PLAN DALTOŃSKI

w grupie

 

Pszczółki”

 

Być samodzielnym, odpowiedzialnym i umieć współpracować
to ważne zadanie - z pedagogiką Planu Daltońskiego tak się stanie!"

 

W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęliśmy wdrażanie w naszym przedszkolu
koncepcji planu daltońskiego.

Zgodnie z założeniami edukacji daltońskiej

ogromną rolę w procesie nauczania stanowi wizualizacja,

co pozwala dzieciom lepiej zrozumieć i zapamiętać zasady obowiązujące w grupie.

 

Najpierw zapoznałyśmy dzieci z kolorami

DNI TYGODNIA.

Każdy dzień tygodnia ma przypisany określony kolor:

poniedziałek- czerwony;

wtorek - niebieski;

środa - pomarańczowy;

czwartek - zielony;

piątek - żółty;

sobota i niedziela –biały.

 

Codziennie rano, dzieci przesuwają listek na określony kwiatek,

symbolizujący dzień tygodnia.

Dzieci odliczają też kolejne dni do końca tygodnia,

utrwalają nazwy, stosują określenia: wczoraj, dzisiaj, jutro, itp.

 

Następnym elementem wizualizacji była

LISTA OBECNOŚCI.

Na przygotowanej tablicy obecności,
dzieci zaraz po wejściu do sali, obok swojego zdjęcia,
przyczepiają wybraną przez siebie „emotkę",
adekwatną do swojego samopoczucia.
To pozwala nam na szybkie sprawdzenie,
ile jest dzieci w przedszkolu, a kogo nie ma w danym dniu.

 

Kolejnym elementem wizualizacji, który wprowadziłyśmy
w naszej grupie, był KALENDARZ URODZIN.

Tradycją są już obchodzone w grupie przedszkolnej „urodzinki”.

Solenizantowi śpiewamy 100 lat, składamy życzenia,
wręczamy drobny upominek.

Kalendarz urodzin daje dzieciom możliwość

samodzielnego śledzenia, kto już miał, a kto dopiero będzie obchodził „urodzinki”.

Jednocześnie dzieci utrwalają w ten sposób kolejne pory roku.

 

W grupie „maluszków” wprowadziłyśmy również wizualizację

TO JUŻ POTRAFIMY.

Po osiągnięciu danej kompetencji,

dziecko umieszcza swoje zdjęcie przy piktogramie symbolizującym daną umiejętność.

 

Kolejnym elementem wizualizacji, jaki poznały Pszczółki

jest WIZUALIZACJA KĄCIKÓW ZABAW I AKTYWNOŚCI

Przy każdym kąciku znajduje się symbol danego kącika.
Wizualizacja kącików bardzo pomaga dzieciom
w utrzymaniu ładu i porządku w sali
i powoduje, że dzieci nie potrzebują pomocy
przy układaniu zabawek.

 

Na początku roku szkolnego wprowadziłyśmy
wizualizację
PLANU DNIA.

Codziennie rano na tablicy „Mój dzień w przedszkolu”
planujemy wspólnie z dziećmi aktywności na cały dzień.

PRAWA RĘKA przesuwa strzałkę na tablicy „Mój dzień w przedszkolu”,
dając jednocześnie sygnał gongiem, w który jest wyposażona ta tablica.

Obrazki do planu dnia wiszą kolejno na tablicy
i dziecko w każdym momencie może sprawdzić,
co będzie się działo za chwilę,
np.:
po obiedzie będzie czytanie bajek, a potem będą zabawy dowolne.
Łatwo też opowiadać o tym, co było i będzie,
przypominać sobie, co dzisiaj działo się w grupie.

Taki harmonogram z założenia ma budzić w dziecku
poczucie odpowiedzialności za poszczególne jego elementy.

 

Do nauki różnych czynności wykorzystujemy

INSTRUKCJE CZYNNOŚCIOWE

zwizualizowane etapy wykonania określonych zadań,
z wykorzystaniem których dzieci podejmują samodzielnie aktywność.