PROGRAM TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

DLA GRUPY XII

 

Termin realizacji: X/2019 – VI/2020

 

Cel ogólny: kształtowanie prawidłowej wymowy

Główne zadania:

 1. Usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 2. Kształtowanie prawidłowych nawyków oddechowych.
 3. Doskonalenie słuchu fonematycznego.
 4. Wywołanie i/lub utrwalenie prawidłowego brzmienia głosek: w, f, s, z, c, dz.
 5. Automatyzacja prawidłowej wymowy.
 6. Wzbogacenie zasobu słownictwa.

Ewaluacja:      

Okresowe badanie efektów w miesiącach: styczniu, marcu, czerwcu.

Postępowanie logopedyczne:

I. Ćwiczenia wstępne

1.Ćwiczenia wstępne usprawniające narządy mowy:

 • wargi i policzki,
 • język,
 • podniebienie miękkie,
 • dolnej szczęki. 

2. Ćwiczenia oddechowe.

3. Ćwiczenia percepcji słuchowej.

 

II. Praca nad głoską

 

Głoski [f] [w]

Etap I

Ćwiczenia narządów mowy przygotowujące do wywołania głosek [f] [w]

 1. Energiczne wyrzucanie wargi dolnej przytrzymywanej między zębami.
 2. Nagryzanie wargi dolnej zębami - zabawy w naśladowanie króliczka lub chomika.
 3. Dmuchanie na brodę.
 4. Nakładanie górnej wargi na dolną.
 5. Dmuchanie na szyjkę butelki, aby powstał odgłos gwiżdżącego parostatku.
 6. Przyciskanie bokiem palca dolnej wargi i próby dmuchania na niego.

Etap II – wywołania dźwięku

Głoski:  w – podczas wymawiania lekko przybliżamy dolną  

                     wargę do górnych zębów,

                – uzyskamy wymawiając szeptem w.

Etap III – utrwalania dźwięku

Utrwalenie zaburzonych głosek odbywa się  według schematu:

 1. Utrwalenie wywołanej głoski
 • Utrwalenie głoski w izolacji
 • Utrwalenie głoski w sylabach
 1. Połączenie wszystkich wywołanych głosek (nagłos) z samogłoskami otwartymi
 2. Utrwalenie głosek w wygłosie
 3. Utrwalenie głosek w śródgłosie
 4. Utrwalenie głosek w logotomach
 5. Utrwalenie głosek w wyrazach wyjściowych      

                                 

Etap IV - Automatyzacja głosek

 1. Powtarzanie wyrazów z wywołanymi głoskami w nagłosie, w wygłosie
   i w śródgłosie
 2. Utrwalenie w zdaniach
 3. Teksty drukowane i wierszyki
 4. Mowa spontaniczna
 5. Opowiadanie treści historyjek obrazkowych

 

Głoski: [s], [z], [c], [dz]

Etap I

Ćwiczenia narządów mowy przygotowujące do prawidłowej wymowy głosek [s] [z] [c] [dz]

Ćwiczenia języka

 1. Liczenie dolnych zębów czubkiem języka po wewnętrznej stronie.
 2. Oblizywanie językiem wewnętrznej powierzchni dolnych zębów.
 3. Dotykanie czubkiem języka wewnętrznej powierzchni dolnych siekaczy
   z równoczesnym wybrzmiewaniem głoski [e],
 4. Zlizywanie czubkiem języka dżemu lub masła czekoladowego z dolnych dziąseł.
 5. Energiczne wyrzucanie czubka języka zza dolnych zębów - zabawa Wymiatanie śmieci.

Ponieważ układ masy języka podczas wybrzmiewania głosek syczących jest identyczny, jak przy dmuchaniu prowadzimy szereg ćwiczeń oddechowych, zwracając uwagę na wykonywanie tej czynności na konkretne przedmioty, np. świecę, kartkę papieru. Pozwala to stwierdzić czy strumień powietrza jest prawidłowo kierowany, a także - sprawdzić długość wydechu.

