PRZEDSZKOLAKI ŚWIĘTUJĄ!

 

W poniedziałek 20.09.2021 r.

IX Leszczyński Dzień Przedszkolaka

Ze względu na pandemię każde z przedszkoli organizuje aktywności na swoim terenie.

Igrzyskom Przedszkolaków

towarzyszy hasło: 

„ROZWIŃ SKRZYDŁA DLA ZDROWIA !”

 

Będą Goście, sportowe zmagania i niespodzianki!

 

Dzieci poznają również symbolikę kół olimpijskich!

 

 koła opimpijskie

(diema / Pixabay) 

W tym szczególnym dniu chcemy także nieść pomoc potrzebującym!

Rada Rodziców wspiera inicjatywę zbiórki funduszy dla małej

Marysi z Brenna!

 

Będzie się działo!

 

 

 

 

15 września 

 

 

 

Podobny obraz

ŚWIĘTO TWÓRCZOŚCI I KREATYWNOŚCI

- w tym dniu królować będą kropki !!!

 

BĘDĄ ZABAWY, PIOSENKI I KROPKOWE ZADANIA !

ŻYCZYMY ŚWIETNEJ ZABAWY!

 

 

 

 

 

Wykrzyknik-26080DRODZY RODZICE

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU !

 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
zaprasza rodziców i opiekunów na cykl warsztatów kształcących umiejętności wychowawcze pod nazwą „Wychowanie bez porażek, czyli szkoła dla Rodziców” – część 1


Podczas 10 spotkań poruszone zostaną następujące tematy:

Rola rodziny w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
Dialog, jako podstawa budowania relacji międzyludzkich i wychowania.
Postawy rodziców a najważniejsze potrzeby psychiczne dziecka.
Zasady, normy, wartości, ograniczenia, jako niezbędny warunek wychowania.
Uczucia, ich rola; umiejętność rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z uczuciami. Akceptacja uczuć a korekta zachowań.
Współdziałanie i współpraca zamiast nakazów, zakazów i innych form przymusu.
Wychowanie do samodyscypliny przez stosowanie konsekwencji (zamiast karania).
Rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów.
Wspieranie dziecka w procesie usamodzielniania się.
Toksyczna funkcja etykietowania, przypisywania ról.
Konstruktywna pochwała, jako najistotniejszy czynnik budowania realnej samooceny.


Pierwsze spotkanie zostało zaplanowane się 4.10.2021 o 9.30 . Warsztaty będą prowadzone w formie stacjonarnej w siedzibie TKOPD, ul Słowiańska 59 b.


Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr tel. 65 529 98 65 lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Liczba miejsc jest ograniczona.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

 

 

 

dzieci rysunek

JUŻ WKRÓTCE

NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022

31 SIERPNIA OD 10:00 LISTY DZIECI Z PODZIAŁEM NA GRUPY DOSTĘPNE 

 W HOLU PRZEDSZKOLA

 

UWAGA !

W PONIEDZIAŁEK 30.08.2021 zapraszamy NOWO PRZYJĘTE DZIECI 3/4-LETNIE WRAZ Z RODZICEM DO UDZIAŁU W ZABAWACH ADAPTACYJNYCH  

Zabawy planowane są 

 NA PLACU PRZY PRZEDSZKOLU 

W GODZ. 11:00-12:00 

W przypadku opadów deszczu spotkanie zostanie odwołane.

 

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE ZAJĘCIA

W PRZEDSZKOLU ROZPOCZYNAJĄ SIĘ

OD 1.09.2021 r.(środa)

 

PRZEDSZKOLE CZYNNE JEST OD 6.30 DO 16.30

Ze względu na epidemię w Przedszkolu wprowadzone zostały procedury bezpieczeństwa oraz rozwiązania oragnizacyjne obowiazujące społeczność przedszkola. Znajmość ustaleń i postępowanie zgodnie z wytycznymi- wprowadzonymi procedurami oraz rozwiazaniami organizacyjnymi- jest niezbędne do zapewnienia optymalnych warunków funkcjonowania przedszkola w obecnej rzeczywistości. W celu minimalizacji zagrożenia proszę o zapoznanie się z informacjami oraz apeluję o odpowiedzialne zachowania nas wszystkich.

