TO WARTO WIEDZIEĆ !

Wykrzyknik-26080

Nabór elektroniczny

Kolejne kroki w naborze elektronicznym:

 1. Uruchomienie przeglądarki ( np. minimalne wymagania - Google Chrome – wersja 33, Mozilla Firefox – wersja 28, Internet Explorer- wersja 9, Safari - wersja 5, Opera - wersja 24.
 2. Zalogowanie – leszno.przedszkola.vnabor.pl
 3. Zapoznanie z Menu m.in.–

-        w zakładce POMOC znajduje się podręcznik użytkownika dla kandydata,

-        przegląd ofert, zasad i terminów naboru

 1. Kliknąć przycisk Zgłoś kandydaturę (znajduje się w bocznym menu) i działanie zgodnie      z instrukcją (wypełnienie kolejnych pól, klikać przycisk Dalej - UWAGA ! przy sekcjiUtworzenie Konta, zostanie wygenerowany login użytkownika, który należy sobie zanotować (będzie potrzebny w kolejnych logowaniach).
 2. Aby wyświetlić wniosek do wydruku, należy kliknąć przycisk Drukuj wniosek, po wydruku przycisk Zakończ w celu zakończenia rejestracji.  
 3. Po zakończeniu rejestracji wprowadzone dane dostępne są po zalogowaniu na zakładce Wniosek, dostępnej w bocznym Menu.
 4. Wydrukowany, własnoręcznie podpisany Wniosek wraz z załącznikami   (dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań wskazanych we wniosku) Rodzic dostarcza tylko do przedszkola pierwszego wyboru w terminie od 11marca 2019 godz. 9.00 do 29 marca 2019 do godziny 15.00 .
 5. Podczas składania wniosku upoważniona w przedszkolu osoba dokonuje weryfikacji zawartych w nim danych i potwierdza jego złożenie (druk potwierdzenia do pobrania razem z wnioskiem).
 6. Złożony w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek będzie brał udział w rekrutacji w przedszkolach drugiego i trzeciego wyboru (dotyczy przedszkoli przeprowadzających nabór elektroniczny).
 7. Na dalszych etapach postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z terminami określonymi            w Zarządzeniu nr 12/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 17.01.2019), Rodzic po zalogowaniu się , klikając pozycję Aktualności w bocznym Menu będzie miał wgląd w wyniki postępowania.      
 8. Po zakwalifikowaniu dziecka rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 w terminie od 24 kwietnia 2019 do 30 kwietnia 2019 roku do godz. 15.00                                                                                                                      

W przypadku braku możliwości rekrutacji elektronicznej Rodzic podejmuje następujące działania:

 1. W siedzibie przedszkola Rodzic pobiera

-  wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Lesznie na rok szkolny 2019/2020 wraz z potrzebnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań:

 • oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata,
 • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu / studiowaniu / uczeniu się w systemie dziennym,
 • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o samotnym wychowywaniu dziecka,
 • oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola
 • Klauzulę informacyjną dotyczacą ochrony danych osobowych (RODO)
 1. Wypełniony i własnoręcznie podpisany Wniosek wraz z załącznikami         (dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań wskazanych we wniosku) Rodzic dostarcza tylko do przedszkola pierwszego wyboru w terminie do 29 marca 2019 do godziny 15.00 .
 2. Podczas składania wniosku upoważniona w przedszkolu osoba dokonuje weryfikacji zawartych w nim danych i potwierdza jego złożenie (druk potwierdzenia do pobrania razem z wnioskiem) .
 3. Złożony w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek będzie brał udział w rekrutacji w przedszkolach drugiego i trzeciego wyboru (dotyczy przedszkoli przeprowadzających nabór elektroniczny).
 4. Na dalszych etapach postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z terminami określonymi            w Zarządzeniu nr 12/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 17.01.2019), Rodzic sprawdza wyniki w siedzibie przedszkola .      
 5. Po zakwalifikowaniu dziecka rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 w terminie do 30 kwietnia 2019 roku do godz. 15.00 (gotowy druk).        

