Portfolio grupy „Pszczółki” - Plan daltoński

Przedszkole Miejskie nr 20 w Lesznie

Rok szkolny 2014/15 grupa dzieci  3-letnich

Opracowanie mgr Iwona Dera

 

Plan  daltoński  stworzony  przez  Helen  Parkhurst  opiera  się  na  słowach kluczach:

d1

       

       Realizacja  innowacji  pedagogicznej opartej na idei pedagogiki daltońskiej bez problemu powiedzie się w grupach starszych. W grupie najmłodszej trochę  trudniej jest osiągnąć zamierzone cele, ze względu  na rozciągnięcie działań w czasie i małą dojrzałość dzieci. Ogromnym plusem jest to, iż proces dydaktyczno-wychowawczy edukacji  daltońskiej  jest  wizualizowany. 

 

 

      Znajdujące  się  w  sali  kolorowe  zdjęcia-obrazy pozwalają dzieciom lepiej zrozumieć i zapamiętać zasady funkcjonowania w przedszkolu.

 

      Dzięki  odpowiednio  przygotowanym   niestandardowym  środkom dydaktycznym,  organizacji  przestrzeni,  wydzieleniu  miejsc  do  działań  tematycznych i zgromadzeniu w nich odpowiednich materiałów dydaktycznych dzieci mają ogromną szansę na swobodne podejmowanie samodzielnych działań.

 

     Jednym  z  pierwszych  elementów  wykorzystywanym przez nas   w  codziennej  pracy  jest zwizualizowany  Plan Dnia - porządkuje i daje poczucie bezpieczeństwa małym dzieciom.

 

     Każdy dzień rozpoczyna się od prezentacji ilustracji przedstawiających kolejne czynności zaplanowane  przez  nauczyciela. 

 

   Wspólnie  z  dziećmi nauczycielka  umieszcza  na  tablicy odpowiednie obrazki, a dzieci doskonale orientują się co będą za chwilę robić.

 

   Każdy ranek w przedszkolu to wspólne planowanie dnia.

 

   Barwne ilustracje przedstawiające w sposób symboliczny różne działania podejmowane przez dzieci i nauczyciela nie tylko oswajają dzieci z rytmem dnia, ale również pokazują jego systematyczny przebieg.

 

   Dzieci znając występujące po sobie poszczególne etapy czują się bezpieczne co sprawia, że czują się na pewno współodpowiedzialne za realizację planowanego dnia.

 

   Pomimo  naszych  obaw  ciągła  praca  nad  wzbogacaniem  kącików  zainteresowań wykorzystywanie prostych pomocy i środków dydaktycznych, wizualizacja procesów np. następujących po sobie dni tygodnia zaznaczonych kolorami, planowanie dnia i kolejnych czynności przynoszą oczekiwane efekty. Zaznaczanie za pomocą wizytówki bądź zdjęcia swojej  obecności  i  swojego  nastroju  w  chwili  przyjścia  do  przedszkola,   stosowanie  umownego  sygnału  do  sprzątania  zabawek  sprawiły, że nasze 3 letnie dzieci stają się swobodne, odpowiedzialne, samodzielne i chętne do pracy.

   

Mamy nadzieję, że dzieci wyposażone w określone umiejętności i posiadające kluczowe kompetencje lepiej będą sobie radzić na kolejnych szczeblach edukacji. Poprzez  zabawę   i  pracę  będą  się  uczyć,  a  jednocześnie  czerpać  radość z odkrywania i doświadczania świata!

 

A oto kolejne działania, które zostały podjęte w pierwszym roku,  aby wdrożyć innowację daltońską:

Aby rozpoznawać kolejne dni, musiałyśmy nauczyć dzieci (poprzez wielość zabaw) rozpoznawać i nazywać kolory.

Z rozpoznawaniem idzie nam coraz lepiej, ale z nazywaniem mamy jeszcze problemy...

d2

 

Oswajamy dzieci z nazwami kolorów na dniach tygodnia.

 

d3

 

Dzieci uczą się piosenki o dniach tygodnia :

„Tydzień ma 7 dni, zna je mama , znasz je ty:

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i sobota ,

A w niedzielę, razem z mamą, powtórzymy znów to samo!” 

