ZAJĄCZKOWE WIADOMOŚCI

NA MIESIĄC LUTY’2022

                                                                                                                              

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

I OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

 

„W KRAINIE MUZYKI”

 

 

muzyka

DZIECKO:

 

 • dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je pląsając lub tańcząc;
 • wyraża swoje emocje w trakcie słuchania i tworzenia muzyki
 • potrafi grać na bębenku, tamburynie, marakasie, trójkącie, bum bum rurkach i kolor pianie
 • śpiewa piosenki i aktywnie uczestniczy w zajęciach i zabawach rytmicznych
 • potrafi słuchać innych i panuje nad własnymi emocjami w różnych sytuacjach

    

W TEATRZE

 

teatr

 

DZIECKO:

 • poszerza wiadomości o teatrze i spektaklach teatralnych
 • bawi się w teatr z wykorzystaniem różnych rekwizytów –
 • rozwija swój system wartości – odwagę, optymizm, otwartość, podejmuje nowe wyzwania i inicjatywy
 • doskonali pamięć odtwórczą i umiejętność wyrazistej mowy
 • rozwija pomysłowość, wyobraźnię oraz inwencję twórczą  w różnych formach aktywności

MOJE ZAINTERESOWANIA

 

hobby

 

DZIECKO:

 • wie, co to jest hobby i na czym polega kolekcjonowanie
 • w uporządkowany sposób opowiada o swoich zainteresowaniach
 • rozwija wiedzę ogólną i słownictwo
 • korzysta z różnych źródeł w celu pogłębiania wiedzy
 • dostrzega odmienność flory i fauny w dawnych epokach
 • zadaje pytania, jest dociekliwe

 

 

 

W ŚWIECIE EKSPERYMENTÓW

 

eksperyment

 

DZIECKO:

 • aktywnie uczestniczy w doświadczeniach i eksperymentach
 • zadaje pytania i wyciąga wnioski z eksperymentów
 • prezentuje własny punkt widzenia i bierze pod uwagę poglądy innych kolegów
 • rozwija spostrzegawczość i uczy się uważnie patrzeć
 • uczy się samodzielnego, twórczego pokonywania przeszkód i rozwiązywania problemów
 • słucha w skupieniu, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi

 

 

WAŻNIEJSZE DATY:

 

10.02. – Balik karnawałowy

14.02. – Walentynki i czerwony dzień

 

 

Lista dzieci zapisanych do grupy "Zajączki" w roku szkolnym 2020/2021

 

grupa V

 

W czerwcu u „Zajączków”DZIECI Z CAŁEGO ŚWIATA

 • nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją
 • poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie)
 • zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata
 • poznawanie swojego ciała poprzez zabawy
 • dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej budzenie zainteresowania własnym  świętem porównywanie warunków życia dzieci na różnych kontynentach 6-latki – doskonalenie techniki czytania

Znalezione obrazy dla zapytania najważniejsze zabytki polski

ZWIEDZAMY NASZ KRAJ

 • Rozwijanie poczucia przynależności narodowej
 • poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych
 • poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc
 • nazywanie największych rzek Polski – Wisły i Odry, morza - Bałtyku, gór -  Tatr
 • oraz większych miast Polski
 • 5-6-latki - dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 (i więcej – wg możliwości i umiejętności dzieci)

Znalezione obrazy dla zapytania wakacje obrazki

Podobny obraz

WKRÓTCE WAKACJE

obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np.: lesie, na łące)

określanie charakterystycznych cech lata, np.: długie dni, wyższa temperatura; poznanie zjawisk atmosferycznych występujących w tej porze roku, np.: burzy, tęczy.

poznawanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich odpowiednie  zachowanie się podczas burzy, huraganu.

