TERMIN REKRUTACJI WYDŁUŻONY DO

10 KWIETNIA do 15:00 !

 

 

 

 

DROGI RODZICU!

 

W OKRESIE OSTATNIEGO TYGODNIA SKŁADANIA WNIOSKÓW,

tj.od 23.03-27.03.2020 ,

  W GODZINACH 14.30-15.30,

W RAMACH PROWADZONEGO PROGRAMU ADAPTACYJNEGO, 

 

PROPONUJEMY CI:

 WIZYTY Z DZIECKIEM W PRZEDSZKOLU

 

 

dziecko z rodzicem

 

 

WE WSKAZANYM TERMINIE MOŻNA PRZYJŚĆ KAŻDEGO DNIA, DO KAŻDEJ SALI.

 

BĘDZIE OKAZJA DO POZNANIA NAUCZYCIELI, A DZIECKO POBAWI SIĘ ZE STARSZYMI OD SIEBIE PRZEDSZKOLAKAMI.

 

 

W TRAKCIE WIZYT OBOWIĄZUJĄ ZASADY:

 • Osoby odwiedzające przedszkole są zdrowe
 • Rodzic/opiekun towarzyszy dziecku w trakcie pobytu w sali (nie pozostawiamy dzieci samych)

Prosimy o zmianę obuwia (zarówno dziecka jak i dorosłego)

 

PRZYNOSIMY DOBRY HUMOR !

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z PROPOZYCJI !

 

 

 

UWAGA!

 

W przypadku wydania przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub inny organ decyzyjny zaleceń dotyczących wprowadzenia w przedszkolach specjalnych środków ochrony przed koronawirusem, wizyty zostaną zaproponowane w terminie późniejszym. O ewentualnych zmianach będziemy  informować na bieżąco.

 

UWAGA! SPOTKANIA ODWOŁANE!

 

 

Renata Rangno                     

 

 

 

OGŁASZAM REKRUTACJĘ

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 ODBYWA SIĘ POPRZEZ NABÓR ELEKTRONICZNY

lub pobranie dokumentów w siedzibie placówki.

Rodzic składa 

WNIOSEK TYLKO DO PRZEDSZKOLA PIERWSZEGO WYBORU.

Rejestrowanie, pobieranie i składanie

WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DZIECKA

DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 20 W LESZNIE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

odbywać się będzie

od 9.03.2020r. godz. 8:00

do 27.03.2020r. godz. 15:00.

 

W przedszkolu funkcjonują oddziały 9-cio godzinne.

Przedszkole ma status przedszkola daltońskiego.

Aktualnie Rodzice dzieci uczęszczających

do przedszkola do 4 marca 2020 r. składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu.

 

Nabór elektroniczny

Od 2 marca-od 8:00 Rodzice będą mogli w systemie oglądać oferty poszczególnych przedszkoli.

Logowanie do sytemu w celu zapisu dziecka

od 9 marca 2020-od 8:00

Adres logowania dla Rodzica:leszno.przedszkola.vnabor.pl

 

 

                                                                                                              Renata Rangno

 

 

 

 

TO WARTO WIEDZIEĆ !

Wykrzyknik-26080

Nabór elektroniczny

Kolejne kroki w naborze elektronicznym:

 1. Uruchomienie przeglądarki ( np. minimalne wymagania - Google Chrome – wersja 33, Mozilla Firefox – wersja 28, Internet Explorer- wersja 9, Safari - wersja 5, Opera - wersja 24.
 2. Zalogowanie – leszno.przedszkola.vnabor.pl
 3. Zapoznanie z Menu m.in.–