 1. Dmuchanie na chorągiewki i wiatraczki.
 2. Dmuchanie na płomień świecy w odległości niepozwalającej zdmuchnąć płomyka, lecz wyginać go pod wpływem dmuchania - zabawa „Tańczący płomyczek”.
 3. Dmuchanie na papierowe łódki pływające w misce z wodą.
 4. Zdmuchiwanie kulki waty kosmetycznej z ręki - zawody „Kto dmuchnie dalej”.
 5. Wydmuchiwanie baniek mydlanych.
 6. Dmuchanie na papierowe ozdoby zawieszone na nitkach o różnej długości ponad głową ćwiczącego.
 7. Dmuchanie na papierowe kulki po wytyczonej trasie narysowanej na podłodze – zabawa Wyścigi samochodowe”.
 8. Przedmuchiwanie piłeczki pingpongowej do osoby siedzącej na przeciwko – zabawa Mecz piłkarski”.
 9. Dmuchanie przez rurkę do wody, aby tworzyły się pęcherzyki powietrza – zabawa Gotowanie wody”.
 10. Nadmuchiwanie balonów, zabawek i piłek z folii.
 11. Próby gwizdania.
 12. Zdmuchiwanie lekkiego przedmiotu z ręki, np. piórka, kłębka waty, papierowej kulki.
 13. Rozdmuchiwanie: chrupek, ryżu, kaszy, pociętej gąbki lub kawałków styropianu.
 14. Gra na instrumentach muzycznych: organkach, trąbce, gwizdku.
 15. Gra na grzebieniu owiniętym cienką bibułą.
 16. Dmuchanie na piórko, aby unosiło się ponad głową osoby ćwiczącej.
 17. Rozdmuchiwanie plamki farby wodnej na podkładce z tworzywa sztucznego.

Ćwiczenia warg

 1. Rozciąganie warg do uśmiechu i wymawianie głoski [i],
 2. Naprzemienny uśmiech z pokazywaniem zębów, a następnie zasłanianiem ich wargami.
 3. Układanie ust do uśmiechu i powrót do pozycji neutralnej.
 4. Wydawanie odgłosów z rozciągniętymi kącikami ust:

        - kozy - me, me,

- barana - be, be,

- kurczątka - pi, pi,

- śmiechu - hi, hi.

 1. Pokazywanie szerokiego uśmiechu, a następnie ściąganie ust, jak przy głosce [u].

Etap II – wywołania dźwięku

 

Wywoływanie głosek s , z

 • wysuwanie języka tak, aby jego czubek znajdował się między zębami
 • dmuchanie na wskazujący palec ustawiony przed ustami
 • stopniowe cofanie języka i zbliżanie siekaczy dolnych do górnych
 • przedłużanie artykulacji spółgłoski f (lub w dla spółgłoski z) ze stopniowym zbliżaniem zębów i rozciąganiem warg

Wywoływanie głosek c , dz

 • wymawianie spółgłoski t z systematycznym przedłużaniem dźwięku (lub dla wywołania głoski dz)
 • jednoczesne cofanie kącików warg

Uzyskanie spółgłosek dźwięcznych z i dz odbywa się w podobny sposób, bowiem spółgłoski te ulegają takim samym zniekształceniom jak spółgłoski
si c.

W przypadku ubezdźwięczniania s i dz stosujemy ćwiczenia typowe dla mowy bezdźwięcznej.

 

Etap III – Utrwalania dźwięku

Utrwalenie zaburzonych głosek odbywa się  według schematu:

 1. Utrwalenie wywołanej głoski:
 • Utrwalenie głoski w izolacji
 • Utrwalenie głoski w sylabach
 1. Połączenie wszystkich wywołanych głosek (nagłos) z samogłoskami otwartymi
 2. Utrwalenie głosek w wygłosie
 3. Utrwalenie głosek w śródgłosie
 4. Utrwalenie głosek w logotomach
 5. Utrwalenie głosek w wyrazach wyjściowych

Etap IV - Automatyzacja głosek

 1. Powtarzanie wyrazów z wywołanymi głoskami w nagłosie, w wygłosie
  i w śródgłosie
 2. Utrwalenie w zdaniach
 3. Teksty drukowane i wierszyki
 4. Mowa spontaniczna
 5. Opowiadanie treści historyjek obrazkowych

Opracowała:

logopeda mgr Elżbieta Skórzewska

 

 

PROGRAM TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

DLA GRUPY XI

 

Termin realizacji: X/2019 – VI/2020

 

Cel ogólny: kształtowanie prawidłowej wymowy

Główne zadania:

 1. Usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 2. Kształtowanie prawidłowych nawyków oddechowych.
 3. Doskonalenie słuchu fonematycznego.
 4. 4.Wywołanie i/lub utrwalenie prawidłowego brzmienia głosek: sz, ż, cz, dż, s, z, c, dz.
 5. Automatyzacja prawidłowej wymowy.
 6. Wzbogacenie zasobu słownictwa.

