Witamy w informatorze rekrutacyjnym

 

 

 

DROGI RODZICU DZIECKA NOWO PRZYJĘTEGO DO PRZEDSZKOLA !

 

osoba

W TYGODNIU od 03.06-07.06.2024,
W RAMACH PROWADZONEGO PROGRAMU ADAPTACYJNEGO PROPONUJEMY CI 
WIZYTY Z DZIECKIEM W PRZEDSZKOLU

 

- MOŻNA PRZYJŚĆ W DOGODNYM DLA SIEBIE TERMINIE, WEJŚĆ DO KAŻDEJ SALI 
W GODZINACH 14.30-16:00.

 

BĘDZIE OKAZJA DO POZNANIA NAUCZYCIELI, A DZIECKO POBAWI SIĘ ZE STARSZYMI OD SIEBIE PRZEDSZKOLAKAMI.

 

WIZYTY NIE MAJĄ FORMY ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH, SĄ TO ZABAWY SWOBODNE. ZACHĘCAMY DO CHOCIAŻBY KRÓTKICH WIZYT- MOŻNA PRZYJŚĆ JEDEN RAZ LUB KAŻDEGO DNIA.

 

PAŃSTWO DECYDUJECIE O GODZINACH I DŁUGOŚCI TRWANIA WIZYTY, W POWYŻEJ USTALONYCH RAMACH CZASOWYCH.

 

 

W TRAKCIE WIZYT OBOWIĄZUJĄ ZASADY:

  • Rodzic/opiekun towarzyszy dziecku w trakcie pobytu w sali (nie pozostawiamy dzieci samych)
  • Prosimy o zmianę obuwia (zarówno dziecka jak i dorosłego)
  • PRZYNOSIMY DOBRY HUMOR !

 

25 czerwca o godzinie 17:00 zapraszamy Rodziców na zebranie organizacyjne, na którym omówione zostaną m.in. kwestie przyporządkowania do grup
i inne istotne informacje dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu.

 

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z PROPOZYCJI !

 

 

 

 

UWAGA!

KOLEJNY ETAP REKRUTACJI

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

22 kwietnia o godzinie 12:00 Komisja Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych.

Listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych do przedszkola

udostępnione zostaną w dniach 22.04-26.04.2024:

  • W holu przedszkola
  • W systemie naboru- Rodzic po zalogowaniu się do systemu (leszno.przedszkola.vnabor.pl) uzyska informację o aktualnym statusie swojego dziecka

W dniach od 22.04-26.04.24r.godz.15:00.

Rodzic zakwalifikowanego dziecka składa

 

DO PRZEDSZKOLA,DO KTÓREGO DZIECKO ZOSTAŁO ZAKWALIFIKOWANE

„OŚWIADCZENIE WOLI”

(gotowy druk do pobrania z systemu lub w przedszkolu)

 

W przypadku braku we wskazanym terminie działań ze strony rodzica dyrektor lub wyznaczony pracownik przedszkola , celem wyjaśnienia sytuacji, będzie kontaktował się z rodzicem telefonicznie w dniu 26 kwietnia.

 

Renata Rangno

 

 

 

 

OGŁASZAM REKRUTACJĘ

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025 ODBYWA SIĘ POPRZEZ NABÓR ELEKTRONICZNY

lub pobranie dokumentów w siedzibie placówki.

Rodzic składa

 

WNIOSEK TYLKO DO PRZEDSZKOLA PIERWSZEGO WYBORU.

 

Rejestrowanie, pobieranie i składanie

WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DZIECKA

DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 20 W LESZNIE

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

odbywać się będzie

 

od 4.03.2024r. godz. 8:00

do 22.03.2024r. godz. 15:00.

 

W przedszkolu funkcjonują oddziały 9-cio godzinne.

Przedszkole ma status przedszkola daltońskiego.

 

Logowanie do sytemu w celu zapisu dziecka

od 4 marca 2024-od 8:00

 

Adres logowania dla Rodzica:

 

http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/leszno 

 

                         

Szczegółowe informacje dotyczące kolejnych kroków po zalogowaniu się do systemu znajdą Państwo
w zakładce REKRUTACJA - Zasady ogólne   

 

Renata Rangno  

                   

 

 

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Podobny obraz
 
 
 

osoba

SZANOWNI RODZICE 

dzieci już uczęszczających do przedszkola!

 

W okresie od 12.02.2024 do 23.02.2024

Rodzice składają „Deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 20 w Lesznie

na rok szkolny 2024/2025”.

 

Wypełniony dokument należy złożyć

do dnia 23 lutego 2024 do 15:00.

Brak złożenia deklaracji oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.

 
 
 
SZANOWNI PAŃSTWO OCZEKUJĄCY NA NOWE ZAPISY DO PRZEDSZKOLA!
 
 
W folderze REKRUTACJA- zakładka Terminarz, znajdują się Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania  dokumentów na rok szkolny 2024/2025 dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto Leszno

Przy rekrutacji do przedszkola
nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 
 
 
 

obrazek witaj przedszkole

 

 

 

 

 

 

DROGI RODZICU!

 

 

W TYGODNIU od 12.06-16.06.2023, W RAMACH PROWADZONEGO PROGRAMU ADAPTACYJNEGO PROPONUJEMY CI:

  • WIZYTY Z DZIECKIEM W PRZEDSZKOLU- MOŻNA PRZYJŚĆ KAŻDEGO DNIA, DO KAŻDEJ SALI W GODZINACH 14.30-16:00, BĘDZIE OKAZJA DO POZNANIA NAUCZYCIELI, A DZIECKO POBAWI SIĘ ZE STARSZYMI OD SIEBIE PRZEDSZKOLAKAMI

 

W TRAKCIE WIZYT OBOWIĄZUJĄ ZASADY:

  • Rodzic/opiekun towarzyszy dziecku w trakcie pobytu w sali (nie pozostawiamy dzieci samych)
  • Prosimy o zmianę obuwia (zarówno dziecka jak i dorosłego)
  • PRZYNOSIMY DOBRY HUMOR !

22 czerwca o godzinie 17:00 zapraszamy Rodziców na zebranie organizacyjne, na którym omówione zostaną m.in. kwestie przyporządkowania do grup i inne istotne informacje dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu.

 

 

 

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z PROPOZYCJI !