Jesteśmy aktywni w zakresie współpracy ze środowiskiem.

 

 

Nasze przedszkole zainicjowało nową miejską imprezę -

obchody Leszczyńskiego Dnia Przedszkolaka.  

 

 

dzień plaka   dzien plaka  dzień plka 2  dzień pzedszkolaka  dzień plka

   

 Pierwsza edycja miała miejsce we wrześniu 2013 roku. Wzięło w niej udział ok.1.050 dzieci z leszczyńskich placówek, aktualnie ok. 1250 dzieci z 24 przedszkoli w Lesznie

 

 

Kolejne edycje obchodów święta oprócz intergacji i świetnej zabawy były okazją do kształtowania postaw patriotycznych u dzieci, poznawania środowiska lokalnego i globalnego :

 

II Leszczyński Dzień Przedszkolaka- „Leszno- moja mała ojczyzna”-2014

III Leszczyński Dzień Przedszkolaka- „W krainie legend polskich”-2015

IV Leszczyński Dzień Przedszkolaka „Przedszkolak wędruje po Europie”-2016

V Leszczyński Dzień Przedszkolaka „Wędrówki Przedszkolaka po kontynentach świata”-2017

VI Leszczyński Dzień Przedszkolaka pod hasłem „Kto-Ty jesteś?- Polak mały”- 2018

VII Leszczyński Dzień Przedszkolaka „ Festiwal Pszczeli”-2019

VIII Leszczyński Dzień Przedszkolaka „Przedszkolaki Leszno kochają, dlatego swoją małą ojczyznę chętnie upiększają! ”-2020

IX Leszczyński Dzień Przedszkolaka- Olimpiada Przedszkolaków „ROZWIŃ SKRZYDŁA DLA ZDROWIA!” w połączeniu z akcją EKO Leszno-2021

X Leszczyński Dzień Przedszkolaka OD MAŁEGO LESZCZYNIAKA DO WIELKIEGO POLAKA przybliżanie postaci wielkich Polaków patronów roku 2022

Leon Rozpendowski

Ignacy Łukasiewicz

Maria Konopnicka

Wanda Rutkiewicz

102 rocznica przyłączenia Leszna do macierzy

XI Leszczyński Dzień Przedszkolaka- „Z Kopernikiem za pan brat,

wstrzymał Słońce, ruszył świat!” - 2023

 

 

Impreza corocznie odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Leszna, integruje społeczności wszystkich przedszkoli w Lesznie. Realizacja przedsięwzięcia odbywa się we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Policją, Strażą Miejską, wolontariuszami ze szkół ponadpodstawowych m.in. z I LO, Zespołem Szkół Ekonomicznych oraz innymi podmiotami. 

 

 

mamo biegnij   mamo tato biegnij  

Zostalimy zaproszeni na Doynki do Przedszkola Miejskiego nr 10 2013-10-08 010    Zostalimy zaproszeni na Doynki do Przedszkola Miejskiego nr 10 2013-10-08 011

 

kama  FILE00083

 

 

W ramach współpracy z przedszkolami bierzemy również udział w organizowanych impezach, akcjach, konkursach np. Dożynkach , których gospodarzem jest Przedszkole Miejskie nr 10, imprezie "Mamo, Tato biegnij ze mną" organizowanej przez Przedszkole Miejskie nr 11.

Organizujemy także szkolenia zewnętrzne dla nauczycieli np. z Kamą Palińską, Dorotą Dziamską.

  

szkoła muzyczna

      Spotkanie ze Świerszczem 2014-02-20 026      

 

We współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego
organizujemy cykliczne spotkania muzyczne od rozrywki do klasyki

"Spotkania ze Świerszczem"

 

 spotkanie ze stranikiem miejskim  Wycieczka do Straży Miejskiej 2013-10-10 010

 

Spotkania ze Strażnikiem Miejskim są okazją do uczenia się bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach zagrożenia

 

staacy

 

Strażacy uświadamiają nam jakie są przyczyny pożarów,

jak zachować się w razie pojawienia się ognia.
Znamy numer alarmowy: 998
W tym roku czeka nas kolejna próba ewakuacji z przedszkola,

która mamy nadzieję przebiegnie bardzo sprawnie.

