dzieci rysunek

JUŻ WKRÓTCE

NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022

31 SIERPNIA OD 10:00 LISTY DZIECI Z PODZIAŁEM NA GRUPY DOSTĘPNE 

 W HOLU PRZEDSZKOLA

 

UWAGA !

W PONIEDZIAŁEK 30.08.2021 zapraszamy NOWO PRZYJĘTE DZIECI 3/4-LETNIE WRAZ Z RODZICEM DO UDZIAŁU W ZABAWACH ADAPTACYJNYCH  

Zabawy planowane są 

 NA PLACU PRZY PRZEDSZKOLU 

W GODZ. 11:00-12:00 

W przypadku opadów deszczu spotkanie zostanie odwołane.

 

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE ZAJĘCIA

W PRZEDSZKOLU ROZPOCZYNAJĄ SIĘ

OD 1.09.2021 r.(środa)

 

PRZEDSZKOLE CZYNNE JEST OD 6.30 DO 16.30

Ze względu na epidemię w Przedszkolu wprowadzone zostały procedury bezpieczeństwa oraz rozwiązania oragnizacyjne obowiazujące społeczność przedszkola. Znajmość ustaleń i postępowanie zgodnie z wytycznymi- wprowadzonymi procedurami oraz rozwiazaniami organizacyjnymi- jest niezbędne do zapewnienia optymalnych warunków funkcjonowania przedszkola w obecnej rzeczywistości. W celu minimalizacji zagrożenia proszę o zapoznanie się z informacjami oraz apeluję o odpowiedzialne zachowania nas wszystkich.

 

Poniżej dokumenty i informacje do analizy:

Procedura bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu

Procedura postępowania w sytuacji pojawienia się podejrzenia zarażeniem COVID-19

 https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3---v-aktualizacja

 

 

W pierwszym dniu, podczas przyprowadzania albo odbierania dziecka z przedszkola, w holu, na stolikach będą do pobrania przez Rodziców dokumenty do wypełnienia , w tym zgoda na pomiar temperatury oraz dane dotyczące ścieżki szybkiego kontaktu . Proszę o dokładne  przeanalizowanie dokumentóww, ich uzupełnienie oraz podspisanie przez oboje rodziców, a następnie oddanie w kancelarii lub nauczycielom na pierwszym zebraniu rodziców.

 

W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM ZEBRANIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW ODBĘDĄ SIĘ GRUPAMI.

 

Zapraszam serdecznie po jednym Rodzicu/Opiekunie dziecka w następujących terminach:
6.09.2021 (poniedziałek)-  gr.I (Kubusie)

7.09.2021 (wtorek)- gr.II (Biedronki)

8.09.2021 (środa)- gr. III (Motylki)

9.09.2021 (czwartek)- gr.IV (Pszczółki)

10.09.2021 (piątek)- gr.IV (Zajączki)

 

WSZYSTKIE ZEBRANIA ROZPOCZNĄ SIĘ OD GODZINY 17.00,

ODBĘDĄ SIĘ W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEDSZKOLA

 

Na zebraniu m.in.  ANALIZA WPROWADZONYCH ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH , WYBÓR ODDZIAŁOWYCH RAD RODZICÓW, OMÓWIENIE  KIERUNKÓW I PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ  PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ Z DZIEĆMI W DANEJ GRUPIE,

WSPÓLNE USTALENIA ORGANIZACYJNE I INNE.

PRZEWIDYWANY CZAS SPOTKAŃ OK. 1-1,5 GODZINY

PROSIMY O ZABRANIE ZE SOBĄ DŁUGOPISÓW

osoba

 

Obowiązujące ustalenia organizacyjne dotyczące funkcjonowania naszego przedszkola 

Przedszkole funkcjonuje w godzinach

od 6:30-16:30

W MIESIĄCU WRZEŚNIU PROWADZONE BĘDZIE MONITOROWANIE GODZIN PRZYCHODZENIA I ROZDCHODZENIA SIĘ DZIECI

Uwaga- w porze schodzenia i rozchodzenia się dzieci nie ma oddziałów łączonych - po okresie monitorowania czas pracy poszczególnych oddziałów dostosowany zostanie do potrzeb rodziców

 

Liczba dzieci w oddziale wynosić będzie max. 25 .

PRZYPROWADZANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA

üDzieci muszą być przyprowadzone do godziny 8:30 ( w wyjątkowych sytuacjach do 8:50) - o 8:50 przedszkole zostaje zamknięte i rozpoczynają się czynności dezynfekcji ciągów komunikacyjnych- nie ma możliwości przyprowadzania dziecka o późniejszej porze

üPrzyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola może odbywać się wyłącznie przez osoby zdrowe

üRodzic zachowuje dystans do pracowników, innych rodziców oraz innych dzieci nie mniejszy niż 1,5 m

üRodzic ( w przypadku sytuacji równoczesnego przyjścia kilku osób) czeka z dzieckiem na wejście do przedszkola w wyznaczonych miejscach (oznaczono namalowanymi stopkami na schodach wejściowych, są strzałki w holu oraz na schodach na piętro) obowiązują ograniczenia w wejściu na teren szatni - rodzice dzieci, które już uczęszczały do przedszkola oddają dziecko w holu wyznaczonemu pracownikowi, rodzice  dzieci nowo przyjętych do przedszkola w okresie adaptacji , przy wejsciu na teren szatni zobowiazani są zachować dystans społeczny 

 

üRodzic/ osoba przyprowadzająca dziecko ma zakryte usta i nos oraz obowiązkowo przed wejściem dezynfekuje ręce

w maseczce

üIdąc dalej wyznaczonym ciągiem komunikacyjnym Rodzic rejestruje przyjście dziecka (klikniecie pestką) , wchodzi do dużego holu nie przekraczając wyznaczonej linii, rodzice dzieci nowo przyjętych kierują się wraz z dzieckiem na piętro (wchodzenie i schodzenie po schodach prawą stroną, uwaga! w szatni może jednorazowao przebywać nie więcej niż 6 rodziców i 6 dzieci- w przypadku równoczesnego pojawienia się większej liczby osób Rodzice oczekują z dzieckiem na wejście w miejscach strzałek

üPrzyprowadzone dziecko, po pożegnaniu się, zostaje odebrane od Rodzica przez wyznaczonego pracownika, następnie Rodzic przemieszcza się do wyjścia od strony tarasów, a dziecko po czynnościach w szatni udaje się do wskazanej sali zajęć. 

üW przypadku dzieci z sal na piętrze (gr. I i V) nauczyciel lub pomoc nauczyciela przejmuje dziecko od Rodzica , w gr. IV - w razie potrzeby inny pracownik asystuje dziecku w drodze do Sali zajęć. Rodzice grup na parterze nie wchodzą na teren szatni (nie dotyczy sytuacji wyjątkowych)

 

ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA

üOdbieranie dzieci z przedszkola rozpoczyna się nie wcześniej niż o godzinie 14:15 ( do tej godziny przedszkole będzie zamknięte)

üPrzed odbiorem Rodzic kontaktuje się telefonicznie z nauczycielem, informując, że za kilka minut np. za 5 minut przyjdzie po dziecko- nauczyciel informuje dziecko o fakcie odbioru, dziecko kończy zabawę, załatwia potrzeby, myje ręce, w szatni ubiera się i czeka w wyznaczonym miejscu (pod opieką wyznaczonego pracownika) na przyjście Rodzica (lub upoważnionej osoby) i odbiór .

üPrzy odbieraniu dzieci z przedszkola obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa i zachowania, jak przy przyprowadzaniu.

