RECEPTA NA ZDROWIE

zdrowie

11-15.03.2024

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

rozumienie konieczności systematyczności w zakresie czynności higienicznych oraz powtarzalności w określonych sytuacjach

wdrażanie do samokontroli i dbałości o czystość własnego ciała oraz estetykę wyglądu

doskonalenie umiejętności dokładnego mycia zębów

wdrażanie do systematycznej dbałości o czystość przyborów łazienkowych

rozumienie znaczenia dbałości o higienę oraz dostrzeganie zagrożenia wynikającego z jej nieprzestrzegania

OBSZAR EMOCJONALNY

kształtowanie umiejętności kontrolowania swojego zachowania podczas zabawy, pracy i odpoczynku

kształtowanie umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami i okazywania ich w sposób akceptowany społecznie

OBSZAR SPOŁECZNY

doskonalenie umiejętności współdziałania z innymi dziećmi w zabawie, pracach użytecznych oraz podczas odpoczynku

doskonalenie umiejętności komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi

kształtowanie umiejętności wyrażania swoich oczekiwań wobec partnera zabawy

wdrażanie do bycia uważnym na komunikaty partnera zabawy oraz do respektowania jego oczekiwań

OBSZAR POZNAWCZY

wzbogacanie wiedzy na temat czynników mających znaczenie dla naszego zdrowia i kondycji

doskonalenie umiejętności rozumienia i wyjaśniania znaczenia umownych symboli i znaków znajdujących się w otoczeniu, np. graficzne opisy, kodeksy, plakaty, sygnały dźwiękowe

doskonalenie umiejętności wykorzystywania znanych piktogramów do kodowania informacji, do tworzenia notatek, plakatów itp.

rozwijanie umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter

kształtowanie umiejętności nadawania nazwy wyodrębnionemu zbiorowi elementów

doskonalenie umiejętności porządkowania przedmiotów według długości wzrastającej i malejącej

doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia oraz z punktu widzenia innej osoby

kształtowanie pojęcia liczby dziewięć, poznanie cyfry „9”

rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 0 do 9

dostrzeganie znaczenia liter oraz cyfr i numeracji w życiu codziennym

kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w zabawie oraz w sytuacjach użytkowych

NA TROPACH WIOSNY

Wiosna-kolorowanki

18-22.03.2024

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

systematyczne uczestniczenie w zabawach ruchowych oraz zajęciach gimnastycznych

rozwijanie umiejętności samodzielnego dostosowania ubrania do pogody

wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych w trakcie zabaw

doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz czynności samoobsługowych

doskonalenie słuchu fonematycznego oraz aparatu mowy podczas ćwiczeń słuchowych i ortofonicznych

OBSZAR EMOCJONALNY

doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji wywoływanych przez kontakt z przyrodą

doskonalenie umiejętności dostrzegania emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

OBSZAR SPOŁECZNY

kształtowanie postawy zainteresowania i troski o przyrodę

rozpoznawanie wartości obowiązkowości w wypełnianiu codziennych obowiązków

wdrażanie do współpracy poprzez realizację zadań zespołowych

wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela

OBSZAR POZNAWCZY

kształtowanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej

doskonalenie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości

doskonalenie umiejętności postrzegania książek jako źródła przyjemnych emocji, pasjonujących historii oraz wiedzy o świecie, dostrzegania znaczenia umiejętności czytania w codziennym życiu

wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „c” „C”

rozwijanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter oraz wyrazów do czytania globalnego

kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowo-wyrazowej

doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, stosowania znaków <, >, =, ustalania równoliczności zbiorów, rozumienia pojęcia „o ile więcej?”, „o ile mniej?”

doskonalenie umiejętności posługiwania się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy

wdrażanie do prowadzenia obserwacji zjawisk przyrodniczych oraz brania udziału w zabawach badawczych, stawiania hipotez i wyciągania wniosków

poszerzanie pojęć związanych ze zmianami obserwowanymi w przyrodzie: stany skupienia wody

wspieranie rozwoju dziecięcego myślenia w zakresie stałości objętości

kształtowanie umiejętności wyrażania wiedzy i emocji dotyczących zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny

ilustrowanie zjawisk przyrodniczych poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczną, techniczną, muzyczną, mimiczną, ruchową

RADOSNA WIELKANOC

wIELKANOC

25-29.03.2024

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

wdrażanie do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania przy stole

kształtowanie umiejętności nakrywania stołu i posługiwania się sztućcami

OBSZAR EMOCJONALNY

doskonalenie samopoznania oraz umiejętności dostrzegania odmienności i niepowtarzalności każdej osoby

kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia

kształtowanie empatycznej postawy wobec osób potrzebujących pomocy

OBSZAR SPOŁECZNY

wdrażanie do przestrzegania zasad i norm w grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi

dokonywanie oceny postępowania swojego i innych

kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb osób w najbliższym otoczeniu i wspieranie ich

kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby, rozumienia swojej roli i wiążących się z nią zadań, jako członka rodziny (córka/syn, wnuczka/wnuczek, siostra/brat), grupy przedszkolnej

wdrażanie do kultywowania zwyczajów i tradycji regionalnych oraz rodzinnych

OBSZAR POZNAWCZY

wzbogacanie wiedzy o polskich tradycjach związanych z obchodami świąt Wielkanocy

budzenie zainteresowań przyrodą, rozwojem roślin i zwierząt

wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych

kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych

kształtowanie umiejętności planowania zajęć w kalendarzu

poszerzanie znajomości liter: litery „j”, „J”

tworzenie i odczytywanie szyfrów według przyjętego kodu

doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby

doskonalenie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt)

prowadzenie obserwacji, doświadczeń i eksperymentów zmierzających do dostrzegania skutków wykonywanych czynności (przelewanie wody do różnych naczyń)

bogacenie doświadczeń w zakresie mierzenia płynów, wspieranie rozwoju dziecięcego myślenia w zakresie stałości objętości oraz ustalenie wspólnej miary objętości cieczy

 

Najważniejsze wydarzenia pierwszego półrocza roku szkolnego 2023/2024

 

 


 

 

WRZESIEŃ

 

2 września bajkowo rozpoczęliśmy rok szkolny 2023/2024

 

rozpoczęcie roku

 

 

5 września Biedronki uczestniczyły

 

 

w wycieczce do Ogrodu Zoolicznego w Lubinie

 

Lubin wycieczka 5.09

 

 

 

Włączyliśmy się w akcję pomocy dla 3-leniego Kajtusia, u którego stwierdzono ostrą białaczkę limfoblastyczną

 

 

kajtek

 

 

 

13 września , w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym, grupa Zajączki wybrała się na warsztaty rękodzielnicze do Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Technicznych w Lesznie, podczas których dzieci za pomocą włóczki i plastikowej igły miały możliwość wykonania obrazu.