 

 

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA

01.06. – Dzień Dziecka, wyjście do Muzeum Okręgowego – zajęcie „Skrzynia skarbów”

02.06. – przedszkolny konkurs recytatorski

 02.06. - udział w imprezie na Rynku – „Festiwal baniek mydlanych”

 06.06. – wyjście do PWSZ – teatr w wykonaniu rodziców z P-la nr 11 pt. „Calineczka”

08.06. – międzyprzedszkolny konkurs recytatorski „Polscy poeci dzieciom     

08.06. – spotkanie „Zajączków” przy ognisku

09.06. – wycieczka lasu do Koczur - nadleśnictwo Włoszakowice

 22.06. – Uroczyste pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły

 ……. -  wycieczka nad Zalew Rydzyński – termin do uzgodnienia

WSZYSTKIM DZIECIOM I RODZICOM

ŻYCZYMY BEZPIECZNYCH, SŁONECZNYCH I UDANYCH WAKACJI

 

 

W maju u „Zajączków”

PROJEKT EDUKACYJNY

„ BADAMY, DOŚWIADCZAMY, EKSPERYMENTUJEMY”

            Znalezione obrazy dla zapytania obrazki bal karnawalowy

 

Okres realizacji:  4-20.05.2017r.


CELE OGÓLNE

 • rozbudzenie ciekawości otaczającego świata oraz nauczenie dzieci prowadzenia obserwacji i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń i eksperymentów

 • rozwój wyobraźni oraz twórczego myślenia

 • rozwój zdolności manualnych

 • wspomaganie wielostronnego rozwoju dziecka

 • uruchamianie procesów myślowych potrzebnych do rozwiązywania problemów w codziennym życiu

 • rozwój umiejętności społecznych

 • zaspokajania poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, budowaniu pozytywnego obrazu samego siebie

 • wspieranie samodzielnych działań i zabaw twórczych dziecka

 • rozwijanie zdolności poznania przyrody różnymi zmysłami

CELE SZCZEGÓŁOWE

Dziecko:

 • bierze aktywny udział w doświadczeniach, zabawach i grach tropiących

 • zadaje pytania i wyciąga wnioski z eksperymentów

 • prezentuje własny punkt widzenia i bierze pod uwagę poglądy innych kolegów

 • rozwija spostrzegawczość i uczy się uważnie patrzeć

 • uczy się samodzielnego, twórczego pokonywania przeszkód i rozwiązywania problemów

 • słucha w skupieniu, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi w ważnych sprawach

 • współdziała w zespole, skutecznie porozumiewa się w różnych sytuacjach

 • zna zasady bezpiecznego zachowania podczas zajęć

 • bezpiecznie postępuje podczas doświadczeń

 • zna właściwości wody, powietrza, gleby, światła, elektryczności i magnetyzmu

 • zna właściwości wody, powietrza, ognia i ziemi

METODY I FORMY PRACY

- metody aktywizujące

- praktycznego działania

- doświadczenia

- eksperymenty

- obserwacje

 

Zajęcia podzielone są na tematy zawarte w następujących działach:


WODA

1. Różne rodzaje wody i zbiorniki wodne (wycieczki, rozmowy, ilustracje, filmy przyrodnicze).

2. Samodzielne tworzenie odgłosów wody (przelewanie, bulgotanie, pluskanie itp.).

3. Co pływa a co tonie (eksperymenty z przedmiotami drewnianymi, metalowymi i plastikowymi).

4. Stany skupienia wody (obserwacja lodu, śniegu, deszczu, mgły w ciągu roku)

5. Smak wody (picie wody - mineralnej, źródlanej, leczniczej).

6. Rozpuszczalność w wodzie (mieszanie cukru, soli, mąki, ziemi itp. w wodzie)

7. Mieszanie płynów (określanie ciężkości płynów oleju, syropu w wodzie)

9. Oczyszczanie wody (eksperymenty z filtrem papierowym i filtrem z piasku)

10. Parowanie wody (eksperymenty z zasoloną wodą, parującą kałużą na dworze, gotującą się wodą).

 

ZIEMIA

1. Zrozumienie pojęcia „ziemia” i „gleba”(co można dotknąć i zbadać, a co tylko oglądać).

2. Co żyje w ziemi (obserwacja z lupą i mikroskopem, filmy i książki przyrodnicze)  

3. Skład gleby (obserwacja przez szkło powiększające ziemi zebranej z różnych miejsc (ogródek, park, doniczka z sali itp.)

