy dwoma przedmiotami,
 • wykonywać doświadczenia z wodą, lodem, śniegiem...
 • obserwować i formułować wnioski z obserwacji
 • poszerzać doświadczenia plastyczne,
 • wykonywać pracę według instrukcji czynnościowej,
 • odtwarzć  ruchem treść piosenki,
 • doskonalić czynności samoobsługowe: ubieranie, rozbieranie, mycie rąk, zębów,
 • aktywnie uczestniczyć we wspólnych zabawach

„KOCHANI DZIADKOWIE”

 

dziadkowie17

 

BĘDZIEMY:

 • nazywać członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, ,brat, siostra, babcia, dziadek,ciocia, wujek,
 • dzielić się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny,
 • uczestniczyć w spotkaniu rodzinnym w przedszkolu,
 • prezentować swoje umiejętności,
 • wzajemnie okazywać sobie uczucia przez członków rodziny,
 • układać życzenia dla dziadków,
 • doskonalić analizę i syntezę słuchową,
 • rozwijać umiejętności wokalne i taneczne,
 • wykonywać zaproszenia i upominki dla dziadków,
 • łączyć elementy w całość,
 • formułować kształty z wełny, sznurka, skakanki,
 • stosować słowa: tyle samo, mniej, więcej,
 • uczestniczyć w zabawach i zajęciach ruchowych.

 

„MAMO, TATO WOLĘ WODĘ”

- PROJEKT EDUKACYJNY

wole wode17


BĘDZIEMY:

 • poznawać przygody ZDROJKA,
 • badać właściwości wody za pomocą zmysłów (wzroku, smaku, węchu, dotyku)
 • wypowiadać się na temat swoich obserwacji,
 • korzystać z kącika: „WYBIERAM WODĘ”,
 • uczestniczyć w zabawach teatralnych,
 • klasyfikować przedmioty według jednej cechy,
 • wycinać nożyczkami,
 • poprawnie reagować na wysokość dźwięków,
 • sprawnie wykonywać podstawowe czynności ruchowe,
 • współdziałać z kolegami podczas zabaw,
 • kontynuować działania daltońskie – wizualizacje: tablica obecności, plan dnia, dni tygodnia, paski umiejętności, dyżury, tablica zadań (4 latki – jedno zadanie tygodniowo)

 

 

 

MOTYLKOWE NOWINKI:

 

04.01 - KOLOROWY DZIEŃ – BIAŁY – POWITAMY ZIMĘ (ubieramy ubranka w kolorze białym) :),

24.01 - UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA – godz. 10.30 (część artystyczna: sala gimnastyczna, poczęstunek: sala „Motylków”) :)

 

POZDRAWIAMY MOTYLKOWO –

MIŁO I KOLOROWO :)

 

 

 

MOTYLKOWE WIADOMOŚCI

GRUDZIEŃ 2016

 

REALIZOWAĆ BĘDZIEMY:

PROJEKT EDUKACYJNY:

„RADOSNY CZAS ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Czas trwania projektu: 01.12.2016r. – 23.12.2016r.

gwiazdorek

  Boże Narodzenie to czas niezwykły. To czas radości i miłości, czas pełen magii i piękna. To moment spełniania marzeń i okazywania sobie wzajemnej troski i dobroci.

  Święta Bożego Narodzenia są dla wszystkich ludzi, a zwłaszcza dla dzieci szczególnym przeżyciem.

  Najbardziej jednak ekscytujący i absorbujący jest okres przedświąteczny, w którym planujemy, robimy zakupy, sprzątamy, dekorujemy.....

  W przedszkolu, tak jak w każdej rodzinie dzieci przygotowują się do świąt.

Aby i w tym roku mogły cieszyć się i przeżywać świąteczną atmosferę

w przedszkolu, opracowałyśmy projekt edukacyjny: „RADOSNY CZAS ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA” włączając wszystkie dzieci w realizację tego przedsięwzięcia.

 

REALIZUJĄC PROJEKT BĘDZIEMY:

 • poznawać tradycje i zwyczaje świąteczne,
 • wypowiadać się na temat zwyczajów bożonarodzeniowych w naszych domach,
 • słuchać utworów literackich, wierszy o tematyce świątecznej, we współpracy z uczniami ZSE,
 • oglądać prezentację multimedialną: „Tradycje świąt Bożego Narodzenia”,
 • klasyfikować drzewa (iglaste i liściaste),
 • przeliczać, stosując liczebniki porządkowe,
 • rozwijać orientację w przestrzeni,
 • wykonywać prace porządkowe w sali: świąteczne porządki...
 • wspólne dekorować salę,
 • wykonywać ozdoby świąteczne,
 • projektować i wykonywać kartkę świąteczną,
 • piec świąteczne pierniki,
 • składać życzenia świąteczne,
 • zgodnie pracować w grupie, integrować się z kolegami i koleżankami,
 • przeżywać radość ze wspólnego działania,
 • szanować osiągnięcia innych,
 • słuchać kolęd,
 • śpiewać piosenki o tematyce świątecznej,
 • oglądać wystrój świąteczny miasta, wystaw sklepowych, przydomowych ogródków...
 • wzmacniać więzi rodzinne,
 • uczestniczyć w RODZINNYM SPOTKANIU w przedszkolu,
 • uczestniczyć w spotkaniu z MIKOŁAJEM,
 • uczestniczyć w przedszkolnej WIGILII i spotkaniu z GWIAZDOREM.

 

MOTYLKOWE NOWINKI:

choinka

 • 05.12 - 16.12.- RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY: „BOMBKA CHOINKOWA”(dla chętnych),

 

 • 5.12 - WOLONTARIATU - SPOTKANIE Z WOLONTARIUSZAMI – UCZNIAMI ZSE - CZYTANIE DZIECIOM UTWORÓW LITERACKICH O TEMATYCE ŚWIĄTECZNEJ, 

 

 • 6.12 spotkanie z MIKOŁAJEM

 

 • 14.12 - SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE Z RODZICAMI POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI I AUKCJĄ ŚWIĄTECZNĄ (godz.14.30.)

 

 • 12.12 WIGILIA I SPOTKANIE Z GWIAZDOREM

 

KOCHANI RODZICE

 

Kartka

 

JAK CO ROKU O TEJ PORZE

ŚWIĘTA DO NAS SIĘ ZBLIŻAJĄ.

Z TEJ OKAZJI MOTYLKI

NIESPODZIANKĘ DLA WAS MAJĄ

I ŻYCZENIA WAM SKŁADAJĄ:

 

WSZYSTKIEGO CO NAJLEPSZE I NAJPIĘKNIEJSZE

NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA:

   ZDROWIA, RADOŚCI,

CIEPŁA I MIŁOŚCI – SAMYCH WSPANIAŁOŚCI -

MOTYLKI  I WYCHOWAWCZYNIE

 

dzieci BN

 

 

KOCHANYM DZIECIOM ŻYCZYMY WSPANIAŁYCH PRZEŻYĆ PODCZAS ROZPAKOWYWANIA WYMARZONYCH PREZENTÓW