 

13.09 zajączki

 

 

 

Wzięliśmy udział w Aktywnym Obywatelskim Leszno- zbieraliśmy nakrętki oraz w ramach Dni otwartych zairganizowaliśmy zabawy kreatywne na placu!

 

EKO leszno plakat

 

 

15 września był bardzo intensywnym dniem

- w Międzynarodowym Dniu Kropki dzieci od samego rana świetnie się bawiły na przygotowanych na placu stacjach pełnych zabaw i atrakcji. 

Oficjalnie otworzyliśmy naszą nową część placu zabaw, który powstał dzięki realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego 2023 "Kreatywnie i bezpiecznie czas w Baśniowej Krainie na wesołej zabawie płynie".

Otworzyliśmy również nową ścieżkę sensoryczną, która pomoże naszym dzieciom rozwijać swoje zmysły i zdobywać nowe doświadczenia.

 

dzień kropki 2

 

 

otwarcie placu 15.09

 

ścieżka sensoryczna 15.09

 

 

ścieżka sensoryczna

 

 

 

W ramach akcji - Zazieleniamy teren wokół "Domku wróżek" dzieci posadziły

 

krokusy, tulipany i żonkile. Na efekt poczekamy do wiosny

 

sadzenie kwaitów

 

20 września świętowaliśmy

 

 

XI LESZCZYŃSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

 

 

pod hasłem "Z KOPERNIKIEM ZA PAN BRAT,

 

 

WSTRZYMAŁ SŁOŃCE, RUSZYŁ ŚWIAT! "

 

obfitował w wiele atrakcji dla naszych milusińskich.

 

Inicjatywa została zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023.

Najstarsze grupy udały się do pobliskiego Parku Satyryków, gdzie czekały na nie przygotowane strefy: przedstawienie teatralne w wykonaniu uczniów ZSE, strefa naukowa, ruchowo-taneczna, sportowa, policyjna oraz teatr.

 

Nastąpiło również rozstrzygnięcie międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego pod hasłem Dnia Przedszkolaka.

Wszystkie dzieci otrzymały upominki - Układ Słoneczny - książeczkę oraz planszę z nalekami i ukrytą zagadką.

 

Po powrocie czekały na nas dalsze niespodzianki - dmuchańce i grupowe upominki.

Nasze przedszkole koordynowało organizację imprezy, w przygotowanie której zaangażowały się również inne przedszkola oraz Teatr Miejski w Lesznie, MOK, ZSE, I LO, Policja, Straż Miejska oraz MZZ.

 

DP 3

 

11 dzień przedszkolaka 1

 

 

W działaniach pedagogicznych w bieżącym roku szkolnym w szczególności rozwijać będziemy postawę przedsiębiorczą u dzieci

 

przedsiębiorczość sklep

 

 

22 września dzieci z grup: Pszczółki i Kubusie brały udział w wycieczce do agroturystyki WESOLE RANCZO w Niechłodzie.

Dla niektórych przedszkolaków był to pierwszy tak bliski kontakt

ze zwierzętami hodowlanymi.

 

 

 

ranczo 2

 

ranczo wycieczka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 września oficjalnie powitaliśmy jesień,

 

która rozpoczęła się w sobotę 23 ! Biedronkiaby zatrzymać zapach lata

 

współdziałały w parach i zrobiły pachnące woreczki z lawendą.

 

 jesień

worczki zapach 

 

zapach lata

 

 

W ramach innowacji pedagogicznej pt. "Jeszcze mali, ale już wiedzieć chcemy, kim w przyszłości zostaniemy - poznajemy zawody"

 

 

dzień budowlańca

    25 września obchodziliśmy Dzień Budowlańca

 

 

dzień budowl

 

 

 

Głosowaliśmy po raz kolejny w Budżecie Obywatelskim 2024

 

plakat budżet obywatelski

 

 

 

30 września Przedszkolaki świętowały przypadający 1. października 2023 r. Międzynarodowy Dzień Muzyki. Były to magiczne chwile, wypełnione muzyczną wrażliwością. Dzieci śpiewały, tańczyły i tworzyły własne instrumenty

 

instrunenty 2

 


 

 

PAŹDZIERNIK

 

5 października najmłodsze Motylki i najstarsze Biedronki

oraz ich Rodzice mieli świetną okazję bawić się razem mimo kapryśnej pogody podczas Dnia Pieczonego Ziemniaka

 

dzień pieczonego      dzień pieczonego 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 października Król Stanisław Leszczyński wraz z małżonką zawitał na leszczyńskim rynku w ramach imprezy miejskiej Powrót Króla.

Witali ich nie tylko dorośli, a także dzieci, które uświetniły przybycie zacnych gości swoimi występami.

Nasze przedszkole reprezentowały Biedronki,

które przwedstawiły taniec dworski.

 

powró króla       powrót króla

 

 

9 października 2023 świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego.

 

dzień znaczka   dzień znaczka 2

 

10 października świętowaliśmy Dzień Gier Planszowych! Była to wspaniała okazja do ciekawego wspólnego spędzenia czasu! Gry planszowe nie tylko bawią, ale też uczą.

 

 

dzień gier  dzień gier 2   dzień gier 3

  

 14 października świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej

-wyjątkowy dzień dla wszystkich pracowników oświaty.

Powitaliśmy też oficjalnie w gronie naszej społeczności

nowo przyjęte do grup dzieci .

 

DEN 2   DEN  DEN 5

 

 

W jesiennych dniach przydaje się zdrowa dawka witamin!

 

soki zdrowie w słoiku

 

 

 
18 października w odpowiedzi na inicjatywę Stowarzyszenia Leszczyński
 
Bumerang, przyłączyliśmy się do Akcji charytatywnej "Jabłuszko"!
 
akcja jabłuszko 3   akcja jabłuszko 2

 

 

19 października nasze przedszkole otrzymało prestiżowe wyróżnienie podczas gali wręczenia nagród w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku 2023. To ogromny sukces całej społeczności naszego przedszkola!

 

laur

 

 

laur 1    laur 4  laur 3

 

 

 

26 października Pszczółki i Kubusie świętowały Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni na Ranczo w Smyczynie, a pozostałe dzieci w przedszkolu!

 

dzień szefa kuchni.2 pg

 

dzień szefa kuchni.4 pg   dzień szefa kuchni.7 pg  dzień szefa kuchni.5 pg

 

29 października odbyło się w naszym przedszkolu wspaniałe przedstawienie ! Biedronki wystawiły przepiękny spektakl zatytułowany

"Krasnoludki poznają tajniki ważenia"

i zaprosiły na niego swoich młodszych kolegów i koleżanki,

a po południu Rodziców.

