INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

 

 

WITAMY

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 20

im.Baśniowa Kraina w Lesznie

 

logo

   

 

 ozdobnik strzałka

 

Od dnia 25.05.2018r.

 

w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

 

Administratorem danych jest Przedszkole Miejskie nr 20 im. Baśniowa Kraina reprezentowane przez Dyrektora Renatę Rangno

 

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni

 

 

Pani Natalia Ratajewska

 

Kontakt z inspektorem : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

tel: 783479791

 

 

 

 ozdobnik strzałka

 

 

 

JESTEŚMY PRZEDSZKOLEM DALTOŃSKIM

 

 

 

 

 

dalton-logo

 

 

Siedziba mieści się przy ul. Karasia 11, Telefon: /065/520-35-28

Adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa: www.basniowakraina.leszno.pl

Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Leszno.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

Dyrektor – mgr Renata Rangno.

Przedszkole jest obiektem monitorowanym.

 

ozdobnik strzałka 

 

 

W przedszkolu funkcjonują oddziały 9-cio godzinne.

Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola mają zapewnioną

5-cio godzinną nieodpłatną

 opiekę, wychowanie  i edukację w godzinach od 7.30-12.30.

(godziny zostały określone w statucie przedszkola)

 

Rodzice ponoszą opłaty:

 

- opłatę w wysokości  - 1 zł/za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ( za wyjątkiem dzieci rocznikowo 6 letnich objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym).

 

Określa się następujące godziny pobytu dziecka w przedszkolu:

 

pierwsza płatna godzina od 6:30-7:29

druga płatna godzina od 12:31-13:30

trzecia płatna godzina od 13:31 - 14:30

czwarta płatna godzina od 14:31-15:30

piąta płatna godzina od 15:31- 16:30

 

Sposób rejestrowania odbywa się przy wykorzystaniu czytnika elektronicznego, za pomocą tzw. pestki. Naliczanie opłaty odbywa się przy wykorzystaniu porgramu firmy NETCOMP.

 

 

opłatę za wyżywienie (tzw. dzienna stawka żywieniowa) ustaloną przez Dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym

-zmiana od 1.09.2021 - 7 zł/dzień 

 

ozdobnik strzałka

 

Oddziały 9-cio godzinne

Czas pracy: od 6.30-16.30.

Uczęszczają do nich dzieci w wieku od 3-6 lat. W zależności od naboru tworzone są grupy mieszane (dzieci różnych roczników w jednej grupie) lub jednolite (w grupie są dzieci z jednego rocznika) .

Najmłodsza grupa (3/4 latki) w godzinach od 11.45-13.10 odpoczywa na leżakach, w związku z czym, rodzice tych dzieci zobowiązani są przygotować pościel.

 

Dzieci korzystają z trzech posiłków: 

8.30 –  śniadanie

11.30- II śniadanie - zupa i owoc/deser

13.30-  obiad- II danie, kompot/owoc

 

W porze schodzenia i rozchodzenia się dzieci praca odbywa się w oddziałach łączonych. 

 

 

ozdobnik strzałka

 

 

W roku szkolnym 2021/2022

DZIECI 6-LETNIE- r-ocznik 2015 ODBYWAJĄ OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE.

Wszystkie dzieci nieodpłatnie dodatkowo korzystają z następujących zajęć:

 

 ·    języka angielskiego- 2 x tydzień (bliższe informacje w kąciku języka angielskiego)

 

·    religii (na życzenie rodziców)- 2 x tydzień,  

 

·    po okresie epidemii dzieci 5/6 letnie z koncertów muzycznych z cyklu „Spotkania ze Świerszczem" organizowanych

we współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia

 

W ramach udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej  nauczyciele w  codziennych oddziaływaniach wspomagają rozwój dzieci uwzględniając ich możliwości psychofizyczne, dodatkowo placówka

 współpracuje z PPP w Lesznie ,

 

Dla zakwalifikowanych dzieci w przedszkolu prowadzona jest

grupowa terapia logopedyczna - 2 x tydzień  

 

 

 ozdobnik strzałka

 

Bazę stanowi budynek wolnostojący, w którym mieści się 5 dobrze wyposażonych sal do zajęć oraz adoptowana sala gimnastyczna i salka audiowizualna.

 

 

Wokół budynku znajduje się, pokryty trawą, funkcjonalnie urządzony plac zabaw.

 

Obiekt jest całodobowo monitorowany.

 

Do przedszkola maksymalnie może uczęszczać 125 dzieci, zapisanych na pobyt 9-cio godzinny

Grupa I    Kubusie 3/4-latki

Grupa II Biedronki 4-latki

Grupa III  Motylki 5- latki

Grupa IV   Pszczółki6- latki

Grupa V Zajączki- 4-6 latki,

Kadra pedagogiczna przedszkola - 12 nauczycieli ( 9 pełen etat, 3 niepełny wymiar)- 8 dyplomowanych,  1 mianowany, 3 kontraktowych

Personel administracyjno- obsługowy - 12 osób.

 

 

W styczniu 2020 r. nasza placówka ponownie uzyskała Certyfikat Przedszkola Daltońskiego. Działania pedagogiczne i wychowawcze prowadzimy bazując na głównych filarach edukacji daltońskiej- uczymy dzieci samodzielności, odpowiedzialności, rozwijamy umiejętność współpracy i pobudzamy do dokonywania refleksji

 

 

 

OPIEKA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI

REALIZOWANA JEST W NASTĘPUJĄCYCH MIEJSCACH :

- Ventriculus - ul. Słowiańska 41
- Hanna Ciesielska - SP 7
- Anna Hrapek - Szeflińska

  ul.  Rejtana 73 a