Ewaluacja:      

Okresowe badanie efektów w miesiącach: styczniu, marcu, czerwcu.

Postępowanie logopedyczne:

I. Ćwiczenia wstępne

1.Ćwiczenia wstępne usprawniające narządy mowy:

 • wargi i policzki,
 • język,
 • podniebienie miękkie,
 • dolnej szczęki. 

2. Ćwiczenia oddechowe.

3. Ćwiczenia percepcji słuchowej.

II. Praca nad głoską

Głoski: [sz] [ż [cz] [dż]

Etap I

Ćwiczenia narządów mowy, przygotowujące do prawidłowej wymowy głosek [sz] [ż] [cz] [dż].

Ćwiczenia języka

 1. Wysuwanie szerokiego języka na zewnątrz jamy ustnej.
 2.   Żucie brzegów języka zębami trzonowymi, w celu rozciągania całej jego powierzchni.
 3.  Klaskanie językiem - naśladowanie odgłosu konia uderzającego kopytami o bruk.
 4.  Dotykanie czubkiem języka górnych zębów po stronie wewnętrznej, podczas szerokiego otwierania jamy ustnej - zabawa „Liczenie ząbków”.
 5. Oblizywanie językiem górnych zębów po wewnętrznej stronie przy zamkniętych, a następnie otwartych ustach - naśladowanie mycia zębów językiem.
 6. Przytrzymanie przez kilka sekund czubka języka na podniebieniu przy szeroko otwartych ustach - zabawa „Zaczarowany język”.
 7. Cofanie języka w głąb jamy ustnej, zaczynając od górnych zębów,
  a kończąc na podniebieniu miękkim - zabawa „Krasnoludek zagląda do gardła”.
 8. Zlizywanie czubkiem języka z podniebienia, np. kawałka rozmiękczonej czekolady lub gumy rozpuszczalnej.
 9. Ssanie czubkiem języka na podniebieniu małego pudrowego cukierka, musującej witaminy C, opłatka lub naśladowanie ssania pożywienia.
 10. Wydmuchiwanie powietrza przez język zwinięty w tzw. rynienkę boki języka przylegają do górnych dziąseł. Zjedzenie wcześniej miętowego cukierka sprzyja intensywniejszemu odczuciu przepływu powietrza przez środek języka.

Ćwiczenia warg

 1. Naśladowanie mlaskania.
 2. Śpiewanie znanych melodii na sylabach: la, lo, le, lu, ly.
 3. Cmokanie ustami naśladowanie posyłania całusków.
 4. Wysuwanie zaokrąglonych warg do przodu w kształcie ryjka świnki.
 5. Wydawanie odgłosów:

krowy - mu, mu,

kukułki - kuku, kuku,

sowy - hu, hu,

psa - hau, hau,

rybki - plum, plum,

pukania - puku, puku,

uderzania - buch, buch,

chodzenia - tupu, tupu.

 1. Wysuwanie warg do przodu, a następnie naprzemienne ich otwieranie
  i zamykanie - naśladowanie pyszczka rybki.
 2. Układanie warg w kształcie ryjka, a następnie ich rozsuwanie do uśmiechu.
 3. Przytrzymywanie wargami wkładki przedsionkowej zwanej też smoczkiem ortodontycznym podczas prób wyciągania go z ust.
 4. Gra na trąbce z szerokim ustnikiem, flecie, harmonijce ustnej.

 

Etap II – Wywołania dźwięku

Wywołanie głosek sz, ż

 • unoszenie szerokiego języka za górne siekacze w okolice wałka dziąsłowego (bez dotykania)
 • układanie „ryjka”
 • dmuchanie na czubek szerokiego, uniesionego języka przy jednoczesnym ułożeniu warg w „ryjek” – imitowanie szumu drzew (przy spółgłosce sz) lub wichru (przy spółgłosce ż)

Wywoływanie głosek cz, dż

 • zaokrąglanie i wysuwanie do przodu warg
 • artykułowanie nieco przedłużonej przydziąsłowej spółgłoski – imitowanie dźwięku jadącej lokomotywy (przy spółgłoscelub uruchamianego samochodu (przy spółgłosce )

W przypadku ubezdźwięczniania spółgłosek ż i dż stosujemy ćwiczenia typowe dla mowy bezdźwięcznej.