 

krasnoludki przedstawienie.2 jpg    krasnoludki przedstawienie.3 jpg krasnoludki przedstawienie.4 jpg

 

W ramach współpracy z SP nr 2 Kubusie wraz z klasą 1 a

świętowały Dzień Dyni

 

dzień dyni   dzień dyni 2  

 

31 października Biedronki , Zajączki i Pszczółki miały niezwykłe spotkanie

z ratownikiem WOPR panem Dawidem!

Dzieci uczyły się, jak udzielać pierwszej pomocy.

Były bardzo ciekawe i pełne zaangażowania - teraz są gotowe,

by pomóc w potrzebie!

 

               spotkanie z ratownikiem.3 jpg  spotkanie z ratownikiem

 

 

Nasze przedszkole po raz kolejny wzięło udział w akcji

#SzkołaPamięta

i jak zwykle o tej porze roku udaliśmy się na cmentarz oraz pod pomniki,

aby zapalić znicze na grobach tych, którzy oddali życie za Polskę.

Dzieci w pełni zaangażowane i pełne szacunku wypełniły to ważne zadanie.

To niezwykle wzruszające doświadczenie.

 

szkoła pamięta.2   szkoła pamięta.3   szkoła pamięta 

 

 


 

 

LISTOPAD

 

 3 listopada świętowaliśmy przypadający 5 listopada Dzień Postaci z Bajek!

W tym dniu w role aktorów wcielili się pracownicy przedszkola!

" Snuj się, snuj bajeczko.

A było tak: niedaleczko, mieszkała mama z córeczką..."

 

dzień postaci z bajek 4 dzień postaci z bajek 3

 

dzień postaci z bajek 5  dzień postaci z bajek 2

 

 

8 listopada najstarsze dzieci z naszego przedszkola obejrzały w MOK-u piękny spektakl ekologiczny pt. "Drzewo życia"

zorganizowany przez Wydział Ochrony Środowiska.

Przedstawienie miało na celu edukację ekologiczną poprzez interakcję między aktorami i i dziećmi.

Poruszyło ważne aspekty jakimi są: smog, rozpoznawanie i segregacja odpadów, recykling, konsekwencje zanieczyszczeń powietrza

i wody oraz ich wpływ na zdrowie ludzi, zwierząt i roślin.

 

drzewo życia   drzewo życia 2

 

 

10 listopada nasze przedszkole, jak co roku, przystąpiło do akcji #SzkołaDoHymnu.

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości

o symbolicznej godzinie 11: 11 wspólnie zaśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego, dając tym samym wyraz szacunku do Ojczyzny,

polskiej historii i narodowych tradycji

oraz obejrzeliśmy wspaniały montaż słowno-muzyczny

w wykonaniu Zajączków.

 

11 listopada

 

11 listopada 3   11 listopada 2

 

 

14 listopada w naszym przedszkolu odbyła się już druga edycja

"The Voice of Baśniowa Kraina"

- tym razem w wydaniu patriotycznym! (w ramach akcji #BohaterON)

Aż 15 naszych przedszkolaków wzięło udział, prezentując 14 pięknych wystąpień, w których rozbrzmiewały pieśni o Polsce.

W roli Trenerów zasiedli wyjątkowi goście: Pan Prezydent Miasta Leszna - Pan Łukasz Borowiak , nasza pani Dyrektor Renata Rangno

oraz Pani Gosia i Pani Natalia.

 

the voice 2    the voice

 

 

 

17 listopada, niezwykłym przeżyciem dla najstarszych dzieci

z naszego przedszkola był spektakl

"Bardzo Mądre Bajki"

w wykonaniu Teatru Artenes z Wrocławia w WSH.

 

teatr wsh

 

 

 

17 listopada odbyło się spotkanie z trenerami Akademia Konkret Kids.

Było fantastycznie!

 

spotkanie z trenerami   spotkanie z trenerami 2

 

 

20 listopada 2023 obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka - szanujemy Dzieci i ich prawa każdego dnia!

 

dzień praw dziecka

 

 

Dzięki Rodzicom wzięliśmy udział w Akcji "Herbatka dla Seniora"

To już trzecia edycja akcji i na pewno nie ostatnia.

Herbaty zostały przekazane  seniorom za pośrednictwem Pana Witka ze Stowarzyszenia Pozytywka ,

 

herbatka dla seniora   herbatka dla seniora 2

 

 

21 listopada świętowaliśmy

ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ

Wszystkie dzieci z naszego przedszkola, pomimo ponurego, jesiennego dnia, spacerując ulicami naszego miasta rozsyłały uśmiechy, pozdrowienia i wręczały kolorowe kwiaty napotkanym przechodniom oraz pracownikom i uczniom pobliskich instytucji

 

dzień życzliwości 2  dzień życzliwości 3

 

 

22 listopada w Hali Trapez odbyła się XI Olimpiada Sześciolatków .

Nasze Biedronki reprezentowały przedszkole z ogromnym zaangażowaniem i radością. Wśród 13 leszczyńskich przedszkoli, wzięły udział w emocjonujących konkurencjach, od biegu z pałeczką, rzuty do celu po ekscytujący tor przeszkód.

Po bardzo intensywnych zmaganiach, nadszedł moment triumfu

zdobyliśmy pierwsze miejsce

i podnieśliśmy ponad głowy zasłużony Super Puchar!

Nie tylko szybkość i zwinność poprowadziły nas po zwycięstwo, ale także efekt współpracy w drużynie.

Nasza placówka daltońska, kładąca nacisk na współpracę, udowodniła, że razem można osiągnąć naprawdę wielkie rzeczy.

Dzieci nauczyły się, że sport to nie tylko zdrowa rywalizacja, ale także budowanie relacji, uczenie się od siebie nawzajem i czerpanie radości ze wspólnych sukcesów.

 

olimpiada 2  olipiada 3  olimpiada 3

 

 

22 listopada odbyła się piękna uroczystość w grupie Motylków

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA .

Doniosła chwila, która przyniosła wiele wzruszeń i emocji.

 

  pasowanie 2  pasowanie 3

 

 

24 listopada gościliśmy starszych kolegów i koleżanki z I LO

z panią Hanną Górską.

Wspólnie świętowaliśmy Dzień Pluszowego Misia

 

 

dzień pluszowgo misia   dzień pluszowgo misia 2

 

 

25 listopada wzięliśmy udział w XII Międzynarodowej Daltońskiej Konferencji Naukowo-Implementacyjnej

pod tytułem "Wolność czy samowola - w poszukiwaniu równowagi" .

