ważny komunikat obraz

 

 

 

 

 

TERRORYZM – STOPNIE ALARMOWE

Procedury wprowadzania stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP

 

PAMIĘTAJ: ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE MOGĄ WYSTĄPIĆ Z WIELU KIERUNKÓW, A ICH ŹRÓDŁA MOGĄ BYĆ RÓŻNE.

 

W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych:

 1. pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA);
 2. drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO);
 3. trzeci stopień alarmowy (stopień CHARLIE);
 4. czwarty stopień alarmowy (stopień DELTA).

Aktualny obowiązujący stopień: CHARLIE

 

W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP:

 1. pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP);
 2. drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP);
 3. trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE-CRP);
 4. czwarty stopień alarmowy CRP (stopień DELTA-CRP).

Wszystkie organy administracji publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny być w stanie wprowadzić i utrzymywać przedsięwzięcia stanu alarmowego na czas nieograniczony.

Utrzymywanie wyższych stopni przez dłuższy czas może spowodować utrudnienia i będzie miało wpływ na funkcjonowanie służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.

Przedszkole przygotowane jest do wprowadzenia stopni alarmowych i wykonywać będzie zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją, która określa procedury realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w tym moduły zadaniowe dla każdego stopnia zawierające w szczególności wykaz zadań do wykonania. Są to działania porządkowo-ochronne w celu zapewnienia sprawności przepływu informacji oraz minimalizacji skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym w przedszkolu.

 

Rodziców/Prawnych opiekunów/dzieci/pracowników prosimy o dostosowanie się i respektowanie wdrożonych pewnych ograniczeń i trudności w związku z wprowadzeniem stopni alarmowych.

Jednocześnie prosimy o zgłaszanie wszelkich niepokojących sygnałów mogących świadczyć o zagrożeniu atakiem terrorystycznym. Sygnały o grożącym niebezpieczeństwie są mało dostrzegalne – jednak zwracanie uwagi na to, co

się dzieje w najbliższym otoczeniu pozwala na odpowiednio wczesne wykrycie zagrożenia i skuteczną jego neutralizację.

 

 

W swoim bezpośrednim otoczeniu należy w szczególności zwracać uwagę na:

 

 • częste spotkania nietypowo zachowujących się osób organizowane w wynajętych mieszkaniach;
 • nagłą zmianę sposobu zachowania się i stylu życia sąsiadów, w szczególności wypowiedzi, które mogą świadczyć o przyjęciu przez nich radykalnych poglądów;
 • nietypowe zachowania kolegów z pracy, np. nieuzasadnione próby dotarcia do planów biurowca czy wynoszenie dokumentów lub materiałów, które mogą być wykorzystane w działaniach terrorystów.

 

Jeśli widzisz lub słyszysz coś niepokojącego – powiadom Policję!

 

Od twojej czujności może zależeć bezpieczeństwo twoje i twoich bliskich!

 

 

PIERWSZY

STOPIEŃ

ZAGROŻENIA

                             ALFA

                         ALFA-CRP

(w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni RP) Można wprowadzić w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia

 

 

Wyższy albo niższy stopień alarmowy może być wprowadzony z pominięciem stopni pośrednich. Stopnie alarmowe oraz stopnie alarmowe CRP* mogą być wprowadzane razem lub łącznie. W przypadku wprowadzenia różnych stopni alarmowych i różnych stopni alarmowych CRP należy wykonać zadania przewidziane dla stopnia wyższego.

 

 

Stopnie alarmowe lub

stopnie alarmowe CRP wprowadza,

zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, Prezes Rady Ministrów.

POZIOM

NISKI

DRUGI

STOPIEŃ

ZAGROŻENIA

                           BRAVO

                           BRAVO-CRP

(w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni RP) Można wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

 

POZIOM

UMIARKOWANY

 

Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego należy wykonać wszystkie zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego.

TRZECI

STOPIEŃ

ZAGROŻENIA

                         CHARLIE

                       CHARLIE-CRP

(w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni RP)

Można wprowadzić w przypadku wystąpienia

POZIOM WYSOKI

zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym lub uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

              

Po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego należy wykonać wszystkie zadania wymienione dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego

CZWARTY

STOPIEŃ

ZAGROŻENIA

                           DELTA

                     DELTA-CRP

(w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni RP) Można wprowadzić w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

POZIOM

BARDZO

WYSOKI

Po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego należy wykonać wszystkie zadania wymienione dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia alarmowego

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP

 

Zarządzenie Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego

 

 

 

 

 

 

 
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Podobny obraz
 
 
 
SZANOWNI PAŃSTWO !
 
DO 25 MARCA 2022 TRWA rekrutacja na nowy rok szkolny .
 
 
 
W folderze REKRUTACJA zainteresowani znajdą wszystkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Leszno.
 
Tymczasem, by poznać nas bliżej zachęcamy do ogladania filmików o przedszkolu !  (linki poniżej) 
 
 
ZAPRASZAMY!
 
