OGŁASZAM REKRUTACJĘ

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 ODBYWA SIĘ POPRZEZ NABÓR ELEKTRONICZNY

lub pobranie dokumentów w siedzibie placówki.

Rodzic składa 

WNIOSEK TYLKO DO PRZEDSZKOLA PIERWSZEGO WYBORU.

Rejestrowanie, pobieranie i składanie

WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DZIECKA

DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 20 W LESZNIE

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

odbywać się będzie

od 7.03.2022r. godz. 8:00

do 25.03.2022r. godz. 15:00.

W przedszkolu funkcjonują oddziały 9-cio godzinne.

Przedszkole ma status przedszkola daltońskiego.

Logowanie do sytemu w celu zapisu dziecka

od 7 marca 2022-od 8:00

Adres logowania dla Rodzica:

leszno.przedszkola.vnabor.pl

                                                     

 

 

Renata Rangno         

 

TO WARTO WIEDZIEĆ !

Wykrzyknik-26080

Nabór elektroniczny

Kolejne kroki w naborze elektronicznym:

 1. Uruchomienie przeglądarki ( np. minimalne wymagania - Google Chrome – wersja 33, Mozilla Firefox – wersja 28, Internet Explorer- wersja 9, Safari - wersja 5, Opera - wersja 24.
 2. Zalogowanie – leszno.przedszkola.vnabor.pl
 3. Zapoznanie z Menu m.in.–

-        w zakładce POMOC znajduje się podręcznik użytkownika dla kandydata,

-        przegląd ofert, zasad i terminów naboru

 1. Kliknąć przycisk Zgłoś kandydaturę (znajduje się w bocznym menu) i działanie zgodnie      z instrukcją (wypełnienie kolejnych pól, klikać przycisk Dalej - UWAGA ! przy sekcji Utworzenie Konta, zostanie wygenerowany login użytkownika, który należy sobie zanotować (będzie potrzebny w kolejnych logowaniach).
 2. Aby wyświetlić wniosek do wydruku, należy kliknąć przycisk Drukuj wniosek, po wydruku przycisk Zakończ w celu zakończenia rejestracji.  
 3. Po zakończeniu rejestracji wprowadzone dane dostępne są po zalogowaniu na zakładce Wniosek, dostępnej w bocznym Menu.
 4. Wydrukowany, własnoręcznie podpisany Wniosek wraz z załącznikami   (dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań wskazanych we wniosku) Rodzic dostarcza tylko do przedszkola pierwszego wyboru w terminie od 7 marca 2022 godz. 8.00 do 25 marca 2022 do godziny 15.00 .
 5. Podczas składania wniosku upoważniona w przedszkolu osoba dokonuje weryfikacji zawartych w nim danych i potwierdza jego złożenie (druk potwierdzenia do pobrania razem z wnioskiem).
 6. Złożony w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek będzie brał udział w rekrutacji w przedszkolach drugiego i trzeciego wyboru (dotyczy przedszkoli przeprowadzających nabór elektroniczny).
 7. Na dalszych etapach postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z terminami określonymi            w Zarządzeniu nr 26/1/22 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 25.01.2022), Rodzic po zalogowaniu się , klikając pozycję Aktualności w bocznym Menu będzie miał wgląd w wyniki postępowania.      
 8. Po zakwalifikowaniu dziecka rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do przedszkola (w postaci pisemnego oświadczenia) na rok szkolny 2022/2023 w terminie od 25 kwietnia 2022 do 29 kwietnia 2022 roku do godz. 15.00                                                                                                                      

W przypadku braku możliwości rekrutacji elektronicznej, Rodzic podejmuje działania w siedzibie przedszkola Rodzic pobierając i skaładając stosowne dokumenty.

 

Dla dzieci nieprzyjętych do przedszkola będzie przeprowadzone postępowanie uzupełniające w terminach określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Leszna.