Udział w wizycie studyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 105 w Łodzi

(daltońskim) oraz spotkania na Uniwersytecie Łódzkim były dla nas wyjątkowe z wielu powodów.

Oprócz kolejnej dawki wiedzy i doświadczeń dotyczących ciekawych rozwiązań w edukacji, spotkań z fantastycznymi nauczycielami oraz prelegentami Pani Dyrektor otrzymała szczególne wyróżnienie,

Perłę Zarządzania - Dalton Menager 2023.

 

dalton perła  dalton konferencja 4  dalton konferencja 3

 

W ramach innowacji pedagogicznej pt." Jeszcze mali, ale już wiedzieć chcemy, kim w przyszłości zostaniemy - poznajemy zawody"

27 listopada obchodziliśmy Dzień Kolejarza

 

dzień kolejarza 5  dzień kolejarza 4  dzień kolejarza 6

 

 

29 listopada dzieci odwiedziły Urząd Skarbowy

Przedszkolaki dowiedziały się, dlaczego płacimy podatki i jakie to ma znaczenie dla budżetu państwa.

Każde dziecko miało okazję skorzystać z kasy fiskalnej

i otrzymać własny paragon!

To nie tylko nauka, ale także zabawa z elementem odpowiedzialności.

 

urząd skarbowy  urząd skarbowy 2

 

 

30 listopada obchodziliśmy Andrzejki!

Jako, że jesteśmy przedszkolem daltońskim, zabawy zorganizowane zostały wg instrukcji czynnościowych, nakłaniając dzieci do współpracy

jak i do samodzielnego działania.

Wróżby budziły mnóstwo emocji i skłaniały wszystkich do refleksji

Kto wie, może się spełnią...

 

andrzejki 1  andrzejki 2

 

 


 

GRUDZIEŃ

 

 

1 grudnia przedszkolaki z grup Kubusie , Zajączki i Biedronki

wzięły udział w uroczystości strojenia Miejskiej Choinki.

 

strojenie choinki

 

 

W ramach innowacji pedagogicznej pt." Jeszcze mali, ale już wiedzieć chcemy, kim w przyszłości zostaniemy - poznajemy zawody"

4 grudnia obchodziliśmy DZIEŃ GÓRNIKA

 

dzień górnika 4  dzień górnika 2

 

 

4 grudnia spadł długo wyczekiwany przez dzieci śnieg i dzieci zaliczyły swoje pierwsze zjazdy z górki świetnie się bawił!

 

zabawy na śniegu 4 zabawy na śniegu 5

 

5 grudnia, w ramach rozstrzygnięcia konkursu "Kształtujemy wyobraźnię " organizowanym przez klub Unia Leszno, w naszym przedszkolu miało miejsce niezwykłe wydarzenie - spotkanie z żużlowcami Unii Leszno - nie zabrakło też Byczka Fredka. 

Dzieci z grupy Zajączków, Biedronek oraz Kubusie mogły podziwiaćżużlowy motocykl oraz zadaćżne pytania przybyłym gościom.

Podczas spotkania nie zabrakło też specjalnych zadań, które przygotowaliśmy dla zawodników. 

Żużlowa drużyna stanęła do zmagań z naszymi przedszkolakami.

Sportowcy wykazali się swoją wiedzą na temat bajek i baśni, wykonali rysunek wg. instrukcji czynnościowej, drużynowo układali puzzle oraz sprawdzali swoją celność podczas rzutów do celu.

 

unia w przedszkolu unia w przedszkolu 3 unia w przedszkolu 4

 

 

 

 

6 grudnia Święty Mikołaj zostawił dla wszystkich dzieci prezenty pod choinką i niespodziankę w postaci spersonalizowanego filmu, który zrobił na Przedszkolakach ogromne wrażenie.

 

 

mikołajki 2   mikołąjki 1  

 

 

 11 grudnia grupa Kubusie udała się na wycieczkę do fabryki bombek.

Dzieci poznały proces powstawania bombek oraz wykonały własne ozdoby.

 

kubusie fabryka bombek

 

 

 

 

W grudniu dzieci wzięły udział w pięknym przedstawieniu

 

pt. "Kufer Świętego Mikołaja. A gdzie prezenty?"

 

w Teatrze Miejskim.

 

teatr Kufer

 

 

 

15 grudnia Przedszkolaki z grupy Pszczółek oraz Kubusiów udały się na wycieczkę do Zatoki Przygód Centrum Kreatywnej Zabawy w Rydzynie. Czas spędzony na konstrukcji zabawowej dostarczył dzieciom dużo wrażeń. Przedszkolaki uczestniczyły również w ciekawych warsztatach świątecznych.

 

warsztaty  warsztaty 2

 

 

 

To było wydarzenie!

18 grudnia 20 utalentowanych Rodziców pod okiem Pani Patrycji Jurgi zagrało przedstawienie pt.: "Przedświąteczne zamieszanie", dostarczając nam mnóstwo śmiechu i radości.

 

przedstawienie rodziców przedstawienie rodzsiców 2

 

 

 

 

 

18 grudnia grupa Kubusie kolędowała z uczniami z ILO

pod opieką pani Hanny Górskiej.

 

 

kubusie kolędowanie  kolędowanie 2

 

 

 

19 grudnia nasze przedszkole odwiedziły utalentowane uczennice

z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie wraz z opiekunami .

Przygotowały dla nas niezwykłe przedstawienie,

oparte na motywach znanej bajki "Dziadek do orzechów".

Korzystając z tradycyjnej japońskiej formy teatru kamishibai,

stworzyły prawdziwie fascynujący spektakl, który wciągnął nas wszystkich

w bajkowy świat.

Kolorowe ilustracje i ciekawa narracja sprawiły, że dzieci z uśmiechem

na twarzy śledziły każdy moment.

 

ZSE kamishibai

 

 

 

Święta, to magiczny czas pełen ciepła

i spokoju. To czas refleksji, zatrzymania się i chwil spędzonych z najbliższymi.

 

świąteczne spotkania 4  warsztaty z rodziacmi 5 2 świąteczne spotkanie z rodzicami I

 

 

 

20 grudnia 2024 odbyła się WIGILIA PRZEDSZKOLNA.

Już od rana zawitał do nas przemiły gość i podarował prezenty!

 

gwiazdka 2024  gwiazdka 2024 2

 

 

22 grudnia dotarło do naszego przedszkola

"Betlejemskie Światło Pokoju".

Bardzo dziękujemy harcerzom, że jak co roku o Nas pamiętali!

To już nasza piękna tradycja!

