OGŁASZAM REKRUTACJĘ

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 ODBYWA SIĘ POPRZEZ NABÓR ELEKTRONICZNY

lub pobranie dokumentów w siedzibie placówki.

Rodzic składa 

WNIOSEK TYLKO DO PRZEDSZKOLA PIERWSZEGO WYBORU.

Rejestrowanie, pobieranie i składanie

WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DZIECKA

DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 20 W LESZNIE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

odbywać się będzie

od 9.03.2020r. godz. 8:00

do 27.03.2020r. godz. 15:00.

 

W przedszkolu funkcjonują oddziały 9-cio godzinne.

Przedszkole ma status przedszkola daltońskiego.

Aktualnie Rodzice dzieci uczęszczających

do przedszkola do 4 marca 2020 r. składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu.

 

Nabór elektroniczny

Od 2 marca-od 8:00 Rodzice będą mogli w systemie oglądać oferty poszczególnych przedszkoli.

Logowanie do sytemu w celu zapisu dziecka

od 9 marca 2020-od 8:00

Adres logowania dla Rodzica:leszno.przedszkola.vnabor.pl

 

 

                                                                                                              Renata Rangno