SZANOWNI RODZICE DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH

 

DO PRZEDSZKOLA !

 

Zapraszam Państwa (jedną osobę z każdej rodziny) na wstępne zebranie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 26 sierpnia tj. w czwartek od godziny 17:00. W zależności od warunków atmosferycznych zebranie planowane jest na placu (za budynkiem od strony tarasów) lub w holu przedszkola. Podczas zebrania obowiązuje zakrycie ust i nosa .

Na zebraniu ustalone i omówione zostaną następujące kwestie:

  • Przydział dzieci do grup, przydział wychowawstw
  • Organizacja pracy przedszkola , w tym w okresie pandemii - procedury i praktyczne rozwiązania wprowadzone w przedszkolu, które obowiązywać będą od 1 września 2021
  • Planowane działania adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych - wsparcie dla dzieci i Rodziców
  • Porady- co należy przygotować dla dziecka

Informacja o zebraniu została przesłana również na podane przez Państwa adresy mailowe.

W przypadku braku możliwości udziału w zebraniu, proszę o kontakt telefoniczny po 26.08 celem udzielenia ewentualnych wyjaśnień.

 

 

 

Z poważaniem

 

Renata Rangno