 

Po przyjściu do przedszkola zaznaczają swoją obecność na tablicy obecności, gdzie mogą też ocenić swoje samopoczucie.

 

d4

 

Każdy dzień rozpoczyna się od prezentacji ilustracji przedstawiających kolejne czynności zaplanowane  przez  nauczyciela. Dzieci w trakcie dnia przesuwają wskaźnik zadań.

d5

 

Tablica zadań jest na razie przede wszystkim dla nauczyciela – tu bowiem zaznacza sobie obserwowane sfery działań  i efekty pracy z dziećmi (u nas – rozbieranie kapci, kolejne etapy mycia rąk, zakładanie spodenek, ustawianie wieży z min. 8 klocków, slalom między przeszkodami).

Ale jest coś, czego nie przewidziała chyba Helena Parkhurst, twórczyni systemu daltońskiego – kreatywności naszych ruchliwych Pszczółek, które w ułamku sekundy potrafią pozbawić nasze tablice zadań WSZYSTKICH znaczków :)

 

d6

 

d7

 

Pszczółki w nowym roku szkolnym 2015/16,

w grupie dzieci 4 –letnich!

 

W tym roku szkolnym skupiamy się na filarach, na tym, co najważniejsze!

      W trzylatkach dzieci były jeszcze w okresie adaptacji, uczyły się samodzielnego ubierania, rozbierania, sprzątania zabawek i zabawy z grupą. Udało się znakomicie! Samoobsługa jest na wysokim poziomie, wysoki poziom osiągnęła też zabawa grupowa.

Pracę trzeciego nowym roku szkolnym rozpoczęłam od trzeciego filaru, który uważamy za bardzo istotny – nad współpracą wychowawczą w grupie. Nie ma współpracy bez ćwiczenia kompetencji komunikacyjnych  u dzieci!

 

Współpraca

 

Postawiłam sobie cel, a program wygląda tak:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci:
  • zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego porozumiewania się w różnych sytuacjach,
  • współdziałania w grupie podczas zabawy i pracy,
  • zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
 2. Wspomaganie rozwoju osobistego dzieci:
  • budowanie pozytywnego obrazu samego siebie,
  • kształtowanie poczucia własnej wartości,
  • wdrażanie do wyrażanie siebie w różnych formach działalności,
  • rozbudzenie ciekawości aktywnością słowną
 3. Wspomaganie rozwoju sfery emocjonalnej:
  • zdobywanie umiejętności dostrzegania i wyrażania emocji swoich i rówieśników,
  • zdobywanie umiejętności zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych,
  • uczenie się sposobów odreagowywania napięć emocjonalnych.

     Główne zadanie zajęć to rozładowanie napięć emocjonalnych przez różnorodne formy aktywności (najwięcej rozwijającego ruchu), które powodują odblokowanie i ujawnienie emocji podczas zabaw grupowych.

 

d8

 

 

 

Szanujemy się i lubimy J

 

d9

 

Słuchamy siebie uważnie

 

d10

Spotkanie w bibliotece

 

Rozwijamy w sobie wrażliwość na odbiór otaczającego nas świata

d11

Słuchamy utworów Romana Maciejewskiego w Muzeum Żydowskim

 

Rozmawiamy ze sobą

 

Pozytywnie na siebie reagujemy

 

Umożliwiamy drugiej osobie współuczestnictwo w aktywności

d12

 

Zabawy ruchowe z grupą Motylków

 

Nabywamy odwagę, aby wnieść swój wkład w pracę grupy

d13

Agatka opowiada dzieciom o swojej widokówce i zachęca dzieci do wyjazdu nad morze

 

Staramy się ładnie mówić i śpiewać (pracujemy nad wymową)

d14

 

Współpracujemy w zespołach zadaniowych

 

d15

 

Staramy się spokojnie rozmawiać, spokojnie mówić i spokojnie reagować. Ćwiczymy stopniowanie głośności mówienia

d16

Ćwiczymy spokojne reakcje przy muzyce

 

 

Współdziałamy ze sobą podczas pracy i zabawy - zgodnie z zasadą "Zero agresji!"