Etap III – Utrwalania dźwięku

Utrwalenie zaburzonych głosek odbywa się  według schematu:

 1. Utrwalenie wywołanej głoski
 • Utrwalenie głoski w izolacji
 • Utrwalenie głoski w sylabach
 1. Połączenie wszystkich wywołanych głosek (nagłos) z samogłoskami otwartymi
 2. Utrwalenie głosek w wygłosie
 3. Utrwalenie głosek w śródgłosie
 4. Utrwalenie głosek w logotomach (kszta, psła, czło…)
 5. Utrwalenie głosek w wyrazach wyjściowych

Etap IV - Automatyzacja głosek

 1. Powtarzanie wyrazów z wywołanymi głoskami w nagłosie, w wygłosie

i w śródgłosie

 1. Utrwalenie w zdaniach
 2. Teksty drukowane i wierszyki
 3. Mowa spontaniczna
 4. Opowiadanie treści historyjek obrazkowych

Głoski: [s], [z], [c], [dz]

Etap I

Ćwiczenia narządów mowy przygotowujące do prawidłowej wymowy głosek [s] [z] [c] [dz]

Ćwiczenia języka

 1. Liczenie dolnych zębów czubkiem języka po wewnętrznej stronie.
 2. Oblizywanie językiem wewnętrznej powierzchni dolnych zębów.
 3. Dotykanie czubkiem języka wewnętrznej powierzchni dolnych siekaczy
   z równoczesnym wybrzmiewaniem głoski [e],
 4. Zlizywanie czubkiem języka dżemu lub masła czekoladowego z dolnych dziąseł.
 5. Energiczne wyrzucanie czubka języka zza dolnych zębów - zabawa Wymiatanie śmieci.

Ponieważ układ masy języka podczas wybrzmiewania głosek syczących jest identyczny, jak przy dmuchaniu prowadzimy szereg ćwiczeń oddechowych, zwracając uwagę na wykonywanie tej czynności na konkretne przedmioty, np. świecę, kartkę papieru. Pozwala to stwierdzić czy strumień powietrza jest prawidłowo kierowany, a także - sprawdzić długość wydechu.

 1. Dmuchanie na chorągiewki i wiatraczki.
 2. Dmuchanie na płomień świecy w odległości niepozwalającej zdmuchnąć płomyka, lecz wyginać go pod wpływem dmuchania – zabawa „Tańczący płomyczek”.
 3. Dmuchanie na papierowe łódki pływające w misce z wodą.
 4. Zdmuchiwanie kulki waty kosmetycznej z ręki - zawody „Kto dmuchnie dalej”.
 5. Wydmuchiwanie baniek mydlanych.
 6. Dmuchanie na papierowe ozdoby zawieszone na nitkach o różnej długości ponad głową ćwiczącego.
 7. Dmuchanie na papierowe kulki po wytyczonej trasie narysowanej na podłodze – zabawa Wyścigi samochodowe”.
 8. Przedmuchiwanie piłeczki pingpongowej do osoby siedzącej na przeciwko – zabawa Mecz piłkarski”.
 9. Dmuchanie przez rurkę do wody, aby tworzyły się pęcherzyki powietrza – zabawa Gotowanie wody”.
 10. Nadmuchiwanie balonów, zabawek i piłek z folii.
 11. Próby gwizdania.
 12. Zdmuchiwanie lekkiego przedmiotu z ręki, np. piórka, kłębka waty, papierowej kulki.
 13. Rozdmuchiwanie: chrupek, ryżu, kaszy, pociętej gąbki lub kawałków styropianu.
 14. Gra na instrumentach muzycznych: organkach, trąbce, gwizdku.
 15. Gra na grzebieniu owiniętym cienką bibułą.
 16. Dmuchanie na piórko, aby unosiło się ponad głową osoby ćwiczącej.
 17. Rozdmuchiwanie plamki farby wodnej na podkładce z tworzywa sztucznego.