 

Poniżej dokumenty i informacje do analizy:

Procedura bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu

Procedura postępowania w sytuacji pojawienia się podejrzenia zarażeniem COVID-19

 https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3---v-aktualizacja

 

 

W pierwszym dniu, podczas przyprowadzania albo odbierania dziecka z przedszkola, w holu, na stolikach będą do pobrania przez Rodziców dokumenty do wypełnienia , w tym zgoda na pomiar temperatury oraz dane dotyczące ścieżki szybkiego kontaktu . Proszę o dokładne  przeanalizowanie dokumentóww, ich uzupełnienie oraz podspisanie przez oboje rodziców, a następnie oddanie w kancelarii lub nauczycielom na pierwszym zebraniu rodziców.

 

W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM ZEBRANIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW ODBĘDĄ SIĘ GRUPAMI.

 

Zapraszam serdecznie po jednym Rodzicu/Opiekunie dziecka w następujących terminach:
6.09.2021 (poniedziałek)-  gr.I (Kubusie)

7.09.2021 (wtorek)- gr.II (Biedronki)

8.09.2021 (środa)- gr. III (Motylki)

9.09.2021 (czwartek)- gr.IV (Pszczółki)

10.09.2021 (piątek)- gr.IV (Zajączki)

 

WSZYSTKIE ZEBRANIA ROZPOCZNĄ SIĘ OD GODZINY 17.00,

ODBĘDĄ SIĘ W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEDSZKOLA

 

Na zebraniu m.in.  ANALIZA WPROWADZONYCH ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH , WYBÓR ODDZIAŁOWYCH RAD RODZICÓW, OMÓWIENIE  KIERUNKÓW I PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ  PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ Z DZIEĆMI W DANEJ GRUPIE,

WSPÓLNE USTALENIA ORGANIZACYJNE I INNE.

PRZEWIDYWANY CZAS SPOTKAŃ OK. 1-1,5 GODZINY

PROSIMY O ZABRANIE ZE SOBĄ DŁUGOPISÓW

osoba

 

Obowiązujące ustalenia organizacyjne dotyczące funkcjonowania naszego przedszkola 

Przedszkole funkcjonuje w godzinach

od 6:30-16:30

W MIESIĄCU WRZEŚNIU PROWADZONE BĘDZIE MONITOROWANIE GODZIN PRZYCHODZENIA I ROZDCHODZENIA SIĘ DZIECI

Uwaga- w porze schodzenia i rozchodzenia się dzieci nie ma oddziałów łączonych - po okresie monitorowania czas pracy poszczególnych oddziałów dostosowany zostanie do potrzeb rodziców

 

Liczba dzieci w oddziale wynosić będzie max. 25 .

PRZYPROWADZANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA

üDzieci muszą być przyprowadzone do godziny 8:30 ( w wyjątkowych sytuacjach do 8:50) - o 8:50 przedszkole zostaje zamknięte i rozpoczynają się czynności dezynfekcji ciągów komunikacyjnych- nie ma możliwości przyprowadzania dziecka o późniejszej porze

üPrzyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola może odbywać się wyłącznie przez osoby zdrowe

üRodzic zachowuje dystans do pracowników, innych rodziców oraz innych dzieci nie mniejszy niż 1,5 m

üRodzic ( w przypadku sytuacji równoczesnego przyjścia kilku osób) czeka z dzieckiem na wejście do przedszkola w wyznaczonych miejscach (oznaczono namalowanymi stopkami na schodach wejściowych, są strzałki w holu oraz na schodach na piętro) obowiązują ograniczenia w wejściu na teren szatni - rodzice dzieci, które już uczęszczały do przedszkola oddają dziecko w holu wyznaczonemu pracownikowi, rodzice  dzieci nowo przyjętych do przedszkola w okresie adaptacji , przy wejsciu na teren szatni zobowiazani są zachować dystans społeczny 

 