Dla dzieci nieprzyjętych do przedszkola będzie przeprowadzone postępowanie uzupełniające             w terminach określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Leszna.

 

 

 
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Podobny obraz
 
 
 
SZNOWNI PAŃSTWO!
 
Niebawem rozpocznie się rekrutacja na nowy rok szkolny.
 
 
 
W folderze REKRUTACJA- zakładka Terminarz, znajdują się Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania  dokumentów na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto Leszno

Przy rekrutacji do przedszkola
nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Bliższe informacje nt. rekrutacji do przedszkoli publicznych w Lesznie
znajdą Państwo klikając na link poniżej:

https://www.leszno.pl/Rekrutacja_do_przedszkoli.html
 
Wkrótce kolejne informacje!
 
obrazek witaj przedszkole
 
 
 

 

 

27 kwietnia 2018 o godzinie 15:00

zakończono przyjmowanie wniosków do przedszkola

na rok szkolny 2018/2019

 

Aktualnie trwają prace Komisji Rekrutacyjnej.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

wywieszone zostaną w siedzibie placówki

w dniu 21 maja 2018 r. 

 

W okresie od 23.05.2018 do 30.05.2018 r.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych

zobowiązani są potwierdzić u Dyrektora

wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.

(gotowy druk pisemnego oświadczenia )

 

4.06.2018 r.zostaną wywieszone listy dzieci przyjętych oraz

informacja o liczbie wolnych miejsc 

Następnie uruchomiona zostanie procedura odwoławcza.

 

Dyrektor 

Renata Rangno

 

 

Ogłaszam rekrutację na rok szkolny 2018/2019.

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 ODBYWA SIĘ POPRZEZ NABÓR ELEKTRONICZNY

lub pobranie dokumentów w siedzibie placówki.

 

Rodzic składa 

WNIOSEK TYLKO DO PRZEDSZKOLA PIERWSZEGO WYBORU.

 

 

 

Rejestrowanie,pobieranie i składanie

WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DZIECKA

DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 20 W LESZNIE

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

odbywać się będzie

 

od 9.04.2018 godz. 9:00

do 27.04.2018r godz. 15:00.

 

Szczegóły w zakładce REKRUTACJA

 

 

W przedszkolu funkcjonują oddziały 9-cio godzinne.

Przedszkole ma status przedszkola daltońskiego.

Wybierając naszą placówkę warto zapoznać się z założeniami organizacyjnymi i prowadzonymi działaniami opisanymi w zakładce : Jesteśmy przedszkolem daltońskim.

 

Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania przedszkola

znajdziecie Państwo w zakładce:

O przedszkolu- informacje o przedszkolu

 

 

Dyrektor Przedszkola           

 

                                                                         Renata Rangno     

 

         

 

 

DROGI RODZICU!

 

 

 

W OKRESIE SKŁADANIA WNIOSKÓW,W RAMACH PROWADZONEGO PROGRAMU ADAPTACYJNEGO PROPONUJEMY CI:

 

 • WIZYTY Z DZIECKIEM W PRZEDSZKOLUMOŻNA PRZYJŚĆ KAŻDEGO DNIA, DO KAŻDEJ SALI W GODZINACH 14.15-15.30, BĘDZIE OKAZJA DO POZNANIA NAUCZYCIELI, A DZIECKO POBAWI SIĘ ZE STARSZYMI OD SIEBIE PRZEDSZKOLAKAMI

dziecko z rodzicem

W TRAKCIE WIZYT OBOWIĄZUJĄ ZASADY:

Rodzic/opiekun towarzyszy dziecku w trakcie pobytu w sali (nie pozostawiamy dzieci samych)

Prosimy o zmianę obuwia (zarówno dziecka jak i dorosłego)

 

 

PRZYNOSIMY DOBRY HUMOR !

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z PROPOZYCJI !

 

 

 

TO WARTO WIEDZIEĆ !