4. Znaczenie ziemi dla zwierząt i człowieka (aspekty ekologiczne, żywieniowe, obserwacja żyznej ziemi, gliny i piasku).

5. System korzeniowy roślin (obserwacja rozwoju roślin z nasion w szklanym naczyniu).

6. Co można zrobić z ziemi i piasku (zabawy i eksperymenty konstrukcyjne).

7. Przepuszczalność ziemi (eksperymenty z różnymi rodzajami gleby)

POWIETRZE

1. Kiedy czujemy wiatr (zabawy na dworze, obserwacja drzew, liści, własne odczucia i doświadczenia).

2. Czy powietrze można zobaczyć (doświadczenia z łączenia dwóch gazów, obserwacje zabaw z wodą i powietrzem w pojemnikach i in.)

3. Łapanie wiatru (zabawy z łapaniem wiatru w worki foliowe, puszczanie powietrza z nadmuchanego balonu, wstrzymywanie powietrza w płucach, itp.)

4. Sami robimy wiatr (zabawy z wachlarzami, dmuchaniem na piórka itp.)

5. Siła wiatru, aspekt żywiołu (filmy przyrodnicze, wykonanie wiatrowskazu, badanie natężenia wydmuchiwanego powietrza).

6. Jak człowiek wykorzystuje powietrze (filmy edukacyjne, obrazki, zdjęcia, prezentacje multimedialne: elektrownie wiatrowe, suszenie bielizny na dworze, ziół w nawiewalni, latanie balonem itp.)

7. Zapachy powietrza (doświadczenia z zapachami po deszczu, kwitnących drzew, kwiatów, zamykanie zapachów w słoiczkach z ziołami, przyprawami itp.).

8. Brudne powietrze (obserwacje liści na drzewach, przedmiotów zostawionych obok ulicy, domów z kominem itp.)

OGIEŃ

1. Czym jest ogień (film edukacyjny, obrazki, zdjęcia, prezentacje multimedialne, doświadczenia ze świecą, obserwacje ogniska, ognia w trakcie wycieczki do kotłowni)

2. Jak powstaje ogień (przeprowadzenie przez nauczyciela doświadczeń ze szkłem optycznym, krzemieniem)

3. Jak człowiek wykorzystuje ogień (historyjki obrazkowe, opowiadania, obrazki, zdjęcia, prezentacje multimedialne i inn., obserwacja światła świecy i lampy naftowej)

4. Żywioł ognia ( wybuchy wulkanów, pożary lasów, eksperymenty „wybuchowe” z wykorzystaniem proszków do pieczenia, mierzenie czasu spalania się świecy bez dostępu powietrza i inn.)

5. Co szybciej się spali (eksperymenty przeprowadzone przez nauczyciela: spalania papieru, drewna, węgla drzewnego)

6. Gaszenie ognia (eksperymenty przeprowadzane przez dorosłych: brak dostępu powietrza, woda, specjalistyczne środki gaśnicze)

        

MAMA I TATA


Okres realizacji: 22-31.05.2017

Cele główne:


 • Znają imiona i nazwiska najbliższej rodziny i swój adres zamieszkania

 • Dzieci wskazują rolę poszczególnych członków rodziny

 • Nazywają zawody, jakie wykonują poszczególni członkowie rodziny oraz wzbogacają wiedzę dotyczącą  narzędzi pracy, elementów ubioru, wykonywanych czynności

 

 

W kwietniu u „Zajączków”

 

Nasza tematyka na bieżący miesiąc:  

 

Znalezione obrazy dla zapytania obrazki WIELKANOC

 

PROJEK EDUKACYJNY „WIELKANOC”

Realizacja projektu: grupa „Zajączki” – dzieci 4-5-6-letnie

Okres realizacji: 03.04. – 14.04.2017r.

