INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

 

 

WITAMY

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 20

im.Baśniowa Kraina w Lesznie

 

logo

   

 

 ozdobnik strzałka

 

Od dnia 25.05.2018r.

 

w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

 

Administratorem danych jest Przedszkole Miejskie nr 20 im. Baśniowa Kraina reprezentowane przez Dyrektora Renatę Rangno

 

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni

 

 

Pan Robert Stańczyk

 

Kontakt z inspektorem : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

 

 ozdobnik strzałka

 

 

 

JESTEŚMY PRZEDSZKOLEM DALTOŃSKIM

 

 

 

 

 

dalton-logo

 

 

Siedziba mieści się przy ul. Karasia 11, Telefon: /065/520-35-28

Adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa: www.basniowakraina.leszno.pl

Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Leszno.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

Dyrektor – mgr Renata Rangno.

Przedszkole jest obiektem monitorowanym.

 

ozdobnik strzałka 

 

 

W przedszkolu funkcjonują oddziały 9-cio godzinne.

Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola mają zapewnioną

5-cio godzinną nieodpłatną

 opiekę, wychowanie  i edukację w godzinach od 7.30-12.30.

(godziny zostały określone w statucie przedszkola)

 

Od 1 września 2019 nastąpiła zmiana przepisów w zakresie naliczania opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

 

Rodzice ponoszą opłaty:

 

- opłatę w wysokości  - 1 zł/za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ( za wyjątkiem dzieci objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym).

 

Określa się następujące godziny pobytu dziecka w przedszkolu:

 

pierwsza płatna godzina od 6:30-7:29

druga płatna godzina od 12:31-13:30

trzecia płatna godzina od 13:31 - 14:30

czwarta płatna godzina od 14:31-15:30

piąta płatna godzina od 15:31- 16:30

 

Sposób rejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu omówiony zostanie na zebraniu Rodziców

 

 

opłatę za wyżywienie (tzw. dzienna stawka żywieniowa) ustaloną przez Dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym

-aktualnie od 1.09.2019 - 6 zł/dzień 

 

ozdobnik strzałka

 

Oddziały 9-cio godzinne

Czas pracy: od 6.30-16.30.

Od nowego roku szkolnego uczęszczać do nich bedą dzieci w wieku od 3-6 lat. W zależności od naboru tworzone są grupy mieszane (dzieci różnych roczników w jednej grupie) lub jednolite (w grupie są dzieci z jednego rocznika) .

Najmłodsza grupa (3 latki) w godzinach od 11.45-13.10 odpoczywa na leżakach, w związku z czym, rodzice tych dzieci zobowiązani są przygotować pościel.

 

Dzieci korzystają z trzech posiłków: 

8.30 –  śniadanie

11.30- II śniadanie - zupa i owoc/deser

13.30-  obiad- II danie, kompot/owoc

 

W porze schodzenia i rozchodzenia się dzieci praca odbywa się w oddziałach łączonych.

 

 

ozdobnik strzałka

 

 

W roku szkolnym 2019/2020

DZIECI 6-LETNIE ODBYWAJĄ OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE.

Wszystkie dzieci nieodpłatnie dodatkowo korzystają z następujących zajęć:

 

 ·    języka angielskiego- 2 x tydzień (bliższe informacje w kąciku języka angielskiego)

 

·    religii (na życzenie rodziców)- 2 x tydzień,  

 

·    dzieci 5/6 letnie z koncertów muzycznych z cyklu „Spotkania ze Świerszczem" organizowanych

we współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia

 

W ramach udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej  nauczyciele w  codziennych oddziaływaniach wspomagają rozwój dzieci uwzględniając ich możliwości psychofizyczne, dodatkowo placówka

 współpracuje z PPP w Lesznie ,

 

Dla zakwalifikowanych dzieci w przedszkolu prowadzona jest

grupowa terapia logopedyczna - 2 x tydzień  

 

 

 ozdobnik strzałka

 

Bazę stanowi budynek wolnostojący, w którym mieści się 5 dobrze wyposażonych sal do zajęć oraz adoptowana sala gimnastyczna i salka audiowizualna.

 

 

Wokół budynku znajduje się, pokryty trawą, funkcjonalnie urządzony plac zabaw.

 

Obiekt jest całodobowo monitorowany.

 

Do przedszkola uczęszcza 125 dzieci, zapisanych na pobyt 9-cio godzinny

Grupa I Motylki  3-latki

Grupa II Pszczółki 4-latki

Grupa III Kubusie  5- latki

Grupa IV  Biedronki 5-6- latki

Grupa V Zajączki- 4-6 latki,

Kadra pedagogiczna przedszkola - 12 nauczycieli ( 9 pełen etat, 3 niepełny wymiar)- 7 dyplomowanych,  1 mianowany, 1 kontraktowy, 3 stażystów

Personel administracyjno- obsługowy - 12 osób.

 

 

W styczniu 2020 r. nasza placówka ponownie uzyskała Certyfikat Przedszkola Daltońskiego. Działania pedagogiczne i wychowawcze prowadzimy bazując na głównych filarach edukacji daltońskiej- uczymy dzieci samodzielności, odpowiedzialności, rozwijamy umiejętność współpracy i pobudzamy do dokonywania refleksji