üRodzic/ osoba przyprowadzająca dziecko ma zakryte usta i nos oraz obowiązkowo przed wejściem dezynfekuje ręce

w maseczce

üIdąc dalej wyznaczonym ciągiem komunikacyjnym Rodzic rejestruje przyjście dziecka (klikniecie pestką) , wchodzi do dużego holu nie przekraczając wyznaczonej linii, rodzice dzieci nowo przyjętych kierują się wraz z dzieckiem na piętro (wchodzenie i schodzenie po schodach prawą stroną, uwaga! w szatni może jednorazowao przebywać nie więcej niż 6 rodziców i 6 dzieci- w przypadku równoczesnego pojawienia się większej liczby osób Rodzice oczekują z dzieckiem na wejście w miejscach strzałek

üPrzyprowadzone dziecko, po pożegnaniu się, zostaje odebrane od Rodzica przez wyznaczonego pracownika, następnie Rodzic przemieszcza się do wyjścia od strony tarasów, a dziecko po czynnościach w szatni udaje się do wskazanej sali zajęć. 

üW przypadku dzieci z sal na piętrze (gr. I i V) nauczyciel lub pomoc nauczyciela przejmuje dziecko od Rodzica , w gr. IV - w razie potrzeby inny pracownik asystuje dziecku w drodze do Sali zajęć. Rodzice grup na parterze nie wchodzą na teren szatni (nie dotyczy sytuacji wyjątkowych)

 

ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA

üOdbieranie dzieci z przedszkola rozpoczyna się nie wcześniej niż o godzinie 14:15 ( do tej godziny przedszkole będzie zamknięte)

üPrzed odbiorem Rodzic kontaktuje się telefonicznie z nauczycielem, informując, że za kilka minut np. za 5 minut przyjdzie po dziecko- nauczyciel informuje dziecko o fakcie odbioru, dziecko kończy zabawę, załatwia potrzeby, myje ręce, w szatni ubiera się i czeka w wyznaczonym miejscu (pod opieką wyznaczonego pracownika) na przyjście Rodzica (lub upoważnionej osoby) i odbiór .

üPrzy odbieraniu dzieci z przedszkola obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa i zachowania, jak przy przyprowadzaniu.

üPo odebraniu dziecka, Rodzic wraz z dzieckiem wychodzi z przedszkola . W przypadku chęci korzystania z placu zabaw po odbiorze dziecka , pobyt na placu odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego (rodzic dba o zachowanie odpowiedniej odległości, zabazpiecza środki dezynfekujące oraz picie dla dziecka

Uwaga! 

   Po odbiorze dzieka nie ma możliwości korzystania z toalet w przedszkolu, nadal, do odwołania obowiązuje zakaz korzystania z placu zabaw przez osoby spoza przedszkola

 

W celu zminimalizowania zagrożenia zalecam Rodzicom stosowanie się do wprowadzonych procedur, rozwiazań organizacyjnych i  wytycznych .

 

Rodzicu pamiętaj!

üDo przedszkola mogą przychodzić tylko zdrowe dzieci (bez podwyższonej temperatury , kaszlu, kataru, biegunki, wysypki) z dobrym samopoczuciem- w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych Rodzicu zostaniesz wezwany po odbiór dziecka .

üPrzed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola powinieneś w domu zmierzyć dziecku temperaturę- w przypadku temperatury powyżej 37°C należy dziecko pozostawić w domu

üMasz obowiązek stosować się do szybkiego sposobu komunikacji tj. do odbioru połączenia z przedszkola , dokonanego na wskazany przez Ciebie numer telefonu umożliwiający szybkie , skuteczne przekazanie informacji w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia dziecka

üPo przekazaniu przez przedszkole informacji o zagrożeniu zdrowia Twojego dziecka jesteś (lub upoważniona przez Ciebie osoba) zobowiązany niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola.

üWyrażasz zgodę na pomiar temperatury dziecka- pomiar temperatury w przedszkolu dokonywany będzie 2 razy w ciągu dnia , w określonych porach tj.po śniadaniu oraz po drugim posiłku lub wg potrzeby np. w sytuacji zaobserwowania u dziecka niepokojacych objawów 9senność , apatia, brak apetytu, spadek aktywności) 

üJeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno Ci przyprowadzać dziecka do przedszkola

üNie pozwalaj dziecku zabrać do przedszkola żadnych zabawek/sprzętów/książeczek itp.