Ćwiczenia warg

 1. Rozciąganie warg do uśmiechu i wymawianie głoski [i],
 2. Naprzemienny uśmiech z pokazywaniem zębów, a następnie zasłanianiem ich wargami.
 3. Układanie ust do uśmiechu i powrót do pozycji neutralnej.
 4. Wydawanie odgłosów z rozciągniętymi kącikami ust:

        - kozy - me, me,

- barana - be, be,

- kurczątka - pi, pi,

- śmiechu - hi, hi.

 1. Pokazywanie szerokiego uśmiechu, a następnie ściąganie ust, jak przy głosce [u].

Etap II – wywołania dźwięku

 

Wywoływanie głosek s , z

 • wysuwanie języka tak, aby jego czubek znajdował się między zębami
 • dmuchanie na wskazujący palec ustawiony przed ustami
 • stopniowe cofanie języka i zbliżanie siekaczy dolnych do górnych
 • przedłużanie artykulacji spółgłoski f (lub w dla spółgłoski z) ze stopniowym zbliżaniem zębów i rozciąganiem warg

Wywoływanie głosek c , dz

 • wymawianie spółgłoski t z systematycznym przedłużaniem dźwięku (lub dla wywołania głoski dz)
 • jednoczesne cofanie kącików warg

Uzyskanie spółgłosek dźwięcznych z i dz odbywa się w podobny sposób, bowiem spółgłoski te ulegają takim samym zniekształceniom jak spółgłoski
si c.

W przypadku ubezdźwięczniania s i dz stosujemy ćwiczenia typowe dla mowy bezdźwięcznej.

 

Etap III – Utrwalania dźwięku

Utrwalenie zaburzonych głosek odbywa się  według schematu:

 1. Utrwalenie wywołanej głoski:
 • Utrwalenie głoski w izolacji
 • Utrwalenie głoski w sylabach
 1. Połączenie wszystkich wywołanych głosek (nagłos) z samogłoskami otwartymi
 2. Utrwalenie głosek w wygłosie
 3. Utrwalenie głosek w śródgłosie
 4. Utrwalenie głosek w logotomach
 5. Utrwalenie głosek w wyrazach wyjściowych

Etap IV - Automatyzacja głosek

 1. Powtarzanie wyrazów z wywołanymi głoskami w nagłosie, w wygłosie
  i w śródgłosie
 2. Utrwalenie w zdaniach
 3. Teksty drukowane i wierszyki
 4. Mowa spontaniczna
 5. Opowiadanie treści historyjek obrazkowych

Etap V – Ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej

Ćwiczenie kinestezji artykulacyjnej powinny pojawić się na końcu każdej terapii poprawnej wymowy. Jest to grupa ćwiczeń polegająca na wielokrotnym powtórzeniu danej artykulacji w celu wykształcenia czucia właściwego ułożenia narządów artykulacyjnych. Ćwiczenia te prowadzone są w celu automatyzacji
i różnicowania pod względem ułożenia narządów artykulacyjnych w przypadku głosek opozycyjnych (sz-s, sz-ś, ż-z, ż-ź ...). Są to ćwiczenia autokontroli słuchowej. Ćwiczenia te są zalecane szczególnie w przypadku wad wymowy polegających na substytucji głosek. Ćwiczenia rozpoczynamy od wyrazów, przechodząc stopniowo do zdań.

Przykłady ćwiczeń z głoską sz

wyrazy: szelest, szosa, sztruksy, suszarka, listonosz, oszust, staruszek, Staszek, skrzydło, skrzyp

zdania: Strapiony Staszek szedł szosą w starych sztruksach. Sergiusz szarpał szympansa podczas strasznego snu.

Przykłady ćwiczeń z głoską ż

wyrazy: żelazko, żywica, strażak, zboże, nosorożec, lekceważyć, żałosny

zdania:W ZOO Jerzyk widział jeżozwierza i nosorożca. Zatrwożona Żaneta żałowała za grzechy.

Przykłady ćwiczeń z głoską cz

wyrazy: czarownica, czasopismo, znaczek, zrozpaczony, smycz, dziurkacz

zdania: Czeską czekoladą częstowano Czesława. W czwartek kupiłam spinacz i znaczki.

Przykłady ćwiczeń z głoską dż

wyrazy: dżokej, dżdżysty, drożdże, dżinsy

zdania: Dżokej w dżinsach zjeżdżał na zjeżdżalni. Dżek w dżungli jadł drożdżówkę.

