PEDAGOGIKA PLANU DALTOŃSKIEGO U „ZAJĄCZKÓW”

W ROKU SZKOLNYM 2015-2016

W roku szkolnym 2015/2016 „Zajączki” znacznie się zmieniły. Ponad połowa dzieci odeszła do szkoły, z grupy zostało tylko 9 dzieci.

Tak, jak w ubiegłym roku szkolnym poznaliśmy i stosowaliśmy w zabawie, nauce i codziennych czynnościach bardzo wiele elementów Pedagogiki Planu Daltońskiego, to w tym roku nie mogliśmy ich doskonalić.

Tak, więc naszą przygodę z Pedagogiką Planu Daltońskiego rozpoczęliśmy od początku (ze względu na tak dużą rotację) – Od września 2015r.większość dzieci przyszła do naszego przedszkola i naszej grupy pierwszy rok, a dzieci które zostały z nami, w ubiegłym roku miały 3-4-lata.

Jako pierwszą w tym roku szkolnym wprowadziłyśmy wizualizację URODZIN DZIECI. Dzięki przedstawionej lokomotywie ciągnącej 12 wagoników – a każdy wagonik obrazuje jeden miesiąc – każde dziecko wie, kiedy są jego urodziny, kiedy będą urodziny kolegów, ile miesięcy – wagoników zostało do urodzin każdego dziecka, ile już przeszło, a także poznajemy i utrwalamy nazwy miesięcy.

urodziny

Wyprawiane urodzinki naszych „Zajączków” przebiegają tak, jak w ub. roku szkolnym. Solenizantowi zapalamy na naszym urodzinowym torcie tyle świeczek, ile ma lat, śpiewamy „Sto lat”, później obowiązkiem solenizanta jest pomyśleć życzenie, które ma się spełnić i za jednym dmuchnięciem trzeba zgasić wszystkie świeczki (zdarza się, że trzeba dmuchną jeszcze raz), później składamy życzenia i wręczamy upominek. A nasz „król urodzinowy” częstuje wszystkie dzieci przygotowaną dla kolegów i koleżanek niespodzianką.

 

Kolejnym elementem wizualizacji, jaki poznały „Zajączki” to

TABLICA OBECNOŚCI.

„Zajączki” rozpoczynają dzień od zaznaczenia swojej obecności w przedszkolu na tablicy i określenia swojego nastroju za pomocą odpowiedniego znaczka – buźki.Jeszcze trzeba niektórym dzieciom przypominać o tym, ale są i takie „Zajączki”, które upominają „zapominalskich”, że jeszcze nie zaznaczyli swojej obecności.

Dzieci wiedzą, do czego służy ta tablica, w jakim celu jest w naszej grupie.

 

tab obecnosci  tab obecnosci1

 

W naszej sali mamy  „KOLOROWY ZEGAR”.

Wprowadziłyśmy go do codziennego życia i funkcjonowania dzieci w naszej grupie. Pokazuje, ile czasu dzieci mogą pracować, wykonywać określone zadania, bawić się… Zegar jest w centrum zainteresowania dzieci, zwłaszcza podczas wykonywania różnych ciekawych czynności, gdzie dzieci same przypominają o nastawieniu zegara na odpowiednie kolorowe pole. Dzieci nie mają poczucia czasu, jak ludzie dorośli, ale kolorowy zegar uczy je, że każdą czynność możemy wykonywać długo lub krótko, a zegar wskazuje czasokres tych czynności.

 

zegar

 

W pierwszym półroczu zapoznałyśmy dzieci z KOLOROWYMI DNIAMI TYGODNIA. Dzięki wizualizacji dzieci szybciej poznają nazwy dni tygodnia i zdobywają umiejętność identyfikowania ich, a także kolorystyka poszczególnych dni pomaga „Zajączkom” planować i realizować zadania zamieszczone na TABLICY ZADAŃ.

 

dni tyg

Tablica zadań jest środkiem pozwalającym na zaplanowanie dnia, w którym wykonamy zadanie. Obok tablicy znajdują się zadania, które dzieci mają wykonać w ciągu tygodnia.

Początkowo dzieci miały do wyboru jedno zadanie, dostosowane do wieku i swoich możliwości. Później wprowadzałyśmy więcej, w zależności od tygodnia, tematyki i możliwości dzieci.

Posługując się tablicą, dzieci same planują, kiedy wykonają zadanie.

W drugim półroczu będziemy pracować nad doskonaleniem sprawności planowania i wykonywania zaplanowanych zadań bez przypominania o zbliżającym się terminie ich wykonania.

 

tab zadan  tab zadan1

 

W drugim półroczu wprowadzimy wizualizację dyżurów dzieci w różnych kącikach zainteresowań oraz czynności gospodarczych, będziemy wybierać dziecko wyróżniające się w grupie, jako pomocna dłoń, stosować i planować obrazkowy rozkład dnia, przedstawimy na tablicy współpracę dzieci i pracę w parach, zapoznamy dzieci z „metodą przeniesionej uwagi”, dzięki czemu dziecko będzie doskonaliło samodzielność poprzez właściwe organizowanie procesu myślenia i rozwiązywania problemów.

W drugim półroczu przedstawimy wizualizację, jakie czynności dziecko potrafi wykonać samodzielnie.

Czeka nas jeszcze wiele zadań, które będziemy przedstawiać na tablicach w naszej sali i informować o naszych umiejętnościach i sposobie zabawy, współpracy i nauki naszych rodziców.