 

Celem projektu jest:

 • upowszechnianie tradycji i zwyczajów Świąt Wielkanocnych,

 • poznawanie zwyczajów wielkanocnych różnych regionów Polski,

 • uczenie dostrzegania piękna wytworów kultury ludowej,

 • uwrażliwianie na potrzebę kultywowania tradycji,

 • rozwijanie różnorodnych form twórczości dziecięcej w związku z tradycjami świątecznymi,

 • rozwijanie wyobraźni twórczej, pomysłowości oraz umiejętności wyrażenia ich w różnych formach ekspresji,

 • stworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowej,

 • wzbogacanie słownika dzieci .

Dziecko:

 

 • 6-LATEK - rozpoznaje i nazywa literę ł, j: małą i wielką, drukowaną i pisaną

 • Zna zapis cyfrowy liczby 9, liczby 10

 • Wysiew w doniczkach lub skrzynkach owsa i rzeżuchy

 • Zabawa badawcza Poznajemy budowę jajka

 • Nasze pisanki – wykonuje pisanki z zastosowaniem różnych materiałów plastycznych – warsztaty z rodzicami – Ozdabianie  kartonowych sylwet  jajek

 • zna tradycje wielkanocne

 • Ogląda obrazki; opowiada, co się na nich dzieje; układa we właściwej kolejności, wpisując odpowiednie liczby. Opowiada historyjki

 

Znalezione obrazy dla zapytania obrazki na wiejskim podwórku

 

III TYDZIEŃ - NOWINKI Z WIEJSKIEGO PODWÓRKA

 

Dziecko:

 • 6-LATEK - rozpoznaje i nazywa literę f: małą i wielką, drukowaną i pisaną

 • tworzy wyrazy z poznanych liter i odczytuje je

 • czyta krótkie teksty

 • zna zwierzęta – dorosłe i młode – hodowane na wsi

 • nazywa domy zwierząt, sposoby poruszania się zwierząt, odżywiania

 • wyjaśnia znaczenie hodowli zwierząt dla ludzi.

Podobny obraz

 

IV TYDZIEŃ - MALI STRAŻNICY PRZYRODY

Dziecko:

 

 • 6-latek - rozpoznaje i nazywa literę h: małą i wielką, drukowaną i pisaną

 • zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikające z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach

 • potrafi wykonać zabawkę  ekologiczną – poziom zróżnicowany

 • eksperymentuje, prowadzi zabawy badawcze z wodą

 

 

 

 

Podobny obraz

 

 

 

W marcu u „Zajączków”

 

Nasza tematyka na bieżący miesiąc:  

Podobny obraz

 

MUZYKA JEST WSZĘDZIE

Dziecko:

 

 • 6-latki – wymienia dźwięki gamy C-dur

 • rozpoznaje i nazywa literę w: małą i wielką, drukowaną i pisaną

 • poznaje cyfrę 8

 • rozpoznaje cyfry od 1 do 8

 

 • rozróżnia wysokość dźwięków przez słoiki wypełnione różną ilością wody

 • rozwijanie zainteresowania karnawałem i tradycjami z nim związanymi

 • ilustruje piosenkę ruchem

 • aktywnie uczestniczy w proponowanych zabawach

 

 

 

KSIĄŻKA NASZYM PRZYJACIELEM

 

Dziecko:

 • potrafi samodzielnie korzystać z biblioteczki przedszkolnej, wypożycza książki i bajki do domu

 • wypowiada się na temat poznanego utworu, ekspresyjnie wyraża własnymi słowami jego treść – zabawa w teatr