 
 

 

osoba

 

 

SZANOWNI RODZICE !

 

 

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższymi ważnymi komunikatami

 

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

- działania rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola

 • Trwa składanie „Deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 20 w Lesznie na rok szkolny 2022/2023”. Wypełniony dokument należy złożyć do dnia 2 marca 2022 do 15:00. Brak złożenia deklaracji oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.

 

OD 1 MARCA 2022

NOWE ZASADY PRZYPROWADZANIA

I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

 • Wchodzenie i wychodzenie z przedszkola odbywać się będzie drzwiami głównymi.
 • Proszę pamiętać o logowaniu pobytu dziecka za pomocą pestki.
 • W celu optymalizacji czasu pobytu w szatni w dalszym ciągu proszę o telefoniczne zgłaszanie nauczycielowi zamiaru odbioru dziecka tak , by miało czas na sprzątnięcie po sobie miejsca zabawy oraz załatwienie potrzeb fizjologicznych i umycie rąk.
 • Czas pobytu w szatni powinien być skrócony do minimum- dzieci sprawnie się rozbierają/ubierają- czynności te mają już znakomicie wypracowane, zatem wymagamy od dzieci samodzielności i nie przedłużamy tych czynności .
 • W przypadku potrzeby przekazania   nauczycielowi jakiejś informacji proszę zachowywać dystans i nie prowadzić dłuższych rozmów . W sytuacjach wymagających szerszych konsultacji, czy omówienia spraw dotyczących funkcjonowania dziecka w przedszkolu zachęcam do skorzystania z formy spotkania indywidualnego ( po umówieniu się z nauczycielem) .

 

OD 1 MARCA 2022 NALICZANIE ODPŁATNOŚCI

W NOWYM SYSTEMIE OBECNOŚCI.PL

 

 • Od 1 marca funkcjonować będzie nowy system naliczania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu OBECNOŚCI.PL . System działa w chmurze.
 • Każdy rodzic będzie miał wgląd w dane dotyczące opłat za przedszkole- zarówno naliczone jak i uiszczone, system również będzie umożliwiał komunikowanie się z nauczycielami
 • W dniach 7-10.03.2022 każdy rodzic otrzyma mail z linkiem do zalogowania się do systemu oraz powiadomienie o konieczności ustawienia sobie hasła dostępu do systemu(proszę sprawdzić SPAM) . Szczegółowe informacje zostaną przekazane w pierwszych dniach marca- proszę śledzić ogłoszenia na sztalugach w przedszkolu .
 • WAŻNE! W przypadku braku otrzymania do dnia 11 marca maila z linkiem do logowania należy ten fakt niezwłocznie zgłosić dyrektorowi lub referentowi.
 • Ułatwieniem do korzystania z systemu będzie aplikacja, która będzie do pobrania kodem QR lub ze sklepu PLAY lub app store- szczegóły 7 marca 2022.

 

Renata Rangno  

 

 

 

Zapowiedź wydarzenia!

 

bal bajkowe

 

BALIKI

KARNAWAŁOWE

 

DLA DZIECI

( w każdej grupie )

 

ODBĘDĄ SIĘ

 

10 LUTEGO 2022

tj. w czwartek OD GODZINY 9.15

 

Powoli szykujmy stroje!

 

 

 

 

Z ostatniej chwili!

 

Informujemy, że atrakcje

w ramach ferii "Na mieście"

w dniu dzisiejszym przeniesione zostają do MOK-u.

Od 12:00 będzie się działo!

 

 

 

 

 

 

DRODZY RODZICE!

  

INFORMUJĘ, ŻE W OKRESIE OD 17 DO 28 STYCZNIA 2022

W SZKOŁACH TRWAJĄ FERIE ZIMOWE.

  

W OKRESIE FERII PRZEDSZKOLE CZYNNE

W GODZINACH 6.30-16.30.

 

PRZY SPRZYJAJĄCYCH WARUNKACH POGODOWYCH zima zabawy na śnieguPLANUJEMY  ZABAWY NA ŚNIEGU.

PROSZĘ O ODPOWIEDNI UBIÓR DZIECI

(ubieramy dzieci "na cebulkę", proszę o rzeczy na zmianę)

 

zabawy-na-sniegu

 

WSZYSTKIM, KTÓRZY UDAJĄ SIĘ NA ZIMOWY WYPOCZYNEK,
ŻYCZĘ 
WIELE RADOŚCI,
DUŻO ŚNIEGU
I BEZPIECZNEJ ZABAWY!!!

 

 

DLA TYCH , KTÓRZY POZOSTALI W LESZNIE TEŻ SĄ PROPOZYCJE!

 

 

ZIMA DOBRA

 

 

 

WARTO SKORZYSTAĆ Z ATRAKCJI !!!

 

 

Renata Rangno

 

 

 

 

Wykrzyknik-26080SZANOWNI RODZICE !