Opracowała:

logopeda mgr Elżbieta Skórzewska

 

 

 

Szanowni Rodzice !

 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Zarzadzeniem nr 129/20 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 16 marca 2020 zmieniającym Zarządzenie nr 32/20 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 22.01.2020 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ...

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 10 KWIETNIA 2020 R. DO GODZINY 15:00.

 

Przypominam, że nabór prowadzony jest w sposób elektroniczny-

Rodzic po zalogowaniu się na stronie leszno.przedszkola.vnabor.pl 

zgłasza kandydata , następnie generuje i drukuje z systemu wypełniony wniosek wraz z załącznikami . Rodzic  zobowiązany jest dostarczyć dokumenty do przedszkola.

Ze wzgledu na wstrzymanie do 25 marca  bezpośrednich kontaktów z pracownikami przedszkola informuję, że wypełnione dokumenty (w zamkniętych kopertach) można wrzucać do skrzynki pocztowej lub drogą mailową skan wypełnionych dokumentów (lub ich zdjęcie) można przesłać na adres ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

Potwierdzeniem dotarcia dokumentów kandydata  do przedszkola  będzie otrzymanie w systemie statusu- zweryfikowany.

W przypadku stwierdzonych braków lub nieprawidłowości w dostarczonej dokumentacji dyrektor lub wyznaczony pracownik , celem dokonania zmian będzie kontaktował się z rodzicem telefonicznie .

 

 Rodzic, który nie ma możliwości zapisania dziecka drogą elektroniczną i chce złożyć wniosek tylko w wersji papierowej  proszony jest o kontakt telefoniczny z przedszkolem celem ustalenia sposobu załatwienia sprawy.

 

 

Równocześnie informuję, że zaproszenie przyszłych przedszkolaków i ich rodziców do składania wizyt w przedszkolu zostaje przełożone na termin późniejszy. 

 

Treść zarządzenia przeczytasz klikając na link

 

 

http://bip.leszno.pl/zarzadzenie/6790/zarzadzenie-nr-129-2020

 

 

 

Renata Rangno          

 

 

 

zdrowe dziecko

 

ZDROWY PRZEDSZKOLAK = AKTYWNE DZIECKO

 

       

dzieci z piłką

 

 

 

OPIEKA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI/UCZNIÓW W LESZNIE :

Ventriculus - ul. Słowiańska 41

Hanna Ciesielska - SP 7

Anna Hrapek -Szeflińska , ul. Rejtana 73 a

Jolanta Tomaszewska - SP 13

 

 

Działania przedszkola w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

 • Czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu i procedur bezpieczeństwa
 • Dbanie o bezpieczne warunki fizyczne- dostosowanie stolików i krzeseł do wzrostu dzieci,  atesty nowo kupowanych sprzętów, natychmiastowa likwidacja usterek, wietrzenie sal, unikanie przeciągów, optymalna temperatura w salach, 
 • Codzienne ćwiczenia poranne z elementami gimnastyki korekcyjnej, mycie zębów, pobyt na powietrzu
 • Wyrabianie u dzieci nawyków związanych z dbałością o własną sylwetkę, nawyków higienicznych, czynności samoobsługowych
 • Dostosowanie ofert do możliwości psychofizycznych dzieci, pobudzanie i rozwijanie wszystkich sfer rozwoju
 • Stosowanie technik relaksacyjnych, wyciszanie dzieci- higiena układu nerwowego
 • Przestrzeganie zalecanego czasu pobytu na powietrzu i stosowanie rozwiązań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci- np. zwiększenie liczby opiekunów w trakcie wyjść poza teren przedszkola, w trakcie niewielkich opadów wykorzystanie parasoli dla dzieci, korzystanie z kamizelek odblaskowych w czasie wyjęć poza przedszkole, korzystanie z kapeluszy lub innych symboli w trakcie wycieczek wyjazdowych (dodatkowe oznakowanie dzieci)
 • Włączenie dzieci w układanie jadłospisu- współpraca z referentem i kucharką
 • Samodzielne przygotowywanie przez dzieci kanapek- nabycie umiejętności przygotowania posiłku- szwedzki stół
 • Stały dostęp do wody pitnej w każdej Sali
 • Spożywanie przygotowywanych dla dzieci soków wyciskanych ze świeżych owoców i warzyw (1x tydzień)
 • Przygotowanie dzieci  do uczestnictwa w ruchu drogowym- na zakończenie działań sprawdzenie wiedzy praktycznej i teoretycznej we współpracy z Policją (rozmowa przy obrazkach pokazujących zachowania na ulicy- ocena zachowania i uzasadnianie oceny, samodzielne przejście przez ulicę (dzieci 7 letnie)
 • Wprowadzenie nawyku podawania ręki na powitanie i pożegnanie jako bezpiecznej formy kontaktu społecznego
 • Udział w turniejach sportowych, konkursach o tematyce zdrowotnej
 • Wdrożenie projektów i programów prozdrowotnych we współpracy z Rodzicami oraz różnymi podmiotami