 

poradnia  

 

Współpracując z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną organizujemy na terenie przedszkola spotkania z pedagogiem, psychologiem, badania logopedyczne dla dzieci 3-letnich. Każde z działań jest okazją do poszerzenia wiedzy uczestników spotkań oraz skorzystania przez Rodziców z porad specjalisty.

 

 

 

studenci   studenci PWSZ 

 

studenci UAM   studenci wsh

 

 

 

W ramach praktyk zawodowych studenci WSH w Lesznie , PWSZ, UAM oraz z innych uczelni prowadzą w naszym przedszkolu zajęcia, podejmują się różnych inicjatyw np. prowadzenia baliku, andrzejek dla dzieci, przygotowują teatrzyki.

 

 

fundacja Odzew

 

 

Współpraca z Fundacją "Odzew" przybiera różnorodne formy. "Pszczółki" jako najmłodsi wolontariusze uczestniczyli w realizacji projektu "Budujemy obywatelską Polskę", uświetniali swoimi występami organizowane przez fundację spotkania. Całe przedszkole włącza się np. w wykonanie chorągiewek.

 

teatrzyk ekonomik  biblioteka ekonomik

 

ekonomik

 

Świetne spektakle, zajęcia w bibliotece ZSE przynoszą dzieciom wiele radości,

rozwijają ich zainteresowania.

 

zdjcie z fizykiem  dziewczyny IV LO

 

Współpraca z IV LO obejmuje takie formy jak czytanie dzieciom bajek przez uczniów i prezentowanie talentów, organizowanie biegów na orientację w trakcie pikniku rodzinnego, spotkania z fizykiem.

 

fryzury ZSO

 

Uczennice Zespołu Szkół Ochrony Środowiska w ramach prowadzonej współpracy "ćwiczą" fantazyjne fryzury dziecięce oraz wykonują oryginalne majkijaże przy okazji andrzejek i i baliku

 

 

 

sp 2 nl  sp2

 

współpraca z SP 2 jasełka biblioteka

Współpracujemy ze Szkołą Podstawową nr 2 w Lesznie. Corocznie w roku poprzedzającym pójście dzieci do szkoły, nasi wychowankowie mają okazję zwiedzić szkołę, uczestniczyć w lekcjach oraz zapoznać się ze starszymi koleżankami i kolegami, którzy przygotowują wiele atrakcji, m.in. występy np. "Jasełka", korzytsają z biblioteki szkolnej. Wielu z artystów to nasi absolwenci. Spotkania z nauczycielami umożliwiają Rodzicom uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące funkcjonowania szkoły.

 

sp 3  Zajęcia komputerowe w SP3 2014-01-16 013

Realizując projekty edukacyjne wspólpracujemy także

ze Szkołą Podstawową nr 3 w Lesznie,

m.in. korzytsamy z pracowni komputerowej.

 

 

  bieblioteka publiczna2       biblioteka publiczna

 

CAT 2   CAT

Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży owocuje wychowaniem przyszłych czytelników, a kontakty z wolontariuszami dzięki współpracy z Centrum Aktywności Twórczej przybliżają dzieciom kulturę innych narodów.

 

 wystpy MOK  wystpy na rynku

 jedzenia    jedzenia nie marnujęwręczenie nagrody Wiktorii oraz wręczenie pompy insulinowej Amelce 2014-01-28 003  wręczenie nagrody Wiktorii oraz wręczenie pompy insulinowej Amelce 2014-01-28 016

Prezentujemy swój dorobek artystyczny przy okazji organizowanych w mieście konkursów, przeglądów np.piosenki. Współpraca z ośrodkami kultury, szczególnie z MOK w Lesznie jest okazją do ujawniania talentów dzieci, a dla nas źródłem radości i satysfakcji !!!

Przyłączamy się także do różnych akcji organizowanych przez fundacje i stowarzyszenia . 

 

spotkanie karmniki  p. Kostrowski

 

 

Najważniejszymi partnerami do współpracy są nasi Rodzice, którzy poprzez własną aktywność dostarczają dzieciom  wielu niezapomnianych przeżyć, zaskakują pomysłowością oraz różnorodnością działań. Prezentując np. swoje hobby, miejsca pracy wzbogacają prowadzony w przedszkolu proces wychowawczo- dydaktyczny.

 

Dziękujemy Wam Drodzy Rodzice!!!