W grupie Zajączków realizujemy różne działania daltońskie tak, aby wspierały proces uczenia się w ramach czterech filarów: SAMODZIELNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WSPÓŁPRACA i REFLEKSJA.

Umożliwiają nam to pomoce edukacyjne, odgrywające istotną rolę w procesie edukacji, oto one:

- wizualizacja obecności – w sali przy wejściu znajduje się tablica obecności z imieniem
i wizerunkiem każdego dziecka. Dzieci codziennie rano wchodząc do sali zaznaczają swoje przyjście przypinając buźkę przy określonym dniu tygodnia i swoim imieniu. Czynność ta uczy dzieci systematyczności i odpowiedzialności.

- wizualizacja dni tygodnia - każdy dzień tygodnia ma swój kolor (poniedziałek- czerwony, wtorek – niebieski, środa – pomarańczowy, czwartek- zielony, piątek- żółty, sobota
i niedziela- biały). Dzięki temu dzieci mogą zdobywać umiejętności identyfikowania dni tygodnia zanim jeszcze nauczą się rozpoznawać i odczytywać ich nazwy, także uświadamiają następstwa i powtarzalności dni, pór. W naszej sali wykorzystywany jest także kalendarz pogody. Zaznaczając każdego dnia aktualna pogodę, dzieci zapoznają się z różnymi zjawiskami atmosferycznymi.

- tygodniowa tablica zdań- wizualizuje zadania do samodzielnego wykonania w danym tygodniu. W każdy poniedziałek nauczycielka przedstawia dzieciom zadania edukacyjne
i omawia dokładnie sposób ich wykonania. Następnie zadania umieszczane są na „tablicy zadań”. Decyzja o czasie wykonania danego zadania należy do każdego dziecka (część dzieci planuje ich wykonanie w perspektywie tygodnia). Wykonaną pracę dziecko potwierdza magnesem w kolorze dnia, w którym wykonało zadanie).

- praca w „parach” – rozwijająca umiejętność współpracy. Każdego tygodnia pary zmieniają się, co pozwala na lepsze poznanie kolegów/ koleżanek oraz pracę z każda osobą w grupie.

- wizualizacja dyżurów - w każdy poniedziałek wybierani są dyżurni, którzy pełnią obowiązki cały tydzień: dyżurni od łazienki – są odpowiedzialni są porządek w łazience; dyżurni od czystych stolików – pomagają przy nakrywaniu do stołu przed posiłkiem
i sprzątaniu po; dyżurni od kącika artystycznego, czytelniczego, konstrukcyjnego. Ważna jest funkcja
„prawej ręki” nauczyciela - polega na byciu pomocnikiem nauczyciela, do którego dzieci zwracają się o pomoc podczas pracy samodzielnej. Pomagają nauczycielowi
w przygotowaniu zadań, zabaw czy elementów zajęć. Do zadań tych pomocników należy też nadzorowanie prawidłowego wykonywania obowiązków przez pozostałych dyżurnych.. Dzięki dyżurom dzieci uczą się min. odpowiedzialności za powierzone im zadania oraz współpracy.

- wizualizacja pracy z instrukcją czynnościowa – praca z instrukcją pokazuje jak ważne jest działanie według kolejności, podążanie według określonych kroków prowadzi do celu, dodaje wiary w siebie, uczy samodzielności.

- zegar daltoński, wizualizacja czasu -  w sali znajduje się zegar organizujący czas, który wyznacza odcinki czasowe w konkretnym kolorze– 5, 10, 15 i 30 minut. To w sposób obrazowy, pozwala zrozumieć dzieciom długość upływającego czasu. 

- tablica umiejętności, które zdobywamy - to specjalna tablica z grafikami/zdjęciami umiejętności, które przedszkolak nabywa w trakcie edukacji przedszkolnej. Jest to dobra motywacja dla rówieśników, aby dążyć do zdobywania kolejnych sprawności pamiętając jednak o tym, że każdy z nas uczy się w innym tempie.

Katalog naszych rozwiązań nie jest zamknięty – zależy od potrzeb dzieci, naszej wspólnej inwencji oraz od możliwości.

 

"Prawdziwe współżycie społeczne jest więcej niż kontaktem – jest współdziałaniem
i wzajemnym oddziaływaniem na siebie (…) Daltoński Plan Laboratoryjny wytwarza takie warunki, z których chcąc korzystać, uczeń mimowolnie działa jako członek zorganizowanej społeczności."

~ Helen Parkhurst „Wykształcenie według Planu Daltońskiego”, Lwów-Warszawa 1928 r.