 

świateło  światełko 3 światełko 2

 

 

 


 

 

 

 

STYCZEŃ

 

16 stycznia Grupa Biedronki otrzymała wyróżnienie

w II Przeglądzie Jasełek i Inscenizacji Świątecznych

"Pierwsza Gwiazdka 2024".

Swoje talenty aktorskie dzieci pokazały w przedstawieniem

pt. "Gwiazdkowy prezent".

Wystąpienie na dużej scenie przyniosło nie tylko ogrom radości i śmiechu, ale także wspaniałe doświadczenie

rozwijające umiejętności społeczne i kreatywność.

Takie występy wpływają pozytywnie na rozwój dzieci, ucząc je pewności siebie, pracy zespołowej i wyrażania emocji przed publicznością.

 

 

teatr jasełka konkurs wyróżnienie jasełka teatr

 

 

 17 STYCZNIA 2024 r. TO WAŻNA DATA DLA NAS, LESZCZYNIAKÓW!

 

Tego dnia obchodziliśmy 104 Rocznicę powrotu Leszna do Macierzy.

Przedszkolaki w tym dniu rozmawiały na temat historii swojego miasta. Rocznica wydarzenia jest symbolem przemian i świadectwem siły ducha naszych przodków, którzy walczyli o Polskę i o wolne Leszno.

Naszym obowiązkiem jest pamiętać o 17 Stycznia 1920 roku

i o tych, którym zawdzięczamy ten wyjątkowy dzień.

 

104 rocznica Leszno

 

leszno 104 rocznica leszno 104 rocznica 2

 

 

Samodzielność, współpraca to codzienność.

Każdego tygodnia w ramach planu daltońskiego dzieci

pracują także w parach.

Przykładem jest wykonanie zadania z użyciem monitora interaktywnego – rysunek nt." Zimowy krajobraz"

 

praca w parach ekran praca w parach zimowy krajobraz

 

  

Dzięki współpracy z Teatrem Miejskim w Lesznie, 23 stycznia mieliśmy wspaniałą okazję zaprezentowania się na scenie Teatru przy okazji uroczystych obchodów Dnia Babci i Dziadka!

Goście mogli podziwiać pełne energii piosenki, kolorowe tańce, wiersze recytowane z uroczym zaangażowaniem oraz aktorskie popisy.

To było niezapomniane wydarzenie, pełne śmiechu,

radości i dziecięcej twórczości.

 

dzień babci 2024 dzień babci 2

 

dzień babci 3   dzień babci 5

 

 

 

25 stycznia dzieci przygotowały niespodziankę dla Pani Anitki z okazji

Dnia Sekretarki i Asystentki

 

 

 

dzień sekretarki  dzień sekretarki 2

 

Dzieci rozwijają swoje zainteresowania i chętnie o nich opowiadają

oraz je prezentują.

Są prezentacje umiejętności sportowych, konstrukcyjnych i innych.

Wojtek z wielkim entuzjazmem pokazał nam swoją kolekcję klocków LEGO, Sebastian umiejętności sportowe !

 

 

wojtek lego zainteresowania seba

  

31 stycznia , w ramach projektu „Kolorowe Dni”

w przedszkolu królowała biel!

 

biały dzieńbiały dzień 2

 

 

 


 

 

LUTY

 

1 lutego dzieci z grupy Biedronki wzięły udział w konkursie recytatorskim

„ Polscy Poeci Dzieciom”

zorganizowanym przez Przedszkole Akademia Odkrywców!

Jesteśmy ogromnie dumni z występów dzieci, w tym Oli, która zdobyła 3. miejsce oraz Niny, która została wyróżniona.

 

poeci dzieciom  poeci Nina

 

 

7 lutego przedszkolaki brały udział w balu karnawałowym.

Ach, co to był za bal !

Na parkiecie, dzieci rewelacyjnie się bawiły, Świetną oprawę muzyczną zapewniły nam Pani Sylwia z Zajączków i Pani Ania z Motylków

 

 

balik     balik 2

 

 

Podczas balu karnawałowego, podsumowano konkurs

pt. " Najciekawsza maska karnawałowa" Wykonano przepiękne prace każda maska była wyjątkowa. Wykonano ponad 40 prac.

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie, otrzymały dyplomy za udział oraz drobne upominki. Wyróżniono osiem masek.

 

 

 

 

8.02. jak co roku, nasze przedszkole brało udział

w akcji "Pączki do rączki" - słodki smak pomocy!

 

pączki plakat  pączki do rączki

 

 

 

9.02 obchodziliśmy „Dzień Pizzy"

 

dzień pizzy

 

 

We współpracy z Rodzicami zorganizowaliśmy zbiórkę karmy i innych potrzebnych artykułów dla zwierząt!

 

 

zbiórka dla zwierząt

 

 

 

Z okazji ostatniego dnia karnawału, odwiedziliśmy szanownych Seniorów mieszkających niedaleko przedszkola.

Z radością przynieśliśmy im kosze pełne słodkości,

kawy, herbaty i innych pyszności.

Dziękujemy Wam serdecznie Kochani Rodzice

za zaangażowanie się w naszą akcję "Ostatki dla Seniorów".

Wasza pomoc sprawiła, że mogliśmy sprawić dziś uśmiech

na niejednej twarzy.

 

seniorami ostatki ostatki dla sen ostatki dla seniorów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dzieci z palcamiJUŻ WKRÓTCE

NOWY ROK SZKOLNY 2023/2024

LISTY DZIECI Z PODZIAŁEM NA GRUPY WYWIESZONE ZOSTANĄ

30 SIERPNIA.

UPRZEJMIE INFORMUJĘ,ŻE ZAJĘCIA

W PRZEDSZKOLU

ROZPOCZYNAJĄ SIĘ OD 1.09.2023 r.(piątek)

PRZEDSZKOLE CZYNNE JEST OD 6.30 DO 16.30

ZEBRANIE

OGÓŁU RODZICÓW ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 6.09.2023 (środa)
O GODZINIE 17.30

W HOLU PRZEDSZKOLA

PO ZEBRANIU OGÓLNYM ODBĘDĄ SIĘ ZEBRANIA GRUPOWE.

PROSIMY O ZABRANIE ZE SOBĄ DŁUGOPISÓW

 

CO BĘDZIE DZIECKU POTRZEBNE NA POCZĄTKU
ROKU SZKOLNEGO ?

DZIECIOM 3 LETNIM- ODDZIAŁ Z LEŻAKOWANIEM (GRUPA I) :

POŚCIEL- DUŻY KOC ZŁOŻONY WZDŁUŻ-NA NIEGO ZAŁOŻONA POSZEWKA lub ŚPIWOREK, MAŁA PODUSZKA, PIŻAMKA,

PAPCIE, W WORECZKU RZECZY NA PRZEBRANIE.