 • poznaje różne formy teatralne – kukiełki, pacynki, pantomima, aktorzy

 • poznaje pracę bibliotekarza – uczestniczy w zajęciach bibliotecznych

 • zna ludzi, którzy przyczynili się do powstania książki

 • wspólnie z rodzicami zredagowanie kolejnych kart książki pt. „Zajączkowe opowieści”

 • rozpoznaje i nazywa literę w: małą i wielką, drukowaną i pisaną

 • poznaje cyfrę 8

 

Znalezione obrazy dla zapytania obrazek jaki jestem

MAMY RÓŻNE CHARAKTERY

 

Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa literę z: małą i wielką, drukowaną i pisaną

 • poznaje zapis odejmowania

 • rozpoznaje i nazywa uczucia swoje i innych

 • przyporządkowuje bohaterom odpowiednie barwy – ciepłe lub zimne

 • nazywa przedstawione emocje, przekazuje je w sposób niewerbalny

 • wykonuje pracę plastyczną z masy solnej – poznanie nowej techniki

 

SZUKAMY WIOSNY

Dziecko:

 • wymienia i wskazuje charakterystyczne dla wczesnej wiosny zmiany w przyrodzie i zjawiska atmosferyczne,

 • jest aktywnym obserwatorem przyrody, wykorzystuje lupy, mikroskop,

 • potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku,

 • wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.

 • układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej,

 • rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki kwiatów i ptaków,

 • przejawia zainteresowanie wybranymi tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu – topienie Marzanny

 

 

W lutym u „Zajączków”

 

Nasza tematyka na bieżący miesiąc:  

 

MÓJ DOM, MOJA MIEJSCOWOŚĆ

 

Znalezione obrazy dla zapytania OBRAZEK LESZNO

Dziecko:

 • nazywa swoją miejscowości,

 • poznaje historię Leszna,

 • zna ważniejsze instytucje i  zabytki

 • poznaje legendy, opowieści związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem

 • tworzy plan swojej miejscowości

 • organizuje kącik regionalny, systematyczne wzbogacanie go o eksponaty  - włączenie dzieci z wszystkich grup

 

NA BALU KARNAWAŁOWYM

 

Dziecko:

 • zna pojęcie „Karnawał”

 • uczestniczy w balu karnawałowym

 • rozwija wyobraźnię i kreatywność podczas samodzielnego projektowania i wykonania dekoracji i masek karnawałowych

 • odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).

 • dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;

 • tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem;

TO WARTO WIEDZIEĆ!!!

 

14.02. – „Walentynki” u „Zajączków”

23.02. – balik karnawałowy – przychodzimy do przedszkola w strojach balowych

 

 

 

BN

Projekt edukacyjny - „Wokół Świąt Bożego Narodzenia”

 

Realizacja projektu: grupa „Zajączki” – dzieci 4-5-6-letnie

 

Okres realizacji: 01.XII – 23.XII.2016r.

 

 

Święta Bożego Narodzenia są dla wszystkich ludzi a zwłaszcza dla dzieci, szczególnym przeżyciem. Najbardziej jednak ekscytujący i absorbujący jest okres przedświąteczny, w którym planujemy, robimy zakupy, sprzątamy, dekorujemy...

W przedszkolu, tak jak w każdej rodzinie, dzieci przygotowują się do Świąt. Aby i w tym roku mogły cieszyć się i przeżywać tę świąteczną atmosferę w przedszkolu, opracowałam projekt edukacyjny

                                                   

Cele ogólne projektu:

 • poznanie tradycji, symboli i zwyczajów świątecznych
 • ukazanie piękna Świąt Bożego Narodzenia
 • wzmacnianie więzi rodzinnych
 • rozwijanie samodzielności i kreatywności
 • kształtowanie twórczego myślenia
 • włączenie rodziców do działań na rzecz grupy

