KOLEJNY ETAP REKRUTACJI

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych do przedszkola

dostępne są w dniach 26.04-30.04:

  • ·W holu przedszkola
  • ·W systemie naboru- Rodzic po zalogowaniu się do systemu (leszno.przedszkola.vnabor.pl) uzyska informację o aktualnym statusie swojego dziecka

 Do dnia 30.04.20r.godz.15:00.

Rodzic zakwalifikowanego dziecka składa

DO PRZEDSZKOLA,DO KTÓREGO DZIECKO ZOSTAŁO ZAKWALIFIKOWANE

„Oświadczenie woli”(gotowy druk do pobrania z systemu lub w holu przedszkola)

 

Po złożeniu dokumentu i jego rejestracji kandydat otrzymuje w systemie status- przyjęty.

 

W przypadku braku we wskazanym terminie działań ze strony rodzica

Dyrektor lub wyznaczony pracownik przedszkola , celem wyjaśnienia sytuacji, będzie kontaktował się z rodzicem telefonicznie w dniu 30 kwietnia.