UWAGA! WSZYSTKO POWINNO BYĆ PODPISANE (OZNACZONE)

DZIECIOM 4-5-6 LETNIM- ODDZIAŁY BEZ LEŻAKOWANIA

PAPCIE, W WORECZKU STRÓJ GIMNASTYCZNY

(WYGODNA KOSZULKA I KRÓTKIE SPODENKI)

JUŻ TERAZ WARTO RÓWNIEŻ POMYŚLEĆ O KALOSZACH I PELERYNCE DLA DZIECKA- DZIECI UCZESTNICZĄ W SPACERACH TAKŻE KIEDY PADA NIEWIELKI DESZCZ

WSZYSTKIM DOBRY HUMOR !

 

Drogie Dzieci, już na Was czekamy !

 

Renata Rangno

 

 

 

 

 

 

 

 

WUW_2023_plakat_informujący_TKOPD.png

 

 

 

 

 

 

pani wskazująca

 

 

 

RODZICU, TO WARTO WIEDZIEĆ !

 

 

TRWAJĄ WAKACJE i jest to dobry czas, by stopniowo przygotować swoje pociechy do rozpoczęcia przygody z przedszkolem.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami i skorzystania z praktycznych porad.

 

 

Codzienne problemy z życia przedszkolaka

 

Jesteśmy przedszkolem daltońskim i w działaniach kierujemy się maksymą Helen Parkhurst- prekursorki planu daltońskiego

 

Helen

 

Stawiamy przede wszystkim na samodzielność dzieci!

Poprzez tworzenie różnych ofert i sytuacji edukacyjnych umożliwiamy dzieciom dokonywanie przez nie wyborów, zdobywanie doświadczeń w toku działania oraz pokonywanie trudności we właściwym sobie tempie 

(udzielamy wsparcia-gdy dziecko tego oczekuje, nie wyręczamy dzieci dając im odpowiedni czas na zdobycie określonych umiejętności).

 

Wykorzystujemy w pracy narzędzia planu daltońskiego m.in. takie jak: tablica obecności, plan dnia, zegar daltoński, tablice zadań, instrukcje czynnościowe i liczne inne wizualizacje .


Pierwszy okres pobytu dzieci w przedszkolu nazywany jest okresem adaptacji - trwa on 2-6 tygodni

 

Pobyt w przedszkolu wiąże się z wprowadzeniem nowego rytmu dnia.

Rytm ten ujęty jest w Ramowym rozkładzie dnia w przedszkolu, który określa stałe powtarzające się elementy m.in.

 

Pory posiłków:

  • ·8:30 śniadanie,
  • ·11:30- zupa +owoc/sok,
  • ·13:30 – II danie + kompot/deser

Czas na odpoczynek

leżakowanie (grupa 3-4 latków)

12:00-13:15

relaksacja (grupy 4-5-6 latków)

12:00-12:15

 

Warto stopniowo dostosować rytm dnia w domu,

do rytmu dnia w przedszkolu.

 

Ważnym elementem, ułatwiającym dziecku proces adaptacji,

jest nauczenie go czynności samoobsługowych.

3-latek powinien umieć reagować na swoje imię, samodzielnie jeść posługując się łyżką, umyć ręce i buzię,rozebrać i ubrać się (przy wsparciu) ,

sygnalizować oraz załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne.

Warto uczyć dziecko wycierania nosa chusteczką i kichania w „zgięty łokieć”.

 

Ubranie dziecka 

dobieramy do wieku dziecka tak, aby ubieranie i rozbieranie nie sprawiało mu kłopotów.

 

W przedszkolu dzieci zmieniają obuwie przygotowujemy zatem dziecku papcie na zmianę (najlepiej z pełną piętą). 

Dodatkowo zachęcamy do zaopatrzenia dziecka w kalosze, które przydadzą się do spacerów po deszczu.

 

Dla maluchów najkorzystniejsze są spodnie z gumkami. Unikajmy bardzo dopasowanej odzieży, w tym na szelkach lub z guzikami do odpięcia.

 

Bluzki i sweterki powinny być łatwe do zdejmowania i lekko przechodzić przez głowę.

Dobrze jest pod bluzkę założyć dziecku koszulkę z krótkim rękawem (ubiór na cebulkę).

 

Najwygodniejsze i zachęcające do samodzielności są dla małego dziecka buty i papcie są bez wiązania lub zapinane na rzepy.

 

Dla maluchów dobrze jest zostawić w szatni worek z zapasowymi rzeczami (majtki , leginsy/spodenki, bluzka itp.).

Zdarza się, że dziecko zajęte zabawą nie zdąży z potrzebą fizjologiczną albo w trakcje posiłku pobrudzi się lub pomoczy się w łazience.

 

Zachęcamy do rozmów i zabaw z dziećmi , tak by w efekcie potrafiły rozpoznać swoje rzeczy/woreczek spośród innych i nauczyły się samodzielnie zakładać papcie.

 

 

Jedzenie posiłków

bywa czasami problemem.

Dzieci w towarzystwie koleżanek i kolegów najczęściej zjadają wszystko, a jeśli dotychczas nie lubiły jakichś potraw poznają je i po czasie akceptują. Niejednokrotnie opowiadają o tym w domu i chcą, aby przygotować podobne posiłki.

 

Dobór składników pokarmowych w przedszkolu odpowiada wymogom zdrowego żywienia i jest kontrolowany przez PSSE. Jeżeli dziecko nie ma alergii na daną potrawę lub nie ma innych przeciwwskazań lekarskich, warto zachęcać dziecko do zjadania wszystkich potraw. 

Dzieci nie są zmuszane do jedzenia, zachęcamy do skosztowania nowości- często okazuje się, że dziecko nie znało smaku i po spróbowaniu prosi o dokładkę. W przedszkolu praktycznie nie używa się cukru (chyba, że w przepisie jest wskazany jako składnik) , napoje są dosładzane miodem, ponadto dzieci mają stały dostęp do wody.

Jeden raz w tygodniu dzieci mają podawane naturalnie wyciskane soki owocowo-warzywne. 

Dzieci zachęcane są również do zjadania skórek od chleba,

chrupania marchewki, kalarepki itp. – podczas chrupania dziecko wykonuje ćwiczenia żuchwy , które m.in. wpływają u dziecka na prawidłowy przebieg rozwoju artykulacyjnego.

Prośba- unikajmy mówienia za dziecko, że czegoś nie lubi jeść,

zwłaszcza w jego obecności i zachęcajmy do poznawania nowych smaków.

