Witamy w nowym roku szkolnym!

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa Pszczółki pozostała, ale:

  pszczółka 1. Zmienił się numer grupy, gdyż dołączyły do nas dwie grupy maluszków. Jesteśmy teraz grupą III.

 

pszczółka

 

 

 

 

 

 

  

2. Zmienił się troszeczkę skład grupy – Vini  przeprowadził się do Osiecznej , Gabrysia do  Gronowa a Amelka do dalekiej Anglii (tęsknimy za Wami, przyjdźcie nas odwiedzić!).

Za to do naszej grupy dołączyło dwóch chłopców – Mikołaj i Jurek. Fajne z nich chłopaki!!!

 

 

 

 

 


 

 

Realizowane programy

 

      pszczolki

 

 

W grupie realizowane są programy:

"Ku dziecku" program B. Bilewicz- Kuźni i T. Parczewskiej,

"Radosne czytanie" program autorski Iwony Dery

elementy programu Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej "Dziecięca matematyka".

 


 

          Program „Ku dziecku” stworzyły autorki:

Barbara Bilewicz-Kuźnia i Teresa Parczewska.pszczoła1

 

 

 

 

 

 

Program akcentuje wspieranie rozwoju dziecka, umożliwianie zaspokajania jego aktualnych potrzeb oraz dostosowywanie zadań do rozpoznanego poziomu rozwojowego.

Zgodnie z intencją programu i jego podstawą teoretyczną, jaką jest teoria konstruktywizmu oraz koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, dzieci, podejmując zadania, kierują się osobistymi motywami i potrzebami, mają swobodę w wyborze zadań (rodzaju, czasu trwania, partnera) oraz rozumieją użyteczność celu działania.

Program opiera się na założeniu, że nie wszystkie dzieci mają takie same zainteresowania i zdolności, jak również nie wszyscy nauczyciele uczą w ten sam sposób. Dlatego też należy uwzględniać różnice indywidualne między dziećmi, dostrzegalne w praktyce edukacyjnej już na pierwszym szczeblu edukacji, czyli w edukacji przedszkolnej, wykorzystując przy tym współczesne osiągnięcia psychopedagogiczne. Zgodnie z teorią H. Gardnera wczesne ustalenie uzdolnień może bardzo pomóc w doborze doświadczeń korzystnych dla dziecka, ale równie ważne jest ustalenie jego słabych punktów.

 


 

 

 

Wykorzystanie elementów metody Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej w rozwijaniu logicznego myślenia i kształtowaniu pojęć matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.

MatematykaDziecieca       Kształtowanie pojęć matematycznych jest procesem ciągłym i w głównej mierze dokonuje się w naturalnych sytuacjach życia codziennego, podczas nadarzających się okazji .

Zaplanowane działania służą wprowadzeniu nowych treści lub uporządkowaniu i ukierunkowaniu nagromadzonych doświadczeń dzieci. Głównym sposobem uczenia się matematyki jest rozwiązywanie zadań.
Rozwiązanie zadania łączy się z pokonaniem przez dziecko trudności. Ważne jest, aby dziecko samodzielnie potrafiło rozwiązać te trudności .
   Do szkoły uczęszczają jednak dzieci, które nie potrafią poradzić sobie nawet z prostymi zadaniami. Nie rozumieją ich matematycznego sensu i nie dostrzegają zależności między liczbami.
   Celem metody Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci. Wiek przedszkolny jest najlepszym okresem do wspomagania dzieci w rozwoju umysłowym. Efektywność wspomagania rozwoju, a także wyniki edukacji matematycznej zależą od dopasowania treści kształcenia do możliwości intelektualnych dzieci.
  

W  programie „Dziecięca matematyka” treści kształcenia podzielone są na 14 bloków tematycznych. Są to:


 1. Orientacja przestrzenna.
 2. Rytmy i rytmiczna organizacja czasu.
 3. Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw.
 4. Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów.
 5. Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka.
 6. Klasyfikacja.
 7. Pomaganie dzieciom uświadomieniu sobie stałej liczby elementów
     w zbiorze, chociaż obserwują one zmiany sugerujące, że
     przedmiotów jest więcej lub mniej. Równoliczność. Przybliżanie
     dzieciom aspektu kardynalnego liczby.
 8. Ustawianie po kolei, numerowanie. Przybliżanie dzieciom aspektu
     porządkowego liczby.
 9. Długość: kształtowanie umiejętności mierzenia i pomaganie
     dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości.
10. Intuicje geometryczne.
11. Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do
      wysiłku intelektualnego.
12. Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałej ilości płynów,
      chociaż po przelaniu wydaje się, że jest więcej lub mniej.
      Mierzenie ilości płynów
13. Waga i ważenie.
14. Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią. Zapisywanie
      czynności matematycznych w sposób dostępny dla sześciolatków.

pszczółki2