üWspółpracuj z przedszkolem z zakresie kształtowania bezpiecznych nawyków higienicznych np. zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas nieoczekiwanego kichania, czy kasłania, częste mycie rąk

üPrzekazuj dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, w przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych niezwłocznie o tym fakcie informuj

 

Żywię nadzieję, że wspólnie zadbamy o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich .

 

CO BĘDZIE DZIECKU POTRZEBNE NA POCZĄTKU
ROKU SZKOLNEGO ?

DZIECIOM 3-4 LETNIM- ODDZIAŁ Z LEŻAKOWANIEM (GRUPA I) :

POŚCIEL- DUŻY KOC ZŁOŻONY WZDŁUŻ, NA NIEGO ZAŁOŻONA POSZEWKA,MAŁA PODUSZKA, PIŻAMKA,

PAPCIE, W WORECZKU RZECZY NA PRZEBRANIE.

UWAGA! WSZYSTKO POWINNO BYĆ PODPISANE (OZNACZONE)

DZIECIOM 4-5-6 LETNIM- ODDZIAŁY BEZ LEŻAKOWANIA

PAPCIE, W WORECZKU STRÓJ GIMNASTYCZNY

(WYGODNA KOSZULKA I KRÓTKIE SPODENKI), DLA DZIECI TEGO POTRZEBUJĄCYCH W WORECZKU RZECZY DO PRZEBRANIA

 

JUŻ TERAZ WARTO RÓWNIEŻ POMYŚLEĆ O KALOSZACH I PELERYNCE DLA DZIECKA- DZIECI UCZESTNICZĄ W SPACERACH TAKŻE KIEDY PADA NIEWIELKI DESZCZ

WSZYSTKIM DOBRY HUMOR !

 

Drogie Dzieci, już na Was czekamy !

 

Z wyrazami szacunku    

Renata Rangno

 

 

 

SZANOWNI RODZICE DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH

 

DO PRZEDSZKOLA !

 

Zapraszam Państwa (jedną osobę z każdej rodziny) na wstępne zebranie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 26 sierpnia tj. w czwartek od godziny 17:00. W zależności od warunków atmosferycznych zebranie planowane jest na placu (za budynkiem od strony tarasów) lub w holu przedszkola. Podczas zebrania obowiązuje zakrycie ust i nosa .

Na zebraniu ustalone i omówione zostaną następujące kwestie:

  • Przydział dzieci do grup, przydział wychowawstw
  • Organizacja pracy przedszkola , w tym w okresie pandemii - procedury i praktyczne rozwiązania wprowadzone w przedszkolu, które obowiązywać będą od 1 września 2021
  • Planowane działania adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych - wsparcie dla dzieci i Rodziców
  • Porady- co należy przygotować dla dziecka

Informacja o zebraniu została przesłana również na podane przez Państwa adresy mailowe.

W przypadku braku możliwości udziału w zebraniu, proszę o kontakt telefoniczny po 26.08 celem udzielenia ewentualnych wyjaśnień.

 

 

 

Z poważaniem

 

Renata Rangno

 

 

 

 

Szanowni Rodzice !

 

Uprzejmie informuję, że od dnia 19.04.2021 przedszkole wznawia pracę bez orgraniczeń. Przedszkole czynne od 6:30-16:30. Zasady funkcjonowania obowiązują takie, jak  przed wprowadzeniem ograniczenia . 

 

Przypominam, że Przedszkole pracuje cały czas w reżimie sanitarnym.

W dalszym ciągu obowiązują zalecenia GIS spowodowane epidemią koronawirusa.

osoba

 

 

W TROSCE O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO WSZYSTKICH DZIECI ORAZ PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ ZASADY:

 

 

 

DO PRZEDSZKOLA MOGĄ BYĆ PRZYPROWADZANE TYLKO I WYŁĄCZNIE ZDROWE DZIECI  !

 

 

W przypadku stwierdzenia u dziecka któregokolwiek z objawów m.in. takich jak katar, kaszel, podwyższona temperatura, ból brzucha, wysypka, senność, uskarżanie się dziecka na ból głowy, Rodzic zostanie wezwany do odbioru dziecka z przedszkola z prośbą o konsultację z lekarzem .