 

Jadłospisy są prezentowane w przedszkolu na tablicy ogłoszeń.

 

Drogi Rodzicu!

Jeżeli Twoje dziecko ma zdiagnozowane przeciwskazania do spożywania określonych produktów, w celu ustalenia diety wykluczającej koniecznie o tym fakcie powiadom dyrektora przedszkola!

 

 

 

Istotnym problemem jest dla wielu dzieci leżakowanie.

Poobiedni odpoczynek jest zalecany szczególnie dla 3 i 4 latków. Pozwala na wyciszenie, relaks, odpoczynek po kilku godzinach hałasu, zajęć i zabawy. Jeśli dziecko zasypia, jest to jeden ze wskaźników, że proces adaptacji przebiega pomyślnie tj. dziecko ma poczucie bezpieczeństwa. Działania związane z leżakowaniem są również okazją do rozwijania u dzieci niezbędnych na późniejszym etapie rozwoju umiejętności

tj. samodzielnego rozbierania i ubierania się .  

Przygotowanie do leżakowania przebiega etapowo- dzieci najpierw oswajają się z sytuacją- po zdjęciu papci , bez przebierania się w piżamkę ( oczywiście, dzieci które są chętne od początku zmieniają odzież) dzieci odpoczywają na swoich leżakach.

Dzieci nie muszą spać!

Wprowadzamy zasadę, że podczas leżakowania nie chodzimy po sali i nie rozmawiamy – w celu wyciszenia przez kilka pierwszych minut nauczycielka np. czyta bajkę albo odtwarza muzykę relaksacyjną (oddziaływanie tylko na słuch)

W związku z leżakowaniem Rodzice przygotowują dla dzieci pościel – np. duży koc złożony wzdłuż i na nim poszewka + jasiek i piżamka.

 

Zabieranie ulubionej zabawki do przedszkola

ma tyle zalet co i wad.

Misiu czy laleczka przypominające dom, mogą stwarzać dziecku poczucie bezpieczeństwa, szczególnie w pierwszych dniach pobytu w przedszkolu.

Jednak zwykle po kilku pierwszych dniach, czasem godzinach, dziecko podejmuje wspólną zabawę z innymi i wówczas przytulanka przeszkadza.

Dziecko nie wie co ma zrobić, bawić się z dziećmi, czy pilnować swojej zabawki. 

Bywa, że inne dzieci zainteresowane nową zabawką mogą też się chcieć pobawić.

Jeśli dziecko pozwoli na to, będzie świetnie, jeśli nie, może powstać konflikt.

Problem pojawia się również w sytuacji, gdy dziecko przyniesie zabawkę bardzo małych rozmiarów i ją zagubi pośród innych zabawek.

Odnalezienie bywa niezwykle trudne, czasem bezskuteczne w danym dniu i wówczas dziecko bardzo ten fakt przeżywa.

Podczas pierwszego spotkania ustalimy z Państwem zasady, które będą obowiązywać w tej kwestii.

 

Rozmowy z dzieckiem o przedszkolu 

są koniecznym elementem edukacji i wyrazem zainteresowania problemami dziecka. Mimo najczęstszego pośpiechu trzeba znaleźć chwilkę,

aby dziecko mogło opowiedzieć o spędzonym dniu,o swoich problemach i radościach. Należy pozwolić, aby wyraziło własną opinię na temat przedszkola, pani i innych dzieci.

Istotne jest, aby zauważać pozytywne efekty edukacji i rozwoju dziecka i chwalić je za to.

W żadnej społeczności, a więc i w przedszkolu nie uda się uniknąć konfliktów. Należy pozwolić dziecku się wyżalić i podtrzymać je na duchu, a jeszcze lepiej przedyskutować problem i wesprzeć je, albo podpowiedzieć rozwiązanie. Dziecko powinno też wiedzieć, że może w takich chwilach zaufać swojej Pani, tak samo jak rodzicom.

 

Pamiętajmy, że każdą niepokojącą zgłaszaną przez dziecko informację warto omówić z nauczycielem. W przedszkolu dzieci często pokazują inne zachowania niż w domu- w dużej grupie dziecko stopniowo uczy się społecznie akceptowanych zachowań, co wiąże się z doświadczaniem konsekwencji , uczeniem się dzielenia np. zabawkami/przestrzenia , współpracy i czerpania radości z bycia razem.

 

Stały kontakt i współpraca z nauczycielkami

winny być podstawą wiedzy o rozwoju i problemach dziecka.

„Przedszkole” jest partnerem we właściwym kształtowaniu osobowości o dziecka. Pamiętajmy, że etap edukacyjny dzieci w wieku 3 do 6 lat charakteryzuje się indywidualnym, a więc nierównym rytmem rozwojowym. W okresie przedszkolnym dziecka są okresy dużych zmian oraz takie, w których następują one bardzo wolno.

Postępy i rozwój dziecka znajduje odzwierciedlenie w aktualnych jego możliwościach. Postępy mierzone są porównując co potrafi teraz, do tego co potrafiło wcześniej.

Uwagi i opinie nauczycielek mogą czasami zaskoczyć pozytywnie lub negatywnie- w zabawie dzieci ujawniają swoje zdolności, talenty, ale również mogą uzewnętrznić się problemy dziecka dotyczące różnych sfer rozwoju.
W każdym z przypadków trzeba zastanowić się nad formami wsparcia dla dziecka.

 

I na koniec:

 

SZANOWNI RODZICE!

 

Dziecko, to mały człowiek mający swoje prawa i obowiązki!

 

PRZEDE WSZYSTKIM MA PRAWO DO MIŁOŚCI
I AKCEPTACJI
.

Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym charakteryzuje się niezwykle szeroką paletą zachowań- od płaczu, unikania kontaktu, demonstrowania niechęci (np. odwracanie się, plucia, krzyku, zasłaniania uszu, uciekania ) po śmiech , okazywanie radości np. podskokach, tańcu, śpiewie itp.

Uczucia i emocje dziecka są bardzo ważne, nie wolno ich ignorować, nie powinny wywoływać w dorosłych złości czy powodować odtrącenia i dlatego rozumiejąc potrzeby dzieci wszyscy dołóżmy starań, by okres adaptacji przebiegł dla nich jak najbardziej pomyślnie okazując im przede wszystkim akceptację, wsparcie i zrozumienie.

 

Liczymy na owocną wspólpracę !

 

 

 

 

 

 

DRODZY RODZICE

DZIECI ODCHODZĄCYCH DO SZKOŁY !

 

Rozstania nadszedł czas i dzieci niebawem ruszają w świat!