üPo odebraniu dziecka, Rodzic wraz z dzieckiem wychodzi z przedszkola . W przypadku chęci korzystania z placu zabaw po odbiorze dziecka , pobyt na placu odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego (rodzic dba o zachowanie odpowiedniej odległości, zabazpiecza środki dezynfekujące oraz picie dla dziecka

Uwaga! 

   Po odbiorze dzieka nie ma możliwości korzystania z toalet w przedszkolu, nadal, do odwołania obowiązuje zakaz korzystania z placu zabaw przez osoby spoza przedszkola

 

W celu zminimalizowania zagrożenia zalecam Rodzicom stosowanie się do wprowadzonych procedur, rozwiazań organizacyjnych i  wytycznych .

 

Rodzicu pamiętaj!

üDo przedszkola mogą przychodzić tylko zdrowe dzieci (bez podwyższonej temperatury , kaszlu, kataru, biegunki, wysypki) z dobrym samopoczuciem- w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych Rodzicu zostaniesz wezwany po odbiór dziecka .

üPrzed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola powinieneś w domu zmierzyć dziecku temperaturę- w przypadku temperatury powyżej 37°C należy dziecko pozostawić w domu

üMasz obowiązek stosować się do szybkiego sposobu komunikacji tj. do odbioru połączenia z przedszkola , dokonanego na wskazany przez Ciebie numer telefonu umożliwiający szybkie , skuteczne przekazanie informacji w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia dziecka

üPo przekazaniu przez przedszkole informacji o zagrożeniu zdrowia Twojego dziecka jesteś (lub upoważniona przez Ciebie osoba) zobowiązany niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola.

üWyrażasz zgodę na pomiar temperatury dziecka- pomiar temperatury w przedszkolu dokonywany będzie 2 razy w ciągu dnia , w określonych porach tj.po śniadaniu oraz po drugim posiłku lub wg potrzeby np. w sytuacji zaobserwowania u dziecka niepokojacych objawów 9senność , apatia, brak apetytu, spadek aktywności) 

üJeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno Ci przyprowadzać dziecka do przedszkola

üNie pozwalaj dziecku zabrać do przedszkola żadnych zabawek/sprzętów/książeczek itp.

üWspółpracuj z przedszkolem z zakresie kształtowania bezpiecznych nawyków higienicznych np. zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas nieoczekiwanego kichania, czy kasłania, częste mycie rąk

üPrzekazuj dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, w przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych niezwłocznie o tym fakcie informuj

 

Żywię nadzieję, że wspólnie zadbamy o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich .

 

CO BĘDZIE DZIECKU POTRZEBNE NA POCZĄTKU
ROKU SZKOLNEGO ?

DZIECIOM 3-4 LETNIM- ODDZIAŁ Z LEŻAKOWANIEM (GRUPA I) :

POŚCIEL- DUŻY KOC ZŁOŻONY WZDŁUŻ, NA NIEGO ZAŁOŻONA POSZEWKA,MAŁA PODUSZKA, PIŻAMKA,

PAPCIE, W WORECZKU RZECZY NA PRZEBRANIE.

UWAGA! WSZYSTKO POWINNO BYĆ PODPISANE (OZNACZONE)

DZIECIOM 4-5-6 LETNIM- ODDZIAŁY BEZ LEŻAKOWANIA

PAPCIE, W WORECZKU STRÓJ GIMNASTYCZNY

(WYGODNA KOSZULKA I KRÓTKIE SPODENKI), DLA DZIECI TEGO POTRZEBUJĄCYCH W WORECZKU RZECZY DO PRZEBRANIA

 

JUŻ TERAZ WARTO RÓWNIEŻ POMYŚLEĆ O KALOSZACH I PELERYNCE DLA DZIECKA- DZIECI UCZESTNICZĄ W SPACERACH TAKŻE KIEDY PADA NIEWIELKI DESZCZ

WSZYSTKIM DOBRY HUMOR !

 

Drogie Dzieci, już na Was czekamy !

 

Z wyrazami szacunku    

Renata Rangno