osoba

 

 

SZANOWNI RODZICE !

 

 

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższymi ważnymi komunikatami

 

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

- działania rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola

 • Trwa składanie „Deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 20 w Lesznie na rok szkolny 2022/2023”. Wypełniony dokument należy złożyć do dnia 2 marca 2022 do 15:00. Brak złożenia deklaracji oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.

 

OD 1 MARCA 2022

NOWE ZASADY PRZYPROWADZANIA

I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

 • Wchodzenie i wychodzenie z przedszkola odbywać się będzie drzwiami głównymi.
 • Proszę pamiętać o logowaniu pobytu dziecka za pomocą pestki.
 • W celu optymalizacji czasu pobytu w szatni w dalszym ciągu proszę o telefoniczne zgłaszanie nauczycielowi zamiaru odbioru dziecka tak , by miało czas na sprzątnięcie po sobie miejsca zabawy oraz załatwienie potrzeb fizjologicznych i umycie rąk.
 • Czas pobytu w szatni powinien być skrócony do minimum- dzieci sprawnie się rozbierają/ubierają- czynności te mają już znakomicie wypracowane, zatem wymagamy od dzieci samodzielności i nie przedłużamy tych czynności .
 • W przypadku potrzeby przekazania   nauczycielowi jakiejś informacji proszę zachowywać dystans i nie prowadzić dłuższych rozmów . W sytuacjach wymagających szerszych konsultacji, czy omówienia spraw dotyczących funkcjonowania dziecka w przedszkolu zachęcam do skorzystania z formy spotkania indywidualnego ( po umówieniu się z nauczycielem) .

 

OD 1 MARCA 2022 NALICZANIE ODPŁATNOŚCI

W NOWYM SYSTEMIE OBECNOŚCI.PL

 

 • Od 1 marca funkcjonować będzie nowy system naliczania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu OBECNOŚCI.PL . System działa w chmurze.
 • Każdy rodzic będzie miał wgląd w dane dotyczące opłat za przedszkole- zarówno naliczone jak i uiszczone, system również będzie umożliwiał komunikowanie się z nauczycielami
 • W dniach 7-10.03.2022 każdy rodzic otrzyma mail z linkiem do zalogowania się do systemu oraz powiadomienie o konieczności ustawienia sobie hasła dostępu do systemu(proszę sprawdzić SPAM) . Szczegółowe informacje zostaną przekazane w pierwszych dniach marca- proszę śledzić ogłoszenia na sztalugach w przedszkolu .
 • WAŻNE! W przypadku braku otrzymania do dnia 11 marca maila z linkiem do logowania należy ten fakt niezwłocznie zgłosić dyrektorowi lub referentowi.
 • Ułatwieniem do korzystania z systemu będzie aplikacja, która będzie do pobrania kodem QR lub ze sklepu PLAY lub app store- szczegóły 7 marca 2022.

 

Renata Rangno