 

Realizowane dodatkowo projekty i programy

 

 

 

Ogólnopolski projekt: DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY

 

 

 

dzieciństwo bez próchnicy plakat

 

 

Tu znajdziecie Państwo przydtane informacje i propozycje zabaw dla dzieci

http://www.zebymalegodziecka.pl/

 

 

bez próchnicy

 

 

 

 

 

maj 2016

Cześć / Selamat Pagi.

 

Mam na imię Wawa i pochodzę z Malezji.   

Mam nadzieję, że spodoba się Wam ta kartka pocztowa.

Nauka jest ważna, dlatego uczcie się jak najwięcej!

 

malezja maj16

 

kwiecień 2016

Cześć (po fińsku Hei)

Pozdrowienia z Finlandii!

Mam na imię Marja-Liisa i mieszkam w Sastamala. Jest to piękne małe miasteczko w południowo - zachodniej części Finlandii.

Bajkowa postać, którą widzicie na kartce pocztowej, nazywa się Sir Hakkarainen i jest lunatykiem. To bardzo znana postać w Sastamala, ma tutaj nawet swój dom J Sir Hakkarainen został stworzony przez Mauri Kunnas , znanego lokalnego autora i artystę.

Dookoła miejscowości znajduje się również mnóstwo jezior i kościołów.

Siatkówka jest tutaj najpopularniejszym sportem.

Sastamala jest często nazywana stolicą fińskiej książki.

Było mi bardzo miło, że mogłam wysłać do Was tę kartkę. To dlatego, że jestem nauczycielką przedszkola. Moje przedszkole nazywa się „Zamek w na lodzie”.

Opiekuję się 20 dziećmi w wieku 3-5 lat. Bardzo lubię moją pracę.                               

           

Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że miło spędzacie razem czas.

Gorące pozdrowienia!

Marja-Liisa

 

finlandia kwiecien16

 

 

 

linie71

 

 

grudzień 2015

 

Cześć dzieciaki,

Mam na imię Johanna i jestem archeologiem z Finlandii.

To wspaniale, że właśnie do Was wysyłam kartkę!

Kartka przedstawia rysunek wykonany przez Virpi Pekkala, która jest znanym fińskim ilustratorem, w tym również wielu książek dla dzieci.

Mam czteroletniego syna Hugo. To właśnie on wybrał tę kartkę dla Was.

Pozdrowienia od naszej dwójki!

Johanna i Hugo

 

finlandia12.15

 

linie71

 

październik 2015

 

5 październik 2015          12ºC  ☼         

Pozdrowienia z Lahti!

Porvoo jest trzecim najstarszym miastem Finlandii. Zostało założone pod koniec XIV wieku. Katedra widoczna na kartce pocztowej pochodzi z 1400 roku.

 W Porvoo znajduje się małe Stare Miasto z drewnianą zabudową- cudowne miejsce na spacery. W ubiegłym tygodniu zwiedzałam je z moją australijską przyjaciółką, była zauroczona.

Przesyłam ciepłe pozdrowienia,

Sini 

 

finlandia-pazdziernik

 

 

październik 2015

 

Cześć,

Mam na imię Claudia i pochodzę z Niemiec, jednak od prawie 18 lat mieszkam tutaj (w Irlandii).

Bardzo lubię czytać, pisać listy, podróżować i słuchać muzyki.

Mieszkam razem z mężem, w miejscowości położonej około 45 km na północny zachód od Dublina.

Wszystkiego dobrego,

Claudia

 

irlandia pazdziernik

 

październik 2015

Polska pazdziernik 2015

 kolorowe-domki

 

wrzesien 2015

 

Polska wrzesien 2015

 

To:

Dina Mohsen

Polska