620 biret

Uprzejmie zapraszamy Państwa na uroczystość pożegnania ,

która odbędzie się w dniu 21.06.2023r.(środa)

od godziny 13.00 na placu zabaw.

                       

          

Nauczyciele grup Motylki i Zajączki   

 

 

 

UWAGA!!!

W PRZYPADKU OPADÓW DESZCZU

UROCZYSTOŚĆ  ODBĘDZIE SIĘ W HOLU PRZEDSZKOLA.

 

 

 

 

 

 

SZANOWNI GOŚCIE!

 

 

wielkanoc

 

 

Wszystkim Państwu odwiedzającym naszą stronę - ciepła, radości, miłości,

spokoju, wypoczynku i miłych chwil w gronie bliskich

z okazji Świąt Wielkanocnych

 

życzy

 

 

Społeczność Przedszkola Miejskiego nr 20

im. „Baśniowa Kraina”

w Lesznie

 

 

 

 

 

 

 

Telegram!

 

 

wielkanoc6.gif

 

05.04.2023r.(środa)wielkanoccv

ZAJĄCZEK W PRZEDSZKOLU

I ŚNIADANKO WIELKANOCNE

 

W przygotowaniu atrakcji dla dzieci pomagają nam

STUDENTKI AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W LESZNIE

 

 

 

 

Uprzejmie informuję, że w okresie od 6.04.2023 do 11.04.2023r. organizacja pracy przedszkola dostosowana zostanie do potrzeb Rodziców!

 

Renata Rangno 

 

 

 

 

 

 

W grupie Zajączków realizujemy różne działania daltońskie tak, aby wspierały proces uczenia się w ramach czterech filarów: SAMODZIELNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WSPÓŁPRACA i REFLEKSJA.

Umożliwiają nam to pomoce edukacyjne, odgrywające istotną rolę w procesie edukacji, oto one:

- wizualizacja obecności – w sali przy wejściu znajduje się tablica obecności z imieniem
i wizerunkiem każdego dziecka. Dzieci codziennie rano wchodząc do sali zaznaczają swoje przyjście przypinając buźkę przy określonym dniu tygodnia i swoim imieniu. Czynność ta uczy dzieci systematyczności i odpowiedzialności.

- wizualizacja dni tygodnia - każdy dzień tygodnia ma swój kolor (poniedziałek- czerwony, wtorek – niebieski, środa – pomarańczowy, czwartek- zielony, piątek- żółty, sobota
i niedziela- biały). Dzięki temu dzieci mogą zdobywać umiejętności identyfikowania dni tygodnia zanim jeszcze nauczą się rozpoznawać i odczytywać ich nazwy, także uświadamiają następstwa i powtarzalności dni, pór. W naszej sali wykorzystywany jest także kalendarz pogody. Zaznaczając każdego dnia aktualna pogodę, dzieci zapoznają się z różnymi zjawiskami atmosferycznymi.

- tygodniowa tablica zdań- wizualizuje zadania do samodzielnego wykonania w danym tygodniu. W każdy poniedziałek nauczycielka przedstawia dzieciom zadania edukacyjne
i omawia dokładnie sposób ich wykonania. Następnie zadania umieszczane są na „tablicy zadań”. Decyzja o czasie wykonania danego zadania należy do każdego dziecka (część dzieci planuje ich wykonanie w perspektywie tygodnia). Wykonaną pracę dziecko potwierdza magnesem w kolorze dnia, w którym wykonało zadanie).

- praca w „parach” – rozwijająca umiejętność współpracy. Każdego tygodnia pary zmieniają się, co pozwala na lepsze poznanie kolegów/ koleżanek oraz pracę z każda osobą w grupie.

- wizualizacja dyżurów - w każdy poniedziałek wybierani są dyżurni, którzy pełnią obowiązki cały tydzień: dyżurni od łazienki – są odpowiedzialni są porządek w łazience; dyżurni od czystych stolików – pomagają przy nakrywaniu do stołu przed posiłkiem
i sprzątaniu po; dyżurni od kącika artystycznego, czytelniczego, konstrukcyjnego. Ważna jest funkcja
„prawej ręki” nauczyciela - polega na byciu pomocnikiem nauczyciela, do którego dzieci zwracają się o pomoc podczas pracy samodzielnej. Pomagają nauczycielowi
w przygotowaniu zadań, zabaw czy elementów zajęć. Do zadań tych pomocników należy też nadzorowanie prawidłowego wykonywania obowiązków przez pozostałych dyżurnych.. Dzięki dyżurom dzieci uczą się min. odpowiedzialności za powierzone im zadania oraz współpracy.

- wizualizacja pracy z instrukcją czynnościowa – praca z instrukcją pokazuje jak ważne jest działanie według kolejności, podążanie według określonych kroków prowadzi do celu, dodaje wiary w siebie, uczy samodzielności.

- zegar daltoński, wizualizacja czasu -  w sali znajduje się zegar organizujący czas, który wyznacza odcinki czasowe w konkretnym kolorze– 5, 10, 15 i 30 minut. To w sposób obrazowy, pozwala zrozumieć dzieciom długość upływającego czasu. 

- tablica umiejętności, które zdobywamy - to specjalna tablica z grafikami/zdjęciami umiejętności, które przedszkolak nabywa w trakcie edukacji przedszkolnej. Jest to dobra motywacja dla rówieśników, aby dążyć do zdobywania kolejnych sprawności pamiętając jednak o tym, że każdy z nas uczy się w innym tempie.

Katalog naszych rozwiązań nie jest zamknięty – zależy od potrzeb dzieci, naszej wspólnej inwencji oraz od możliwości.

 

"Prawdziwe współżycie społeczne jest więcej niż kontaktem – jest współdziałaniem
i wzajemnym oddziaływaniem na siebie (…) Daltoński Plan Laboratoryjny wytwarza takie warunki, z których chcąc korzystać, uczeń mimowolnie działa jako członek zorganizowanej społeczności."

~ Helen Parkhurst „Wykształcenie według Planu Daltońskiego”, Lwów-Warszawa 1928 r.

 

 

 

ZAJĄCZAJĄCZKOWE  UMOWY GRUPOWE

 

 

Witamy się i żegnamy słowami

„Dzień dobry”, „Do widzenia”,

życząc sobie miłego popołudnia lub weekendu.


 

 

Jesteśmy dla siebie mili, szanujemy siebie nawzajem.Używamy czarodziejski słów:

„proszę”, „dziękuje”, „przepraszam”Pomagamy sobie wzajemnie.Bawimy się zgodnie, dzielimy się zabawkami.Dbamy o porządek w sali, sprzątamy po skończonej zabawię.

 

 

 

grupa-szczęśliwych-dzieci-rysunek-rysuje-ilustrację-166438907