-        w zakładce POMOC znajduje się podręcznik użytkownika dla kandydata,

-        przegląd ofert, zasad i terminów naboru

 1. Kliknąć przycisk Zgłoś kandydaturę (znajduje się w bocznym menu) i działanie zgodnie      z instrukcją (wypełnienie kolejnych pól, klikać przycisk Dalej - UWAGA ! przy sekcjiUtworzenie Konta, zostanie wygenerowany login użytkownika, który należy sobie zanotować (będzie potrzebny w kolejnych logowaniach).
 2. Aby wyświetlić wniosek do wydruku, należy kliknąć przycisk Drukuj wniosek, po wydruku przycisk Zakończ w celu zakończenia rejestracji.  
 3. Po zakończeniu rejestracji wprowadzone dane dostępne są po zalogowaniu na zakładce Wniosek, dostępnej w bocznym Menu.
 4. Wydrukowany, własnoręcznie podpisany Wniosek wraz z załącznikami   (dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań wskazanych we wniosku) Rodzic dostarcza tylko do przedszkola pierwszego wyboru w terminie od 9 marca 2020 godz. 9.00 do 27 marca 2020 do godziny 15.00 .
 5. Podczas składania wniosku upoważniona w przedszkolu osoba dokonuje weryfikacji zawartych w nim danych i potwierdza jego złożenie (druk potwierdzenia do pobrania razem z wnioskiem).
 6. Złożony w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek będzie brał udział w rekrutacji w przedszkolach drugiego i trzeciego wyboru (dotyczy przedszkoli przeprowadzających nabór elektroniczny).
 7. Na dalszych etapach postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z terminami określonymi            w Zarządzeniu nr 32/20 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 22.01.2020), Rodzic po zalogowaniu się , klikając pozycję Aktualności w bocznym Menu będzie miał wgląd w wyniki postępowania.      
 8. Po zakwalifikowaniu dziecka rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do przedszkola (w postaci pisemnego oświadczenia) na rok szkolny 2020/2021 w terminie od 27 kwietnia 2020 do 30 kwietnia 2020 roku do godz. 15.00                                                                                                                      

W przypadku braku możliwości rekrutacji elektronicznej Rodzic podejmuje następujące działania:

 

W siedzibie przedszkola Rodzic pobiera

-  wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Lesznie na rok szkolny 2020/2021 wraz z potrzebnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań:

oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata,

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu / studiowaniu / uczeniu się w systemie dziennym,

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o samotnym wychowywaniu dziecka,

oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Klauzulę informacyjną dotyczacą ochrony danych osobowych (RODO)

 1. Wypełniony i własnoręcznie podpisany Wniosek wraz z załącznikami (dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań wskazanych we wniosku) Rodzic dostarcza tylko do przedszkola pierwszego wyboru w terminie do 27 marca 2020 do godziny 15.00 .
 2. Podczas składania wniosku upoważniona w przedszkolu osoba dokonuje weryfikacji zawartych w nim danych, wprowadza dane do systemu i potwierdza jego złożenie (druk potwierdzenia do pobrania razem z wnioskiem) .
 3. Złożony w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek będzie brał udział w rekrutacji w przedszkolach drugiego i trzeciego wyboru (dotyczy przedszkoli przeprowadzających nabór elektroniczny).
 4. Na dalszych etapach postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z terminami określonymi  w Zarządzeniu nr 32/20 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 22.01.2020), Rodzic sprawdza wyniki w siedzibie przedszkola .      
 5. Po zakwalifikowaniu dziecka rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do przedszkola ( w postaci pisemnego oświadczenia)  na rok szkolny 2020/2021 w terminie do 30 kwietnia 2020 roku do godz. 15.00 (gotowy druk).        

Dla dzieci nieprzyjętych do przedszkola będzie przeprowadzone postępowanie uzupełniające             w terminach określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Leszna.

 

 

 
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Podobny obraz
 
 
 
SZNOWNI PAŃSTWO!
 
Niebawem rozpocznie się rekrutacja na nowy rok szkolny.
 
 
 
W folderze REKRUTACJA- zakładka Terminarz, znajdują się Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania  dokumentów na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto Leszno

Przy rekrutacji do przedszkola
nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Bliższe informacje nt. rekrutacji do przedszkoli publicznych w Lesznie
znajdą Państwo klikając na link poniżej:

https://www.leszno.pl/Rekrutacja_do_przedszkoli.html
 
Wkrótce kolejne informacje!
 
obrazek witaj przedszkole
 
 
 

 

 

27 kwietnia 2018 o godzinie 15:00

zakończono przyjmowanie wniosków do przedszkola

na rok szkolny 2018/2019

 

Aktualnie trwają prace Komisji Rekrutacyjnej.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

wywieszone zostaną w siedzibie placówki

w dniu 21 maja 2018 r. 

 

W okresie od 23.05.2018 do 30.05.2018 r.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych

zobowiązani są potwierdzić u Dyrektora

wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.

(gotowy druk pisemnego oświadczenia )

 

4.06.2018 r.zostaną wywieszone listy dzieci przyjętych oraz

informacja o liczbie wolnych miejsc 

Następnie uruchomiona zostanie procedura odwoławcza.

 

Dyrektor 

Renata Rangno