ZAJĄCZKOWY KWIECIEŃ
 

kosmos zające

 

Krąg tematyczny: „Cuda i dziwy”

8.04-12.04.24r.

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

- doskonalenie samodzielności podczas wykonywania prac plastycznych

- rozwijanie sprawności fizycznej

- doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej

-  kształtowanie umiejętności szukania wsparcia w sytuacjach trudnych dla dziecka emocjonalnie,

- doskonalenie umiejętności godzenia się z porażką oraz przegraną

- kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów z poznanych liter

- kształtowanie umiejętności układania wyrazów z liter i zdań z rozsypanek wyrazowych

- poznanie litery Ł,ł

-  kształtowanie pojęcia liczby dziesięć

-  rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 0 do 10

- doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania

- wzbogacenie wiedzy na temat planet Układu Słonecznego, kosmosu

- poznanie postaci Mikołaja Kopernika oraz jego dokonań

- rozwianie aktywności badawczej

 

 

ziemia zając

Krąg tematyczny: „Mali Strażnicy Przyrody”


15.04-19.04.24r.

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

- systematyczne uczestniczenie w zabawach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych

- doskonalenie umiejętności przegrywania z innymi, odczuwania radości z sukcesów innych osób,

- wdrażanie do przestrzegania zasad uczciwej rywalizacji podczas gier/ zabaw zespołowych, grach planszowych

-  kształtowanie postaw proekologicznych (segregacja odpadów, oszczędzanie wody, energii elektrycznej, dbanie o czyste powietrze),

- poznanie litery f,F

- kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów z poznanych liter

- kształtowanie umiejętności układania wyrazów z liter i zdań z rozsypanek wyrazowych

- rozwijanie słuchu fonetycznego

- rozwianie umiejętności liczenia oraz odczytywania symboli matematycznych

- poszerzenie wiadomości na temat dbania o planetę poprzez liczne działania proekologiczne

 

 

Polska zając


Krąg tematyczny: „Mieszkam w Polsce”


22.04-26.04.24r.

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

- wdrażanie do systematycznego podejmowania aktywności ruchowej,

- doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziem pisarskim z użyciem prawidłowego chwytu,

- kształtowanie umiejętności poszukiwania pomocy w sytuacji trudnej emocjonalnie,

kształtowanie niezależności emocjonalnej, naśladowania pozytywnych wzorców zachowań, nieulegania naciskom oraz negatywnym wzorcom,

- doskonalenie umiejętności współpracy z innymi podczas zabawy

- poznanie litery „h” i „H”

- doskonalenie umiejętności czytania (proste wyrazy z poznanych liter)

- kształtowanie umiejętności tworzenia wyrazów z rozsypanek sylabowych

- poszerzenie wiadomości na temat Polski, jej stolicy, symboli narodowych

- zapoznanie z legendami Polski

 

 

WAŻNE DATY W KWIETNIU:


8.04.24r – wyjście na spektakl teatralny
pt. „U Słoneczka w gościach” Teatr Miejski

9.04.24 - lekcja teatralna w Teatrze Miejskim
w ramach Międzynarodowego Dnia Teatru

10.04.24r. – zapoznanie z pracą w wojsku, prezentacja Rodzica.

15.04.24. – Parada Zawodów

16.04.24r. – Wyjście do Szkoły Muzycznej

19.04.24. Festiwal Piosenki

22.04.24r. Dzień Ziemi

23.04.24r. Dzień Książki

24.04.24r. godz. 15:15 -Zebranie w sprawie przekazania informacji
na temat gotowości szkolnej 6 latków.