      

W związku z obecną sytuacją epidemiczną, a także w celu zminimalizowania zagrożenia zakażenia wirusem dzieci oraz personelu, uprzejmie informuję, iż od dnia 1 grudnia 2021r. wprowadzam ograniczenia w funkcjonowaniu placówki, a w szczególności w zasadach przyprowadzania oraz odbioru dzieci z przedszkola.

 

Od dnia 1 grudnia 2021r. obowiązują następujące zasady:

1.  Dziecko będzie odbierane przez personel przedszkola w wejściu głównym - Rodzic nie wchodzi na teren placówki,

2.   Bez zmian pozostaje kwestia powiadomienia wychowawcy grupy o zamiarze odbioru dziecka - proszę pamiętać o przekazaniu tej informacji z odpowiednim wyprzedzeniem w celu przygotowania dziecka do wyjścia z przedszkola

3.   Dzieci oczekują na odbiór w holu przedszkola, rodzic przy wejściu głównym zgłasza swoje przybycie, a następnie personel przekazuje dziecko rodzicowi.

4.   Oczekując na odbiór dziecka prosimy o stosowanie się do ogólnych zaleceń sanitarnych, a w szczególności zachowanie dystansu.

5.    W związku z powyższym proszę o przekazanie swojemu dziecku pestki do logowania (zalecamy przypięcie pestki do smyczy), a pracownik przedszkola będzie logował dziecko przy wejściu oraz wylogowywał dziecko przy wyjściu.

Powyższe ustalenia obowiązywać będą do odwołania, a o ewentualnych zmianach będziemy na bieżąco informować. Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane.

Po raz kolejny apelujemy o przyprowadzanie do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych, bez objawów chorobowych tj. kataru, kaszlu, gorączki, biegunki itp. W przypadku niepokojących objawów u dziecka, rodzice będą niezwłocznie o tym informowani wraz z prośbą o odbiór dziecka z przedszkola.

Z poważaniem,

Dyrektor Renata Rangno,

Przewodniczący Rady Rodziców Marcin Bartkowiak

 

 

 

Plakat Król JPG

 

 

 

 

 

UWAGA KONKURS !!!

 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie artystycznym pod hasłem "Król Stanisław Leszczyński w oczach dzieci i rodziców " oragnizowanym przez Miasto Leszno.

 

Zatem ...

 

Rodzicu zrób zdjęcie swojemu dziecku charakteryzując je

 

na podobieństwo jednego z wizerunków Króla

 

Stanisława Leszczyńskiego, 

 

i przyłącz się do

 

 

zabawy!

 

 Zdjęcie proszę dostarczyć do  

 

11 października 2021 do przedszkola

 

 

WIZERUNKI DO WYBORU:

 

Dziecięcy portret Stasia 

 

Mały Staś-

 

 

Portret Stanisława Bogusława Leszczyńskiego, malarz nieznany, 1682,

Fundación Yannick y Ben Jakober, Alcudia, domena publiczna, Wikimedia Commons

 

 

lub

 

Wizerunek dorosłego Króla

 

Król Stanisław Dorosły

 

 

Portret Stanisława Bogusława Leszczyńskiego,

malarz nieznany, 1727, Chambord,

zbiory Muzeum Okręgowego w Lesznie, fot. T. Sikorski

 

 

 

Drodzy Rodzice, wiele ciekawostek o potretach oraz życiu Króla Stanisława Leszczyńskiego znajdziecie w przekazanych dzieciom w przedszkolu secjalnie przygotowanych na ten cel ulotkach!

 

Szczegóły konkursu w Regulaminie w linku poniżej.

 

Regulamin konkursu "Stanisław Leszczyński w oczach dzieci i rodziców"

 

 

Życzymy pomyślności! 

 

 

 

 

 

 

PRZEDSZKOLAKI ŚWIĘTUJĄ!

 

W poniedziałek 20.09.2021 r.

IX Leszczyński Dzień Przedszkolaka

Ze względu na pandemię każde z przedszkoli organizuje aktywności na swoim terenie.

Igrzyskom Przedszkolaków

towarzyszy hasło: 

„ROZWIŃ SKRZYDŁA DLA ZDROWIA !”

 

Będą Goście, sportowe zmagania i niespodzianki!

 

Dzieci poznają również symbolikę kół olimpijskich!

 

 koła opimpijskie

(diema / Pixabay) 

W tym szczególnym dniu chcemy także nieść pomoc potrzebującym!

Rada Rodziców wspiera inicjatywę zbiórki funduszy dla małej

Marysi z Brenna!

 

Będzie się działo!

 

 

 

 

15 września 

 

 

 

Podobny obraz

ŚWIĘTO TWÓRCZOŚCI I KREATYWNOŚCI

- w tym dniu królować będą kropki !!!

 

BĘDĄ ZABAWY, PIOSENKI I KROPKOWE ZADANIA !

ŻYCZYMY ŚWIETNEJ ZABAWY!