ZAJACZEK Zajączki witają w nowym roku

                   szkolnym 2016/2017

Jesteśmy grupą, do której uczęszczają dzieci 4-5-6-letnie. Jest nas 24 – 12 dziewczynek i 12 chłopców, a w tym 7 dzieci 6-letnich, 10 dzieci 5-letnich i 7 dzieci 4-letnich.

Mimo różnicy wieku bardzo zgadzamy się, chętnie wspólnie się bawimy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, spacerujemy, pomagamy sobie wzajemnie, potrafimy uszanować autonomię każdego dziecka, dbamy o naszą salę i zabawki.

Jesteśmy radośni i cieszymy się, że w tak zgranej grupie dzieci możemy spędzać czas w przedszkolu.

 

Realizujemy następujące programy:

-”NASZE PRZEDSZKOLE” - Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska

-”DZIECIĘCA MATEMATYKA” (elementy) – Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska

-”PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA”

 

ZAJACZEK   ZAJACZEK   ZAJACZEK   ZAJACZEK