DRODZY RODZICE

DZIECI ODCHODZĄCYCH DO SZKOŁY !

Rozstania nadszedł czas i dzieci niebawem ruszają w świat!

620 biret

Uprzejmie zapraszamy Państwa na uroczystość pożegnania ,

która odbędzie się w dniu 19.06.2019r.(środa)

od godziny 13.00 na placu zabaw.

                       

          

Nauczyciele grup Motylki i Zajączki   

UWAGA!!!

W PRZYPADKU OPADÓW DESZCZU

UROCZYSTOŚĆ  ODBĘDZIE SIĘ W HOLU PRZEDSZKOLA.

 

 

Uprzejmie informuję, że w trakcie uroczystości wykonywane będą zdjęcia. Proszę o zapoznanie się z poniższą klauzulą

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Przedszkole Miejskie nr 20 z siedzibą w Lesznie, ul. Karasia 11
 2. Został powołany inspektor ochrony danych, z którym skontaktować się można za pomocą adresu email:
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisu prawa, udzielonej zgody lub zawarcia i realizacji umowy.
  2. Odbiorcami danych będzie hosting strony internetowej przedszkola w zakresie danych określonych w zgodzie oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.
  3. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.