 

 

 

Wykrzyknik-26080

 

Nabór elektroniczny

 

 

 

 

 

 

Kolejne kroki w naborze elektronicznym:

 

 1. Uruchomienie przeglądarki ( np. minimalne wymagania - Google Chrome – wersja 33, Mozilla Firefox – wersja 28, Internet Explorer- wersja 9, Safari - wersja 5, Opera - wersja 24.
 2. Zalogowanie – leszno.przedszkola.vnabor.pl
 3. Zapoznanie z Menu m.in.–

-        w zakładce POMOC znajduje się podręcznik użytkownika dla kandydata,

-        przegląd ofert, zasad i terminów naboru

 1. Kliknąć przycisk Zgłoś kandydaturę (znajduje się w bocznym menu) i działanie zgodnie      z instrukcją (wypełnienie kolejnych pól, klikać przycisk Dalej - UWAGA ! przy sekcji Utworzenie Konta, zostanie wygenerowany login użytkownika, który należy sobie zanotować (będzie potrzebny w kolejnych logowaniach).
 2. Aby wyświetlić wniosek do wydruku, należy kliknąć przycisk Drukuj wniosek, po wydruku przycisk Zakończ w celu zakończenia rejestracji.  
 3. Po zakończeniu rejestracji wprowadzone dane dostępne są po zalogowaniu na zakładce Wniosek, dostępnej w bocznym Menu.
 4. Wydrukowany, własnoręcznie podpisany Wniosek wraz z załącznikami   (dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań wskazanych we wniosku) Rodzic dostarcza tylko do przedszkola pierwszego wyboru w terminie do 27 kwietnia 2018 do godziny 15.00 .
 5. Podczas składania wniosku upoważniona w przedszkolu osoba dokonuje weryfikacji zawartych w nim danych i potwierdza jego złożenie (druk potwierdzenia do pobrania razem z wnioskiem).
 6. Złożony w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek będzie brał udział w rekrutacji w przedszkolach drugiego i trzeciego wyboru (dotyczy przedszkoli przeprowadzających nabór elektroniczny).
 7. Na dalszych etapach postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z terminami określonymi            w Zarządzeniu nr 40/2018 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 23.01.2018), Rodzic po zalogowaniu się , klikając pozycję Aktualności w bocznym Menu będzie miał wgląd w wyniki postępowania.      
 8. Po zakwalifikowaniu dziecka rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 w terminie do 30 maja 2018 roku do godz. 15.00 (druk do pobrania).                                                                                                                                                                                

 

W przypadku braku możliwości rekrutacji elektronicznej Rodzic podejmuje następujące działania:

 

 1. W siedzibie przedszkola Rodzic pobiera

-  wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Lesznie na rok szkolny 2018/2019 wraz z potrzebnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań:

 • oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata,
 • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu / studiowaniu / uczeniu się w systemie dziennym,
 • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o samotnym wychowywaniu dziecka,
 • oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola
 1. Wypełniony i własnoręcznie podpisany Wniosek wraz z załącznikami         (dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań wskazanych we wniosku) Rodzic dostarcza tylko do przedszkola pierwszego wyboru w terminie do 27 kwietnia 2018 do godziny 15.00 .
 2. Podczas składania wniosku upoważniona w przedszkolu osoba dokonuje weryfikacji zawartych w nim danych i potwierdza jego złożenie (druk potwierdzenia do pobrania razem z wnioskiem) .
 3. Złożony w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek będzie brał udział w rekrutacji w przedszkolach drugiego i trzeciego wyboru (dotyczy przedszkoli przeprowadzających nabór elektroniczny).
 4. Na dalszych etapach postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z terminami określonymi            w Zarządzeniu nr 40/2018 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 23.01.2018), Rodzic sprawdza wyniki w siedzibie przedszkola .      
 5. Po zakwalifikowaniu dziecka rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 w terminie do 30 maja 2018 roku do godz. 15.00 (gotowy druk).        

 

Dla dzieci nieprzyjętych do przedszkola będzie przeprowadzone postępowanie uzupełniające             w terminach określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Leszna.