 

 

Liczę na  odpowiedzialne zachowania nas wszystkich .

 

Żywię nadzieję, że wspólnie zadbamy o zdrowie i bezpieczeństwo całej naszej społeczności .

 

 

Z wyrazami szacunku    

 

Renata Rangno      

 

 

 

 

Szanowni Rodzice !

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki od dnia 12 kwietnia 2021 do dnia 18 kwietnia 2021 r. nadal ograniczone zostaje stacjonarne funkcjonowanie naszego przedszkola. (Dz.U. 2021, poz. 651)

W związku z powyższym informuję, że Rodzice, którzy korzystali na podstawie złożonych wniosków z opieki w przedszkolu do dnia 09 kwietnia 2021, nie ponawiają wniosków, pozostali Rodzice w przypadku potrzeby zapewnienia opieki i spełniania kryteriów (określonych w informacji z dnia 27 marca) proszeni są o wypełnienie załączonego tam wniosku i przesłanie go na adres mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Z wyrazami szacunku

Renata Rangno

 

 

 

 

Ostatnie pożegnanie 

 

 

Paweł 2 3

 

  

Paweł Szabel

(6.04.1969 – 8.04.2021)

 

 

 

Pogrzeb odbędzie się

17 kwietnia 2021 tj. w sobotę o godz. 12:00

na Cmentarzu Parafialnym

przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie

 

 

 

 

 

 

"Odszedłeś tak nagle, że ani uwierzyć, ani się pogodzić..."

        

             Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas nagle wieloletni pracownik                Pan Paweł z Przedszkola Miejskiego nr 20 im. Baśniowa Kraina w Lesznie. 

Z Przedszkolem był związany od 1 października 1992 roku.

        

                Znany wszystkim, lubiany przez dzieci i każdego, kto miał przyjemność Go poznać.

Zawsze uśmiechnięty, bezpośredni, gotowy nieść pomoc, odpowiedzialny i dbający o dobro Przedszkola.

 

Pawle, na zawsze pozostaniesz w naszych sercach !

 

 

Można odejść na zawsze, by stale być blisko

ks. Jan Twardowski

 

 

Pracownicy i Rada Rodziców Baśniowej Krainy

 

 

 

 

 

jajkom5

 

Szanowni Państwo !

 

Z okazji świąt życzymy,

aby Wielkanoc ogarnęła Was

szczególną tradycją, refleksją i miłością, 

a wspólnie spędzony w gronie rodziny czas

napełnił Wasze serca radością.

Wszystkim życzymy też przede wszystkim zdrowia!

 

Personel

Baśniowej Krainy

 

 

 

 

Szanowni Rodzice !

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki od dnia 29 marca do dnia 11 kwietnia 2021 r. ograniczone zostaje stacjonarne funkcjonowanie naszego przedszkola.

Treść rozporządzenia – proszę kliknąć w link

https://www.gov.pl/attachment/aea5b8af-b183-46e4-8641-0cb334fc71ed

Informuję, że z uwagi na ograniczenie stacjonarnego funkcjonowania przedszkola Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Jednocześnie Minister Edukacji określił, że Dyrektor przedszkola na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

- ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu

W związku z powyższym Rodziców spełniających powyższe wskazania i zgłaszających potrzebę opieki proszę o wypełnienie wniosku i przesłanie go w formie elektronicznej (skan, zdjęcie) na adres przedszkola tj. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie co najmniej 1 dnia przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola.

Po przesłaniu wniosku Rodzic zwrotnie otrzyma potwierdzenie oraz informację o decyzji w sprawie przyjęcia dziecka.

Po określeniu potrzeb ustalona zostanie organizacja pracy w trybie stacjonarnym- w wyżej wskazanym okresie przewidywana praca w oddziale łączonym.

Dla pozostałych dzieci prowadzona będzie praca w trybie zdalnym poprzez przedszkolnego Fb .

Z poważaniem

Renata Rangno

Wniosek do pobrania poniżej

 Wniosek