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • zna tradycje, symbole i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia
 • potrafi wypowiadać się na temat świąt Bożego Narodzenia
 • realizuje zadania zamieszczone w „Kalendarzu adwentowym”
 • wymienia tradycyjne potrawy wigilijne
 • bierze udział wspólnie z rodzicami w przedstawieniu świątecznym pt. „Spotkanie w stajence” orazw przygotowaniu rekwizytów, dekoracji świątecznych
 • przeżywa radość ze wspólnego działania
 • wykona ozdobę świąteczną
 • śpiewa kolędy, piosenki o tematyce świątecznej
 • składa życzenia świąteczne, dzieli się opłatkiem
 • chce sprawiać radość najbliższym
 • potrafi ozdobić pierniki
 • szanuje osiągnięcia innych

METODY I FORMY REALIZACJI PROJEKTU:

 • słowne
 • oglądowe
 • zadań stawianych do wykonania
 • tworzenia i definiowania pojęć – mapa pojęciowa
 • twórczego rozwiązywania problemów – burza mózgów
 • z zespołem
 • indywidualnie
 • z całą grupą

bałwany

EWALUACJA PROJEKTU:

 • spotkanie z Mikołajem, gwiazdorem,
 • ozdabianie choinki w sali
 • spotkanie z Rodzicami przy choince,
 • dokumentacja fotograficzna z realizacji projektu, informacja na facebooku,

gwiazdor

TO WARTO WIEDZIEĆ!!!

 

 • 1 grudnia – spotkanie w przedszkolu ze Strażnikiem Miejskim
 • 2 grudnia– wycieczka do Biblioteki – Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży
 • 6 grudnia - wizyta Św. Mikołaja,
 • 7 grudnia – wyjście do Fresh Marketu – przekazanie ozdób choinkowych na konkurs,
 • 14 grudnia – wyjście do Muzeum, zajęcie o Świętach Bożego Narodzenia,
 • 20 grudnia - spotkanie przy choince z Rodzicami – dwa przedstawienia - w wykonaniu dzieci i rodziców, kiermasz ozdób świątecznych,
 • 22 grudnia Wigilia – spotkanie z gwiazdorem,

sanie

choinki

Niech czas Świąt Bożego Narodzenia
będzie pełen atmosfery radości,
wytchnienia i zatrzymania
od codziennego pędu.
Życzymy, by Św.Mikołaj
przyniósł Wam i nam wszystkim
najpiękniejszy prezent - dużo miłości!
Życzymy wszystkim Dzieciom
i ich Rodzicom wszystkiego najlepszego.
Wesołych Świąt !

                                           Panie z grupy „Zajączki”

choinki

 

 

 

LISTOPAD  U „ZAJĄCZKÓW”

zajaczki

Nasza tematyka na bieżący miesiąc:

 

    Jesienne nastroje

jesienne nastroje

 

Jesień- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, mgły, obniżającejsię temperatury,skracającej się długości dnia

   znaczenie i rola wody w życiu ludzi izwierząt

- wyjaśnienie zjawiska krążenia wody wprzyrodzie

- zabawy badawcze z wodą

 

 

 

 

   „W świecie teatru”teatr

 

- Udział w przedstawieniach teatralnych

   oglądanieprzedstawień teatralnych dladzieci

- poznanie wystroju teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tampracujących (aktor, reżyser, scenograf)

   dzielenie się swoimi odczuciami na temat obejrzanego przedstawienia

   przygotowanieprzedstawień wybranych baśni poprzez przydzielenie ról,

   przygotowaniescenografii i akcesoriów.

 

   „Znamy te bajki”

 

bajki

Wzbudzanie zainteresowania literaturą − słuchanie wierszy, opowiadań, baśni

polskich i zagranicznych autorów

 • odpowiadanie na pytania dotycząceutworuliterackiego
 • recytowanie,indywidualne i zespołowe, długich

 

„Tutaj rosły paprocie”

 

   poznawanie historii powstania węglakamiennego, jegowłaściwości

   poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie

   paprocie)występujących w tamtym okresie.