 

d17

 

Korzystamy z zegara daltońskiego, gdy chcemy bawić się tą samą zabawką

 

Staramy się pracować nad zadaniem aż do jego  zakończenia

 

Staramy się wzajemnie komplementować i udzielać  pozytywnych komentarzy

 

Staramy się wyrażać odmienne zdanie w uprzejmy sposób

 

Mamy wiele świetnych pomysłów, pracujemy nad swoją kreatywnością

d18

 

d19

 

Pracujemy w zmieniających się parach

 

d20

Zawsze można liczyć na pomoc innych

 

 

Rozmawiamy ze sobą, bawimy się razem

 

d21

 

Pracujemy nad budowaniem pozytywnego obrazu samego siebie

 

d22

 

Wyrażamy siebie w różnych formach swojej działalności

 

d23

Rozwijamy swoją aktywność słowną, jesteśmy ciekawi świata (opowiadamy o nim, dzielimy się przeżyciami)

 

d24

 

Staramy się wyrażać swoje emocje i rozpoznawać emocje rówieśników

 

d25 d25a

Justin gra rolę. Od razu reaguje na zaniepokojenie Natalki, że coś mu się stało…

 

Zdobywamy umiejętności zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych

 

d26 d26a

Widać od razu, że Heniu nie ma ochoty na wspólne zdjęcie!

Po chwili widać zmianę na twarzy, jakby pomyślał „No dobra,  zrobimy zdjęcie razem J

 

 

Odpowiedzialność

 

Powierzanie dzieciom odpowiedzialności za ich proces nauczania jest w grupie tak małych dzieci trudny. Uważam, że wystarczające na tym etapie jest uświadamianie dzieciom, że uczą się dla tylko siebie, pokazanie im wielorakich możliwości korzystania z pozyskanej wiedzy i  uczenie odczuwania radości współpracy z kolegami w grupie.

Przygotowaniem do przyjęcia odpowiedzialności z samodoskonalenie i uczenie się jest praca małymi kroczkami nad przejęciem odpowiedzialności w sferach:

 • próba  zrozumienia siebie i swojego otoczenia (łączenie przyczyny ze skutkiem)d27Na zdjęciu doświadczenia z kisielem
 • dbanie o swoje zdrowie, uczestniczenie w zabawach ruchowych

d28

 

 • dbanie o bezpieczeństwo swoje i kolegów (podczas zabaw ruchowych)
 • znajomość organów, które dbają o bezpieczeństwo dzieci (policja, straż pożarna)

d29

 

 

 • odpowiednie zachowanie na uroczystościach i poza terenem przedszkola

 

d30

Kiedy dzieci zachowują się odpowiedzialnie na wycieczkach poza przedszkolem mogą swobodnie korzystać z zabawy i odczuwać komfort i bezpieczeństwo.

d31

 • przejęcie odpowiedzialności za powierzone grupie środki dydaktyczne

d32

Zawsze staramy się, aby pomoce dydaktyczne wróciły nieuszkodzone na swoje miejsca.

 • przejęcie odpowiedzialności za przyrodę, wygląd otoczenia, w którym dzieci się bawią

d33

Sadzimy drzewa

 

Wydaje się, że powierzenie tak małym dzieciom tylu zadań jest wystarczające jak na ten etap rozwojowy. Każde zagadnienie zawiera też określony stopień trudności ze względu na indywidualizację pracy z każdym przedszkolakiem.

 

 

Samodzielność

 

W młodszych grupach wiekowych praca nad samodzielnością to w pierwszej kolejności nauka samoobsługi. W grupie dzieci 3 letnich Pszczółki uczyły się rozbierania i ubierania. W 4 latkach ćwiczymy zapinanie zamka u  kurtki, zakładanie pięciopalczastych rękawiczek, jedzenie widelcem (odpowiednie trzymanie sztućców), samodzielne i dokładną samoobsługę w toalecie.

 

d34

 

       Reguły samodzielnego rozwoju, nad którymi pracuje grupa:

 • dzieci wiedzą, które czynności w danym czasie mogą wykonać samodzielnie
 • samodzielnie zaznaczają swoją obecność na liście daltońskiej
 • mamy ustalone, gdzie znajdują się materiały plastyczne, z których dzieci mogą korzystać podczas zabaw dowolnych
 • dzieci wiedzą, z których materiałów dydaktycznych i w jaki sposób mogą korzystać
 • dzieci są zachęcane do samodzielnego myślenia, rozwiązywania problemów i celowości swoich  działań 

 

d35