 

 

                       paprocie  dino

 

WAŻNIEJSZE DATY:

 

 4.11. - Dzień Postaci z bajek – przychodzimy przebrania za bajkową postać

 8.11. – przedstawienie teatralne – „Przygody Krasnala Pączka” Teatr Kanon

10.11. – Dzień Jeża

17.11. – zebranie z Rodzicami dzieci 6-letnich – przekazanie wyników diagnozy

           - wycieczka do Teatru przy ul. Narutowicza, oglądanie przedstawienia teatralnego

21.11. – Dzień Życzliwości

25.11. – Dzień Pluszowego Misia

           - przegląd czystości głów

…11. – wspólne z Rodzicami Andrzejki grupowe w przedszkolu

 

 

PAŹDZIERNIK U „ZAJĄCZKÓW”

 

zajączki

 

Nasza tematyka na bieżący miesiąc:

 

 

 

jesienneliscie„JESIEŃ W LESIE, SADZIE, OGRODZIE I

PARKU” - projekt edukacyjny - 4 tygodnie

 

- będziemy rozpoznawać i nazywać drzewa znajdujące się w naszym najbliższym otoczeniu, spróbujemy zrozumieć zjawisko usychania liści, będziemy zbierać owoce drzew i wzbogacimy nimi kącik przyrody oraz wykorzystamy je w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej, poznamy wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych i niejadalnych, poznamy na wybranych przykładach, jak zwierzęta przygotowują się do zimy,będziemy rozpoznawać i nazywać wybrane owoce i warzywa oraz rozróżniać je za pomocą wzroku, smaku, dotyku, węchu, wykonamy owocowe szaszłyki i sałatki oraz postaramy się jeść dużo różnych owoców i warzyw, gdyż są źródłem wielu witamin i zdrowia…

 

liśćliśćliść

Działania podejmowane z grupą 6latków i chętnymi 4/5latkami:

 1. szacunkowe porównywanie liczebności zbiorów; rozróżnianie zbiorów równolicznych i nierównolicznych;
 2. ćwiczenia doskonalące znajomość cyfr od 0 do 9;
 3. rozróżnianie strony lewej i prawej, określanie kierunków i ustalanie położenia obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;
 4. utrwalanie nazw pór roku i dni tygodnia;
 5. rozróżnianie kolorów i podstawowych figur geometrycznych oraz porównywanie ich wielkości;
 6. ćwiczenia doskonalące umiejętność określania kierunków oraz miejsca na kartce papieru, np. narysuj koło w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;
 7. układanie krótkich zdań, dzielenie zdań na wyrazy, dzielenie wyrazów na sylaby; wyodrębnianie głosek w słowach o prostej budowie fonetycznej;
 8. rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla poszczególnych pór roku;
 9. nazywanie i wyróżnianie roślin oraz zwierząt żyjących w różnych środowiskach przyrodniczych, np. w lesie, parku, na łące;

 

Zachęcamy Rodziców do kontynuowania z dzieckiem powyższych działań.

 

 

WAŻNIEJSZE DATY:

 

 8.10. – udział chętnych Rodziców wraz z dziećmi w akcji „Mamo, Tato biegnij ze mną” w Karczmie Borowej. Początek o godzinie 10.00 – pozostałych Rodziców zapraszamy do kibicowania naszym zawodnikom.

- 14.10. – Dzień Edukacji Narodowej, impreza wewnątrzprzedszkolna połączona z pasowaniem na przedszkolaka „nowych” dzieci.

- planujemy również wycieczki do ogrodnika, sadu, parku…

 

Ponadto informujemy, że język angielski w naszej Grupie odbywa się we wtorki w godz. 10.30 – 11.00 oraz w czwartki w godz. 9.30 – 10.00.

Religia – czwartek 13.00 – 13.30 (5/6latki) oraz piątek 14.30 – 15.00 (6latki).

 

liśćliśćliść